Τι είναι νέο το 2020

Οι εκδόσεις Building 2020 περιέχουν πολλές νέες δυνατότητες και και τις νέες εφαρμογές e-Μικρή Κλίμακαe-Building και Building Κτηματολόγιο

Επιπλέον, όλες οι εφαρμογές έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του e-Άδειες, ακολουθώντας αυστηρά την κωδικοποίηση ελέγχων/εγγράφων του νέου πληροφοριακού συστήματος. 

Εάν είστε κάτοχοι παλιότερων εκδόσεων, μπορείτε να βρείτε προσωποποιημένες προτάσεις αναβάθμισης εδώ.