Τι είναι νέο στις εκδόσεις του 2015

H Civiltech συνεχίζει να στηρίζει τους μηχανικούς με σύγχρονο λογισμικό και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Οι εκδόσεις του Building 2015 περιέχουν πολλά νέα χαρακτηριστικά, με σκοπό την άμεση κάλυψη των νέων απαιτήσεων:

  • Νέοι πίνακες του Ι.Κ.Α.
  • Νέα έντυπα των φορολογικών αδείας (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Σημείωμα κατάθεσης εισφορών κ.ά.).
  • Ηλεκτρονική υποβολή τριμηνιαίων καταστάσεων ιδιωτικών συμφωνητικών.
  • Συμψηφισμό δαπανών για ενεργειακή αναβάθμιση ή/και στατική ενίσχυση.
  • Συμβατότητα με το νέο πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε. για τις δηλώσεις αυθαίρετων κτισμάτων. 
  • Νέες τεχνικές οδηγίες για την εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Επίσης, οι νέες εκδόσεις του Building 2015 έχουν απαιτούμενη υποδομή, ώστε να ανταπεξέλθουν στην ηλεκτρονική υποβολή των αρχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε., μόλις η δυνατότητα γίνει διαθέσιμη.

Διαβάστε στα επόμενα εδάφια αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων που σχετίζονται με τις εκδόσεις του έτους 2015.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει διακοπεί η ταχυδρομική αποστολή υπενθύμισης για την πληρωμή των συμβολαίων υποστήριξης. Όλες οι διαδικασίες – πληρωμή, λήψη έκδοσης, τιμολόγηση - εκτελούνται ηλεκτρονικά. 

Απαντήσεις