Ο ΤΕΚΤΩΝ της LH Λογισμική αποτελεί ένα πρόγραμμα αρχιτεκτονικής μελέτης ικανό να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου επαγγελματία. Ο ΤΕΚΤΩΝ κατέχει εξέχουσα θέση στο σύνολο των αρχιτεκτονικών προγραμμάτων διεθνώς, με βραβεία από τον εγχώριο και τον ξένο ειδικό τύπο. Tα προγράμματα ΤΕΚΤΩΝ και FESPA μαζί συνθέτουν το ενιαίο αρχιτεκτονικό και στατικό πρόγραμμα MASTER.

Ο ΤΕΚΤΩΝ απευθύνεται σε εσάς, εάν είστε αρχιτέκτονας, εάν ο τομέας σας είναι ο σχεδιασμός κτηρίων και κατασκευών, εσωτερικών - interior design - και εξωτερικών χώρων - landscapes. Κάθε μελέτη σας από την πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη, διεκπεραιώνεται με επιτυχία, και με εξαιρετικά αποτελέσματα παρουσίασα, ενώ έχετε το σίγουρο χρονικό προβάδισμα, ισχυρό πλεονέκτημα για τον σημερινό μηχανικό.

Οφέλη

Από το σκίτσο στο μοντέλο

Είναι το μέσο έκφρασης που θα χρησιμοποιήσει ο αρχιτέκτονας από το πρώτο στάδιο, αυτό της σύλληψης της ιδέας. Είναι αυτό ακριβώς το εργαλείο που θα βοηθήσει από το πρώτο πλάσιμο του όγκου, μέχρι και τον σχεδιασμό της κατασκευαστικής λεπτομέρειας.

Στη διάθεση του αρχιτέκτονα από το πρώτο κιόλας στάδιο

Με τη γέννηση της ιδέας και την δημιουργία των πρώτων σκίτσων, ο ΤΕΚΤΩΝ προσφέρει την δυνατότητα για ταυτόχρονη επεξεργασία της στο επίπεδο και στο χώρο, μέχρι να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, που θα είναι η ολοκλήρωση της μελέτης του αρχιτεκτονικού έργου. Μπορεί έτσι να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου, αφού και τα τελευταία σημεία της μελέτης σας που αφορούν σε χρώματα, διακόσμηση ή οικοδομικές λεπτομέρειες θα έχουν επιλυθεί. Ακόμα, παρέχει τη δυνατότητα να κάνετε προεπισκόπηση δαπανηρών εγχειρημάτων.

Εικονική και μη πραγματικότητα: Η αντιπαράθεση

Δίνει την δυνατότητα για ιδιαίτερα ρεαλιστικές απεικονίσεις. Είναι γεγονός ότι η σύγχρονη αγορά έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Ο ΤΕΚΤΩΝ ανταποκρίνεται σε αυτές. Τα έργα αποδίδονται με επιτυχία στο συγκεκριμένο περιβάλλον τους, ενώ η παραμετροποίηση σε ότι αφορά σε υλικά και γεωμετρία επιφανειών έχει ήδη γίνει από το πλάσιμο των όγκων. Η γνώση της τελικής μορφής της οικοδομής είναι γνωστή πολύ πριν τη φυσική υλοποίησή της.

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού

O χρήστης σχεδιάζει αρχιτεκτονικές οντότητες σύμφωνα με παραμέτρους - που μπορούν να είναι από λειτουργικές και μορφολογικές έως κατασκευαστικές και οικονομικές, και που ο ίδιος μπορεί να αλλάζει την κάθε στιγμή. Έτσι δημιουργεί το τρισδιάστατο μοντέλο, με τοίχους, επίπεδα, στέγες, σκάλες, κουφώματα, το οποίο εξελίσσει και πλάθει αλλάζοντας τα ύψη, πάχη, χρώματα, μετατοπίζοντας κενά και πλήρη, ορίζοντας γεωμετρία επιφανειών και υλικά. Αυτόματα έχει το δυσδιάστατο σχέδιο από την τομή με οποιοδήποτε επίπεδο επιθυμεί, και τελικά όλη την τεκμηρίωση της μελέτης, τομές, όψεις, προοπτική και ρεαλιστική απεικόνιση. Μεταβάλλοντας επιλεκτικά κάποιες παραμέτρους, παράγεται πλήθος αποδεκτών αρχιτεκτονικών λύσεων.

Επικοινωνία

Με το CADorganizer μπορείτε να επικοινωνείτε με τους συνεργάτες σας, οποιαδήποτε πλατφόρμα CAD κι αν χειρίζονται, ανταλλάσσοντας σε κάθε στάδιο πληροφορίες και δεδομένα. Καθίσταται έτσι εφικτή η διαδοχή των φάσεων και τελικά η ολοκλήρωση της μελέτης. Μετά τα πρώτα αρχιτεκτονικά σχέδια, μπορεί να ξεκινήσει η παραγωγή των στατικών, των μηχανολογικών, να γίνουν οι προμετρήσεις και όλα αυτά με μία αδιάλειπτη διαδικασία παροχής-πρόσληψης στοιχείων, έτσι ώστε να ενημερώνονται τα σχέδιά σας και εσείς να μπορείτε με βεβαιότητα να προχωρήσετε σε περαιτέρω ανάλυση, να ανεβάσετε την κλίμακα σχεδιασμού, μέχρι την τελειοποίηση του έργου σας.

Αρχιτεκτονική και Στατική Μελέτη σε ένα αρχείο

Αξιοσημείωτο είναι ότι το πρόγραμμα ΤΕΚΤΩΝ γίνεται ακόμα πιο χαρισματικό όταν λειτουργεί ως τμήμα του MASTER, δίνοντας τη δυνατότητα για αυτονομία, εξαιρετικό προνόμιο για ένα μηχανικό, αφού μπορεί αν το επιθυμεί να συγκεντρώσει σε ένα μόνο αρχείο την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη, επιλέγοντας πολύ απλά με τα αντίστοιχα διαφανή την κάθε μία που θέλει να εμφανίσει, ενώ μέσω αρχείων .exp να έχει τις προμετρήσεις και τη μελέτη θερμομόνωσης. Μπορείτε να σχεδιάζετε παρέχοντας πληροφορίες για δύσκολες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, να περιγράφετε στοιχεία ειδικών διατομών, και ο σχεδιασμός σας να αποτελεί απευθείας την τεκμηρίωση για την παραγωγή τους, καθώς και την εφαρμογή τους κατασκευαστικά.

Σχεδιασμός σε κλίμακα 1:1

Ακολουθώντας την ίδια λογική με την οποία «στήνει» ένα κτήριο ή μια οποιαδήποτε οικοδομή, ο μελετητής μπορεί να σχεδιάσει, έως και σε κλίμακα 1:1 κατασκευές όπως έπιπλο, τζάκι, χρηστικά αντικείμενα και γενικότερα στοιχεία κατασκευαστικά είτε εσωτερικών χώρων-interior design, είτε εξ ωτερικών-landscapes. Μέσω του τρισδιάστατου μοντέλου που δημιουργείται εισάγοντας τις πληροφορίες στο σχέδιο, αυτόματα μπορούμε να έχουμε όλη την τεκμηρίωση της μελέτης, τομές, όψεις, προοπτική και ρεαλιστική απεικόνιση. Μεταβάλλοντας τις παραμέτρους που επιλέγετε, παράγεται πλήθος αποδεκτών αρχιτεκτονικών λύσεων.

Σχεδιασμός αντικειμένων

Τα αντικείμενα του «ΤΕΚΤΩΝ» μπορούν να πάρουν έως και τέσσερα υλικά διαφορετικά από τα προκαθορισμένα, με ταυτόχρονη προεπισκόπηση, ώστε να είναι εύκολη η επιλογή τους.

Βιβλιοθήκες

Βιβλιοθήκες με αντικείμενα διαφόρων τάσεων και στυλ, μεγάλη γκάμα επίπλων πρωτοποριακού design.

Τοπογραφικό

Με το υποσύστημα «τοπογραφικό» στο «ΤΕΚΤΩΝ» είναι εφικτή η σχεδίαση τοπογραφικού σχεδίου είτε με τη μέθοδο της εξάρτησης από το τριγωνομετρικό δίκτυο, είτε με σημεία με σχετικές συντεταγμένες, εάν θέλετε να δουλέψετε με τη μέθοδο υπολογισμού γεωμετρικά από τον τριγωνισμό της επιφάνειας του οικοπέδου. Και στις δύο περιπτώσεις έχετε αυτόματα τους ανάλογους πίνακες με υπολογισμένο τόσο το συνολικό όσο και τα επιμέρους εμβαδά. Σημαντικό είναι ότι περιγράφοντας με τρίγωνα το οικόπεδο, προκύπτει το τρισδιάστατο μοντέλο του, από το οποίο στη συνέχεια να πράξετε τις τομές που χρειάζεστε για τη μελέτη σας. Κυριότερα χαρακτηριστικά είναι: επικοινωνία με γεωδαιτικά προγράμματα και αυτόματη εισαγωγή των σημείων στο χώρο, πίνακες σημείων, πίνακες εμβαδών, τοπογραφικοί κάναβοι, 3D και τομές εδάφους

Ευέλικτη σκάλα

Με δυο κινήσεις χωρίς σχεδιασμό γενέτειρων, παράγεται από το αριστερό περίγραμμά και το δεδομένο πλάτος b. Αυτόματη κυκλική με καθορισμό στροφών ανάλογα με το ύψος του χώρου. Τυχούσας κάτοψης και μεταβαλλόμενου πλάτους κατά το ανάπτυγμά της. Επιλογή παρεμβολής πλατύσκαλων. Επίλυση με πάτημα b και με ύψος h, και ειδοποίηση για μεταβολή μήκους. Κατασκευή και φύλαξη μοντέλου-γραμμής ανάβασης και πλευρικών γραμμών. Μεταρρύθμιση σε σκάλα με σφηνοειδή σκαλοπάτια. Νέοι τύποι σκαλών.

Φωτορεαλισμός

Ο φωτορεαλισμός στο ΤΕΚΤΩΝ σας παρέχει τη δυνατότητα να «δείτε» το έργο σας όπως πρόκειται να κατασκευαστεί, συνδυάζοντας, αφαιρώντας, προσθέτοντας, στοιχεία και υλικά που θα το αναδείξουν. Το εργαλείο παρατηρητής είναι το «μάτι» του αρχιτέκτονα. Μπορείτε έτσι να επιβεβαιώσετε τις εκτιμήσεις σας, αλλά και να πείσετε τον πελάτη σας για αυτές. Η δουλειά σας είναι δυνατόν να αναπαρασταθεί ζωντανά, ενώ «παίζοντας» με τα ειδικά εφέ –φώτα, ομίχλη, διάφραγμα, να δώσετε περισσότερη έκφραση στα σκηνικά σας.Για ακόμα πιο ολοκληρωμένες παρουσιάσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε σκηνές που να διαδέχονται η μία την άλλη, βάζοντας το θεατή να περιηγηθεί μέσα στο κτήριο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να το βιώσει, να αντιληφθεί τις υφές των υλικών, να οραματισθεί ότι ήδη είναι μέσα του. Έτσι, η μετάδοση της ιδέας σας καθίσταται μια εύκολη υπόθεση, ενώ την αλληλουχία των σκηνών μπορείτε να επενδύσετε με μουσική υπόκρουση, οπότε να έχει τη μορφή ταινίας. Επίσης, τις εντυπώσεις κερδίζει ο χειρισμός που μπορείτε από το πληκτρολόγιο να έχετε, αυτοσχεδιάζοντας διαδρομές. Η περιήγηση μ αυτόν τον τρόπο σας δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσετε το μοντέλο σας σε OpenGL με όλες τις πληροφορίες που του έχετε δώσει, γεωμετρία, υλικά, υφές.

Γεωμετρία επιφανείας - Υλικά - Υφές

Μετά την ολοκλήρωση του modelling, της κατασκευής του 3d, αρχίζει η διαδικασία του fractal imaging, του ορισμού της συγκεκριμένης γεωμετρίας της επιφάνειας, που μπορεί να είναι πλακίδια, τούβλο, ξύλο, κεραμίδι κλπ., και που είναι τρισδιάστατη, παίρνοντας τιμές για αρμούς, πάχη, πλάτη. Στο νέο «ΤΕΚΤΩΝ» υπάρχουν ακόμα περισσότερα bmp, για τον καθορισμό των υλικών των επιφανειών-texture mapping. Το μεγαλύτερο ωστόσο πλεονέκτημα του νέου ΤΕΚΤΩΝ είναι οι “έτοιμες ιδιότητες”, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο, την υφή που ταιριάζει στο υλικό σας.

Ηλιασμός και φωτεινές πηγές

Τα σκηνικά σας τελειοποιούνται και αναδεικνύονται, με την προσθήκη φωτεινών πηγών. Μελετώντας το φωτισμό της εικόνας σας, μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που θα προβάλλει τη δημιουργία σας. Ειδικότερα στο νέο ΤΕΚΤΩΝ προστίθενται νέα είδη φωτισμού, ενώ τα υπάρχοντα βελτιστοποιούνται και τους προσδίδονται νέες παράμετροι. Οι εικόνες σας μπορούν να γίνουν όσο εκφραστικές θέλετε, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα παρουσίασης.