Ολοκληρωμένη λύση για την ψηφιακή υπογραφή απ' τη Civiltech 

Α. Υπηρεσίες απόκτησης ψηφιακής υπογραφής 

Η Civiltech σας παρέχει τη δυνατότητα να προμηθευτείτε συσκευή SafeNet eToken 5110 με προ-εγκατεστημένο το ψηφιακό σας πιστοποιητικό, χωρίς να απαιτείται να κοινοποιήσετε σε τρίτους τους κωδικούς εισόδου στο TAXISnet και στο Τ.Ε.Ε. 

Η διαδικασία έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού ολοκληρώνεται ταχύτατα, αφού γίνεται με απομακρυσμένη σύνδεση σε δικούς μας πρότυπους υπολογιστές που έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές. 

Επιπλέον, καταχωρούμε το ψηφιακό σας πιστοποιητικό στο Τ.Ε.Ε., ώστε να είστε πιστοποιημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων e-Άδειες και e-Κτηματολόγιο. 

Αναλυτικότερα, η Civiltech σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Την προμήθεια ΑΔΔΥ SafeNet eToken 5110 που έχει ελεγχθεί ότι λειτουργεί σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ.
  • Την καθοδήγηση με έγγραφες οδηγίες για την υποβολή του αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού, ηλεκτρονικά, στην Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και της αντίστοιχης αίτησης στο Κ.Ε.Π. της περιοχής σας.
  • Την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού - μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ - με απομακρυσμένη σύνδεση σε υπολογιστή της Civiltech.
  • Την άμεση καταχώρηση του έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού στο Τ.Ε.Ε., ώστε να είστε πιστοποιημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων e-Άδειες και e-Κτηματολόγιο. 
  • Την αποστολή του etoken με courier στο χώρο σας. 
  • 24/7 υποστήριξη του eToken σας για το διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού. Συγκεκριμένα, στην προσωποποιημένη σελίδα κάθε πελάτη, παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τη συσκευή σας (link για τους τελευταίους drivers, αλλαγή κωδικού πρόσβασης κ.τ.λ.).

Παρατηρήσεις

  • Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από την «Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου - ΑΠΕΔ», μέσω της πύλης «Ερμής» που ισχύουν για ένα (1) έτος. 
  • Η συσκευή SafeNet eToken 5110 παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για το διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού.
  • Η λειτουργία της συσκευής είναι εγγυημένη για λειτουργικά συστήματα Windows 7 (SP1), 8, 8.1 και 10.

Β. Λογισμικό για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και σχεδίων

Για να υπογράψετε ψηφιακά έγγραφα και σχέδια χρειάζεται να έχετε στην κατοχή σας κατάλληλο λογισμικό.

Η Civiltech ανέπτυξε το Building Sign, ένα καινοτόμο λογισμικό κατασκευασμένο ειδικά για μηχανικούς, που αναλαμβάνει τη μαζική ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα εγγράφων και διανυσματικών αρχείων με ένα ''κλικ''. 

Μπορείτε να δείτε βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις της εφαρμογής Building Sign εδώ. 

Οι κάτοχοι της τρέχουσας έκδοσης της εφαρμογής Building Sign λαμβάνουν υποστήριξη από το εξειδικευμένο τμήμα της Civiltech σε κάθε ψηφιακή υπογραφή. 

Γ. Διαδικασία αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Civiltech 

Αρχικά, κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα μας. Εάν έχετε κάνει εγγραφή στο παρελθόν, ζητήστε απλά είσοδο στις υπηρεσίες e-Civiltech. 

Στη συνέχεια, μεταβείτε εδώ και επιλέξτε το πακέτο που επιθυμείτε. Ακολουθήστε τις εικονιζόμενες οδηγίες για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. 

Ειδικές προσφορές για τεχνικά γραφεία

Μετά από απαίτηση πολλών συναδέλφων δημιουργήσαμε πακέτα ομαδικής απόκτησης ψηφιακής υπογραφής που καλύπτουν τεχνικά γραφεία ή συνεργαζόμενους μηχανικούς, με την εγγύηση της Civiltech.