Ερωτήσεις & Απαντήσεις - FAQ

Energy Building/Energy Certificate

Κατάλογος συνηθέστερων ερωτήσεων και απαντήσεων για τις εφαρμογές Energy Building/Energy Certificate.


Κατηγορία (Ascending)[Filter]
Κωδικός 
Θέμα 
 
[Collapse]Κατηγορία: Ειδικά Θέματα Επίλυσης με ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ v.1.29
 ΕΠ1.29-1Εκκίνηση εφαρμογής Energy Building/Certificate 1.29
 ΕΠ1.29-2Πώς επιλύω υπάρχουσα μελέτη με τις νέες ΤΟΤΕΕ (ΦΕΚ 1413/2012)
[Collapse]Κατηγορία: Γενικά Στοιχεία Συστημάτων
 ΣΥΣ-Γ-1Ποια στοιχεία χρειάζεται να ορίσω για τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης;
 ΣΥΣ-Γ-2Ποια στοιχεία χρειάζεται να ορίσω για το σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-Γ-3Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός ηλιακού συλλέκτη;
 ΣΥΣ-Γ-4Πώς καθορίζω την κατηγορία διατάξεων αυτόματου ελέγχου (BMS);
 ΣΥΣ-Γ-5Πώς ορίζω σύστημα ύγρανσης;
[Collapse]Κατηγορία: Σύστημα Αερισμού
 ΣΥΣ-Α-1Πώς περιγράφω σύστημα μηχανικού αερισμού - εξαερισμού (π.χ. ανεμιστήρας αίθουσας εκδηλώσεων);
 ΣΥΣ-Α-2Πώς περιγράφω σύστημα μηχανικού αερισμού (π.χ. ανεμιστήρας προσαγωγής σε μονοκατοικία)
[Collapse]Κατηγορία: Ενεργειακή Απόδοση
 ΕΝΕ1Πώς μπορώ να αναβαθμίσω την ενεργειακή απόδοση κτιρίου;
[Collapse]Κατηγορία: Σύστημα Ψύξης
 ΣΥΣ-Ψ-1Χρειάζεται να ορίσω το ποσοστό κάλυψης (50%) στην ψύξη;
 ΣΥΣ-Ψ-2Πώς ορίζω αερόψυκτο ή υγρόψυκτο ψύκτη στα συστήματα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-3Πώς περιγράφω αερόψυκτο ή υγρόψυκτο ψύκτη σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-4Πώς περιγράφω μια Γεωθερμική αντλία θερμότητας με οριζόντιο ή κατακόρυφο εναλλάκτη σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-5Πώς ορίζω μία Κεντρική αερόψυκτη αντλία θερμότητας σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-6Πώς περιγράφω μια Αντλία θερμότητας απορρόφησης - προσρόφησης σαν σύστημα ψύξης;
 ΣΥΣ-Ψ-7 Πώς ορίζω μια τοπική αερόψυκτη αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου (split unit) ως σύστημα ψύξης;
[Collapse]Κατηγορία: Σύστημα Φωτισμού
 ΣΥΣ-Φ-1Πώς προσθέτω σύστημα φωτισμού;
 ΣΥΣ-Φ-2Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος φωτισμού;
[Collapse]Κατηγορία: Συνοριακές Συνθήκες
 ΣΥΝ1Πώς ορίζω κλειστή στέγη;
 ΣΥΝ2Πώς ορίζω τοίχο σε επαφή με όμορο κτήριο;
 ΣΥΝ3Πώς ορίζω δάπεδο σε θερμική ζώνη;
 ΣΥΝ4Πώς χειρίζομαι δάπεδο σε επαφή με πολλαπλές συνοριακές συνθήκες;
[Collapse]Κατηγορία: Γεωμετρία
 Γ1Πώς ορίζω προεπιλογές δομικών στοιχείων στη γεωμετρία;
 Γ2Ποία είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να εισάγω στη γεωμετρία για να περιγράψω ένα κτήριο;
 Γ3Περιγράμματα, τι είναι και πώς τα εισάγω;
 Γ4Σε ποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η δημιουργία περιγράμματος;
 Γ5Ποιά είναι η διαφορά μεταξύ εξωτερικού, εσωτερικού και βοηθητικού τοίχου;
 Γ6Πώς καθορίζω αυτόματα εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους;
 Γ7Πώς ορίζω παθητικό στοιχείο;
 Γ8Πώς αλλάζω το καθαρό ύψος ενός επιπέδου;
 Γ9Πώς υπερυψώνω το υπόγειο ενός κτηρίου;
 Γ10Πώς ορίζω επιφάνειες σε επαφή με το έδαφος;
 Γ11Πώς δημιουργώ οπή σε ένα περίγραμμα;
 Γ12Πώς περιγράφω ανιστοσταθμία στην εφαρμογή Energy Building; (Με υπερκείμενο όροφο)
 Γ13Πώς περιγράφω ανιστοσταθμία στην εφαρμογή Energy Building;(Χωρίς υπερκείμενο όροφο)
[Collapse]Κατηγορία: Γενικά
 ΓΕΝ1Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να δημιουργήσω μελέτη με δύο χρήσεις;
 ΓΕΝ2Πώς ορίζω συνθήκες θερμικής/ακουστικής/οπτικής άνεσης;
[Collapse]Κατηγορία: Δομικά Στοιχεία
 ΔΟΜ1Πώς δημιουργώ ένα νέο δομικό στοιχείο; Πώς προσθέτω στρώσεις υλικών σε δομικά στοιχεία;
 ΔΟΜ2Πώς δημιουργώ τύπο ανοίγματος με οδηγό;
 ΔΟΜ3Χρειάζεται να προσθέσω το πάχος της πλάκας στο καθαρό ύψος του τοίχου;
 ΔΟΜ4Πότε επιλέγω συγχρονισμό από υλικά;
[Collapse]Κατηγορία: Κλιματικά
 ΚΛ1Πώς καθορίζω τα κλιματικά δεδομένα της μελέτης μου;
[Collapse]Κατηγορία: Διαχειριστής Μελετών
 ΔΜ1Πώς επιλέγω όνομα φακέλου και μελέτης;
 ΔΜ2Πώς κάνω αποθήκευση ως; (εξομοίωση)
 ΔΜ3Πώς διαγράφω ένα φάκελο;
 ΔΜ4Τι είναι η επαναφορά μελέτης;
 ΔΜ5Πώς αντιγράφω μελέτη σε αποθηκευτικό μέσο;
[Collapse]Κατηγορία: Σύστημα ΖΝΧ
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-1Πώς ορίζω Boiler ως σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-2Σε ποια παράγραφο του τεύχους μελέτης εικονίζεται η παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-3Πώς περιγράφω μια Αντλία θερμότητας σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-4Πώς ορίζω κεντρική μονάδα άλλου τύπου σαν ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-5Πώς ορίζω λέβητα στο σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-6Πώς ορίζω σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-7Πώς ορίζω μία μονάδα φυσικού αερίου σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ΖΝΧ-8Πώς ορίζω τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ZNX-9Πώς ορίζω ένα τυπικό ηλιακό διπλής ενέργειας σαν σύστημα ΖΝΧ;
 ΣΥΣ-ZNX-10Ποια στοιχεία εισάγω για τον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης του δικτύου διανομής ΖΝΧ;
[Collapse]Κατηγορία: Σύστημα Θέρμανσης
 ΣΥΣ-Θ-1Πώς ορίζω λέβητα ως σύστημα θέρμανσης ;
 ΣΥΣ-Θ-2Πώς ορίζω τον συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης και τον συνολικό βαθμό απόδοσης μον. λέβητα–καυστήρα;
 ΣΥΣ-Θ-3Πώς περιγράφω μια γεωθερμική αντλία θερμότητας σαν σύστημα θέρμανσης;
 ΣΥΣ-Θ-4Πώς περιγράφω θερμοπομπούς σαν συστήμα θέρμανσης;
 ΣΥΣ-Θ-5Πώς ορίζω ενεργειακό τζάκι σαν σύστημα θέρμανσης ;
 ΣΥΣ-Θ-6Πώς ορίζω τζάκι σαν σύστημα θέρμανσης;
 ΣΥΣ-Θ-7Πώς ορίζω τηλεθέρμανση σαν σύστημα θέρμανσης;
[Collapse]Κατηγορία: Θερμομόνωση
 ΘΜ1Ποια βήματα ακολουθώ για την παραγωγή του τεύχους θερμομονωτικής επάρκειας;
 ΘΜ2Μπορώ να επιλέξω ποια φύλλα υπολογισμού συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων θα εμφανίζονται στο τεύχος θερμομόνωσης;
[Collapse]Κατηγορία: Ενεργειακή Επιθεώρηση
 ΕΠ1Πώς μπορώ να ανοίξω μια μελέτη ενεργειακής απόδοσης στην εφαρμογή της επιθεώρησης;
 ΕΠ2Πώς ορίζεται η θερμοπερατότητα δομικού στοιχείου επιθεώρησης;
 ΕΠ3Πώς ορίζω τμήμα κτηρίου στην επιθεώρηση;
 ΕΠ4Πώς εισάγω το ποσοστό φέροντος οργανισμού σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποτύπωση σε μια επιθεώρηση;
 ΕΠ5Πώς καθορίζω θερμική ζώνη σε τμήμα κτηρίου;
 ΕΠ6Πώς καθορίζω θερμοπερατότητα (U) σε τοίχο που εφάπτεται με ΜΘΧ;
 ΕΠ7Τι κάνω όταν σε τμήμα κτηρίου δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης, ψύξης ή ΖΝΧ;
 ΕΠ8Τι κάνω όταν σε τμήμα κτηρίου του τριτογενή τομέα δεν υπάρχει σύστημα φωτισμού;
 ΕΠ9Τι κάνω όταν σε τμήμα κτηρίου του τριτογενή τομέα δεν υπάρχει σύστημα αερισμού;
 ΕΠ10Τι κάνω όταν σε τμήμα κτηρίου του τριτογενή τομέα δεν υπάρχουν συστήματα;
 ΕΠ11Πως υπολογίζεται ο συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης σε περίπτωση επιθεώρησης τμήματος κτηρίου;
 ΕΠ12Πως αναθέτω υπάρχων σύστημα ηλιακού συλλέκτη σε μία θερμική ζώνη;
 ΕΠ13Πώς δημιουργώ, επεξεργάζομαι και υποβάλω σενάρια ενεργειακής βελτίωσης;
 ΕΠ14Πώς κατασκευάζω ένα βελτιωμένο δομικό στοιχείο σε σενάριο;
 ΕΠ15Πώς ορίζω τις συστάσεις ενεργειακής βελτίωσης;
 ΕΠ16Πώς μπορώ να αντιγράψω ένα ήδη βελτιωμένο σενάριο;
 ΕΠ17Πώς δίνω τα οικονομικά στοιχεία για τον υπολογισμό του κόστους στα σενάρια;
 ΕΠ18Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα στα σενάρια επιθεώρησης;
 ΕΠ19Ποιο αρχείο πρέπει να ανεβάσω στο www.buildingcert.gr για να εκδόσω Π.Ε.Α.;
 ΕΠ20Υπολογισμός Αμοιβών Μηχανικών με Άδεια Δόμησης
[Collapse]Κατηγορία: Θερμικές Ζώνες
 ΘΖ1Πώς ορίζω ομαδοποιημένη θερμική ζώνη;
 ΘΖ2Πώς ελέγχω τα στοιχεία μιας θερμικής ζώνης;
 ΘΖ3Πώς καθορίζω θερμική ζώνη σε περίπτωση προσθήκης;
 ΘΖ4Πώς υπολογίζω την απαιτούμενη παροχή ΖΝΧ ανά χρήση;
 ΘΖ5Πώς εισάγω καμινάδα;
[Collapse]Κατηγορία: Σκιασμός
 ΣΚ1Πώς μπορώ να παράγω τα σχέδια σκίασης;
 ΣΚ2Πώς υπολογίζω σκίαση από οριζόντιους προβόλους και πλευρικές προεξοχές;
 ΣΚ3Πώς υπολογίζεται η σκιάση από πλευρικές προεξοχές σύμφωνα με τις ΤΟΤΕΕ;
 ΣΚ4Πώς προσδιορίζω το συντελεστή σκίασης από τον ορίζοντα;
 ΣΚ5Πώς εισάγω σκίαση από τέντες;
[Collapse]Κατηγορία: Πολεοδομία
 ΠΟΛ1Ποια τεύχη και σχέδια δίνω στην πολεοδομία;
 ΠΟΛ2Πού αναφέρεται η μελέτη σκοπιμότητας στο Energy Building;
 ΠΟΛ3Ηλιακό αζιμούθιο – «Αφετηρία μέτρησης του αζιμούθιου»
[Collapse]Κατηγορία: Θερμογέφυρες
 Θ1Πώς εισάγω θερμογέφυρες;
 Θ2Πώς εισάγω διπλό περίδεσμο ενίσχυσης (σενάζ);
 Θ3Πού αποτυπώνονται οι θερμογέφυρες στις κατόψεις;
 Θ4Πώς αναθέτω θερμογέφυρες σε δάπεδα και στέγες;
[Collapse]Κατηγορία: Διασυνδέσεις
 ΔΣ1Με ποια αρχιτεκτονικά προγράμματα συνδέεται το Energy Building;
 ΔΣ2Πώς εισάγω αρχιτεκτονικό σχέδιο στο Energy Building;
 ΔΣ3Πώς μπορώ να εισάγω περιγράμματα από αρχείο τύπου .dxf;