Παθητική πυροπροστασία

Building Studio


Η εφαρμογή Building Παθητική Πυροπροστασία αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας για όλες τις χρήσεις και παράγει όλα τα έντυπα προς υποβολή στις Υ.ΔΟΜ.

Συγκεκριμένα καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις χρήσεων :

 • Κατοικίες
 • Ξενοδοχεία
 • Εκπαιδευτήρια
 • Γραφεία
 • Καταστήματα
 • Χώροι συνάθροισης κοινού Σ1
 • Χώροι συνάθροισης κοινού Σ2
 • Χώροι συνάθροισης κοινού Σ3
 • Χώροι συνάθροισης κοινού Σ4
 • Βιομηχανίες Ζ1
 • Βιομηχανίες Ζ2
 • Βιομηχανίες Ζ3
 • Αποθήκες Ζ1
 • Αποθήκες Ζ2
 • Αποθήκες Ζ3
 • Κτήριο Υγείας – κοινωνικής πρόνοιας
 • Κτήριο σωφρονισμού
 • Χώρος στάθμευσης οχημάτων – πρατήριο υγρών καυσίμων

Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να καλύψει με επάρκεια περιπτώσεις κτηρίων πολλαπλών χρήσεων και εκτύπωση των σχετικών εντύπων κάθε χρήσης.

Η περιγραφή του κτηρίου στην εφαρμογή Building Παθητική πυροπροστασία μπορεί να γίνει γραφικά ή με εισαγωγή dxf ή με πίνακες. Στην γραφική 3D απεικόνιση του κτηρίου εμφανίζονται οι χώροι κάθε επιπέδου με την αντίστοιχη χρήση και γίνεται αυτόματη εμβαδομέτρηση βάσει των περιγραμμάτων των χώρων.

Δηλώνοντας τα χαρακτηριστικά του κάθε χώρου, που απαιτούνται για την μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, γίνεται αυτόματος έλεγχος από την εφαρμογή, σύμφωνα με τα όρια που ορίζουν τα προεδρικά διατάγματα (Π.Δ.71) κάθε χρήσης και τυχόν σφάλματα ή προειδοποιήσεις εμφανίζονται σε σχετικό πίνακα μηνυμάτων πριν την εκτύπωση του τεύχους.

Χαρακτηριστικά

 • Εισαγωγή χώρων με :
  • Πίνακες
  • Εισαγωγή αρχείου dxf
  • 3D αυτόνομη σχεδίαση του μοντέλου του κτηρίου
 • Δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων κτηρίου πολλαπλών χρήσεων σε ένα αρχείο και παραγωγή ξεχωριστών εντύπων ανά χρήση.
 • Αυτόματος έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τα όρια του κανονισμού (Π.Δ. 71)
 • Υπόδειξη υπερβάσεων των ορίων του κανονισμού σε κάθε πεδίο του πίνακα χρήσεων χώρων.
 • Εμφάνιση τυχόν σφαλμάτων - υπερβάσεων των ορίων του κανονισμού – ή προειδοποιήσεων σε σχετικό πίνακα μηνυμάτων πριν την εκτύπωση του τεύχους.
 • Εκτυπώσεις
  • Εκτύπωση τευχών όλων των χρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πολεοδομίας.
  • Δυνατότητα επεξεργασίας του κειμένου.
  • Αποθήκευση τευχών σε docx, doc, rtf, pdf.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.