Τι είναι νέο το 2020

Η πλήρης εφαρμογή του Ν.4495/2017 απετέλεσε αναμφίβολα μία μεταρρύθμιση κομβικής σημασίας για τον Έλληνα μηχανικό. Η Civiltech ανταποκρίθηκε τεκμηριωμένα στις ψηφιακές προκλήσεις, εμπλουτίζοντας τις υπάρχουσες εφαρμογές της με νέα χαρακτηριστικά (π.χ. Μικρή Κλίμακα) και δημιουργώντας νέες (π.χ. Sign).

Ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία, εργαζόμαστε πυρετωδώς για να κυκλοφορήσουμε τις εκδόσεις Building 2020. Είναι επομένως ευνόητο ότι πέρα από τις βελτιώσεις και τις προσθήκες στις υπάρχουσες εφαρμογές, στο Building 2020 θα ενταχθούν και νέες εφαρμογές που θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την περιήγησή σας στα συστήματα e-Άδειες και e-Κτηματολόγιο.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις αλλαγές των εκδόσεων 2020 εδώ.

Αναμόρφωση πακέτων Building 2020

Ακούσαμε τις παρατηρήσεις σας και αναμορφώσαμε τα πακέτα μας προκειμένου να καλύπτουν τις νέες απαιτήσεις των ηλεκτρονικών συστημάτων e-Άδειες και e-Κτηματολόγιο.

Έτσι, έχουμε 4 νέες οικογένειες προσαρμοσμένες για όλες τις ανάγκες:

  • Building e-Άδειες Pro
  • Building e-Άδειες Plus
  • Building e-Άδειες
  • Building e-Άδειες Lt

Διαβάστε ποιες εφαρμογές περιλαμβάνει κάθε οικογένεια Building e-Άδειες εδώ.

Γιατί να αναβαθμίσετε τώρα

Οι εκδόσεις 2020 θα κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα! 

Αναβαθμίζοντας τώρα λαμβάνετε άμεσα τις τρέχουσες εκδόσεις του 2019 και δωρεάν συμβόλαια συντήρησης μέχρι 31/12/2020! Με αυτόν τον τρόπο θα λάβετε πρώτοι τις νέες εκδόσεις Building 2020 μόλις αυτές κυκλοφορήσουν και παράλληλα θα δικαιούστε υποστήριξη επιπέδου Professional από το εξειδικευμένο προσωπικό της Civiltech.

Οι τρέχουσες εκδόσεις παράγουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας και την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και είναι πλήρως συμβατές με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές. Αναλυτικότερα, με τις τρέχουσες εκδόσεις Building e-Άδειες μπορείτε να:

  • Υπολογίζετε ορθά τα φορολογικά της αδείας (εισφορές ιδιοκτήτη).
  • Παράγετε τα νέα απαιτούμενα έντυπα για τη διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ. (Σ.Δ.Α. , εγγυητική επιστολή, υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη).
  • Παράγετε μελέτη παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με το Π.Δ.41/2018 & Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96.
  • Ενημερώνεστε άμεσα για κάθε αλλαγή που συμβαίνει στη νομοθεσία και στα πληροφοριακά συστήματα e-Άδειες και e-Κτηματολόγιο.
  • Διαχειρίζεστε γρήγορα και οργανωμένα τα ψηφιακά σας αρχεία. Υπογράφετε ψηφιακά τα έγγραφα σας με ένα κλικ.