Τι είναι νέο το 2020

Η πλήρης εφαρμογή του Ν.4495/2017 απετέλεσε αναμφίβολα μία μεταρρύθμιση κομβικής σημασίας για τον Έλληνα μηχανικό. Η Civiltech ανταποκρίθηκε τεκμηριωμένα στις ψηφιακές προκλήσεις, εμπλουτίζοντας τις υπάρχουσες εφαρμογές της με νέα χαρακτηριστικά (π.χ. Μικρή Κλίμακα) και δημιουργώντας νέες (π.χ. Sign).

Οι εκδόσεις Building 2020 ακολουθούν την ίδια φιλοσοφίαΕίναι επομένως ευνόητο ότι πέρα από τις βελτιώσεις και τις προσθήκες στις υπάρχουσες εφαρμογές, στην οικογένεια εφαρμογών Building 2020 έχουν ενταχθεί και οι νέες εφαρμογές e-Building και Building Κτηματολόγιο.

Από τη Δευτέρα, 9/3 που ξεκίνησε η αυτόματη υποβολή αιτήσεων στο e-Άδειες, η Civiltech έθεσε σε άμεση κυκλοφορία τη νέα εφαρμογή e-Building, που έχει τη δυνατότητα να ανακτά τις απαραίτητες πληροφορίες από τις εφαρμογές Αμοιβές Building 2020 και Μικρή Κλίμακα 2020, παράγοντας με ένα «κλικ» το αρχείο τύπου .xml προς υποβολή. Επιπλέον, όλες οι εφαρμογές έχουν προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του e-Άδειες, ακολουθώντας αυστηρά την κωδικοποίηση ελέγχων/εγγράφων του νέου πληροφοριακού συστήματος. 

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις αλλαγές των εκδόσεων 2020 εδώ.

Εάν είστε κάτοχοι παλιότερων εκδόσεων, μπορείτε να βρείτε προσωποποιημένες προτάσεις αναβάθμισης εδώ.