Α. Υπηρεσίες έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού

Η Civiltech σας βοηθά να εκδώσετε ψηφιακό πιστοποιητικό μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ. Επιπλέον, καταχωρούμε το ψηφιακό σας πιστοποιητικό στην ειδική σελίδα του Τ.Ε.Ε., ώστε να είστε πιστοποιημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων e-Άδειες και e-Κτηματολόγιο.  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται ταχύτατα, αφού γίνεται με απομακρυσμένη σύνδεση σε δικούς μας πρότυπους υπολογιστές που έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας σας αποστέλλουμε τη συσκευή SafeNet eToken 5110 με προ-εγκατεστημένο το ψηφιακό σας πιστοποιητικό, έτοιμο για χρήση. 

Αναλυτικότερα, η Civiltech σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Την προμήθεια ΑΔΔΥ SafeNet eToken 5110 που λειτουργεί με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ.
  • Την καθοδήγηση με έγγραφες οδηγίες για την υποβολή του αιτήματος έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού, ηλεκτρονικά, στην Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και της αντίστοιχης αίτησης στο Κ.Ε.Π. της περιοχής σας.
  • Την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού - μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ - με απομακρυσμένη σύνδεση σε υπολογιστή της Civiltech, χωρίς να σας ζητηθεί να κοινοποιήσετε τους προσωπικούς κωδικούς εισόδου στο Taxisnet και στο Τ.Ε.Ε.
  • Την άμεση καταχώρηση του έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού στο Τ.Ε.Ε., ώστε να είστε πιστοποιημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων e-Άδειες και e-Κτηματολόγιο. 
  • Την αποστολή του SafeNet eToken 5110 με courier στο χώρο σας. 
  • 24/7 υποστήριξη του SafeNet eToken 5110 για το διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού. Συγκεκριμένα, στην προσωποποιημένη σελίδα κάθε πελάτη, παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τη συσκευή σας (link για τους τελευταίους drivers, αλλαγή κωδικού πρόσβασης κ.τ.λ.).

Παρατηρήσεις

  • Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από την «Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου - ΑΠΕΔ», μέσω της πύλης Ερμής που ισχύουν για ένα (1) έτος. 
  • Η συσκευή SafeNet eToken 5110 παρέχεται με εγγύηση καλής λειτουργίας για το διάστημα ισχύος του πιστοποιητικού για λειτουργικά συστήματα Windows 7 (SP1), 8, 8.1 και 10.

Β. Λογισμικό για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και σχεδίων

Για να υπογράψετε ψηφιακά έγγραφα και σχέδια χρειάζεται να έχετε στην κατοχή σας κατάλληλο λογισμικό.

Η Civiltech ανέπτυξε το Building Sign, ένα καινοτόμο λογισμικό κατασκευασμένο ειδικά για μηχανικούς, που αναλαμβάνει τη μαζική ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα εγγράφων και διανυσματικών αρχείων με ένα ''κλικ''. 

Μπορείτε να δείτε βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις της εφαρμογής Building Sign εδώ. 

Γ. Διαδικασία αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Civiltech 

Αρχικά, κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα μας. Εάν έχετε κάνει εγγραφή στο παρελθόν, ζητήστε απλά είσοδο στις υπηρεσίες e-Civiltech. 

Στη συνέχεια, μεταβείτε εδώ και επιλέξτε το πακέτο που επιθυμείτε. Ακολουθήστε τις εικονιζόμενες οδηγίες για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας. 

Ειδικές προσφορές για τεχνικά γραφεία

Μετά από απαίτηση πολλών συναδέλφων δημιουργήσαμε πακέτα ομαδικής απόκτησης ψηφιακής υπογραφής που καλύπτουν τεχνικά γραφεία ή συνεργαζόμενους μηχανικούς, με την εγγύηση της Civiltech.