Αμοιβές Building 2017 - Α Μέρος

Η παρουσίαση αυτή αφορά ένα απαιτητικό παράδειγμα μιας νέας οικοδομής με πισίνα (με αναλυτικό προϋπολογισμό), στο οποίο αντιμετωπίζονται με απλό τρόπο όλα τα βήματα για τον γρήγορο υπολογισμό αμοιβών με την εφαρμογή Αμοιβές Building 2017. Ειδικότερα οι χρήστες του Civil θα εκτιμήσουν την απλότητα με την οποία αντιμετωπίζονται και οι πλέον σύνθετες περιπτώσεις αμοιβών.  

Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης μπορείτε να δείτε:

ΜΕΡΟΣ Α'

 • Επιλογή είδους έργου
 • Συμβατικός προϋπολογισμός
 • Αναλυτικός προϋπολογισμός - Ειδικές περιπτώσεις εργασιών
 • Τοπογραφικές εργασίες
 • Περιβάλλων χώρος
 • Εργασίες - Πρόσθετες εργασίες
 • Υπολογισμός αμοιβών

Σε επόμενες παρουσιάσεις θα ολοκληρώσουμε αυτό το παράδειγμα με τα εξής θέματα:

ΜΕΡΟΣ Β'

 • Ορισμός ιδιοκτητών
 • Ορισμός μηχανικών
 • Διαχείριση εντύπων
 • Φορολογικά - ΙΚΑ - ΦΕΜ

ΜΕΡΟΣ Γ'

 • Στοιχεία τοπογραφικού διαγράμματος
 • Στοιχεία διαγράμματος δόμησης
 • Έντυπα δόμησης
 • Τεχνική έκθεση
 • Ιδιωτικό συμφωνητικό

Αφήστε το μήνυμά σας.

Διατηρήστε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Τα σχόλια σας θα δημοσιευτούν εφόσον το περιεχόμενο τους συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία και greeklish.