Ψηφιακή Υπογραφή

Building Studio


Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2216/B’/14-6-2018), από τις 16 Ιουλίου 2018 ενεργοποιείται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας.

Τα αρχεία που αποστέλλονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από το συντάκτη τους. Επομένως κάθε μηχανικός που θέλει να υποβάλει τοπογραφικά διαγράμματα, πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος ψηφιακής υπογραφής

Η παραπάνω διαδικασία είναι σήμερα χρήσιμη για την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο, αλλά πολύ σύντομα θα χρησιμοποιείται σε όλες τις ηλεκτρονικές υποβολές π.χ. σχεδίων για την έκδοση οικοδομικών αδειών κ.ά.

Η νέα έκδοση του Building 2018 περιλαμβάνει την εφαρμογή Building Sign η οποία υποστηρίζει πλήρως την διαχείριση της ψηφιακής υπογραφής τοπογραφικών σχεδίων «με ένα κλικ», αυτοματοποιώντας πλήρως την παραπάνω διαδικασία! 

Για την ψηφιακή υπογραφή των αρχείων τοπογραφικού διαγράμματος που θα υποβληθούν στο Κτηματολόγιο, χρησιμοποιείται το απαιτούμενο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Συγκεκριμένα, σε κάθε υποβολή απαιτούνται δύο αρχεία:

 • Το διανυσματικό αρχείο («dxf/zip») του διαγράμματος με ψηφιακή υπογραφή.
 • Το αρχείο εικόνας («pdf») του διαγράμματος με ψηφιακή υπογραφή.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, επειδή στην παρούσα φάση δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα να υπογράφεται ψηφιακά το ίδιο το αρχείο «dxf», για την υπογραφή της υποβολής του διανυσματικού αρχείου εμπεριέχεται σε συμπιεσμένο αρχείο ακολουθώντας την παρακάτω τεχνική:

 1. Στο τελικό «dxf» αρχείο αναζητείται το hashcode του αρχείου (χρήση του αλγορίθμου SHA512).
 2. Αντιγράφεται το hashcode (copy) και επικολλάται (paste) σε ένα αρχείο Word .
 3. Μετατρέπεται το word αρχείο σε «pdf» με οποιοδήποτε έγκυρο όνομα.
 4. Υπογράφεται ψηφιακά το παραχθέν «pdf» αρχείο με την αναγραφή του hashcode, όπως υπογράφονται με τη συνήθη διαδικασία ψηφιακής υπογραφής όλα τα αρχεία εικόνας
 5. Συμπιέζεται το «dxf» αρχείο και το «pdf» με το hashcode σε «zip». Στην εφαρμογή αποθηκεύεται τελικά το συμπιεσμένο αρχείο «zip».

Η εφαρμογή Building Sign αναλαμβάνει να αυτοματοποιήσει την παραπάνω διαδικασία και να διασφαλίσει ότι σε επαναλαμβανόμενη χρήση δεν θα προκύψει κάποιο σφάλμα.

Η διαδικασία της ψηφιακής υπογραφής  με την εφαρμογή Building Sign είναι πολύ απλή.

 1. Χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εφαρμογή τοπογραφικού διαγράμματος θέλετε, για να παράγετε το απαιτούμενο σχέδιο με τα απαραίτητα layers
 2. Στη συνέχεια, η εφαρμογή Building Sign αναλαμβάνει την ψηφιακή υπογραφή του διανυσματικού αρχείου και του συμπληρωματικού υλικού, για μηχανικούς που θα έχουν ήδη προμηθευτεί αναγνωρισμένη συσκευή usb token.
 3. Υποβάλετε τα αρχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα του Κτηματολογίου

Παρατηρήσεις

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τοπογραφικό πρόγραμμα της επιλογής σας για να συντάξετε το τοπογραφικό διάγραμμα, αρκεί να παράγει τα απαιτούμενα layers.
 • Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Building Sign πρέπει να έχετε προμηθευτεί και παραμετροποιήσει σωστά μια συσκευή token.
 • Μπορείτε αν θέλετε να προμηθευτείτε τη συσκευή token από τη Civiltech, με ή χωρίς υποστήριξη.
 • Για να μπει η ψηφιακή υπογραφή απαιτείται σύνδεση με το Ιντερνετ, προκειμένου να γίνει σωστά η χρονοσήμανση της υπογραφής.
 • Η εφαρμογή Building Sign παρέχεται εγγυημένα για λειτουργικά συστήματα Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10.