Το Fespa είναι το στατικό πρόγραμμα της LH Λογισμική για την ανάλυση, διαστασιολόγηση, απεικόνιση, έλεγχο και σχεδίαση δομημάτων τριών διαστάσεων σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τους ισχύοντες ελληνικούς κανονισμούς.

Το Fespa καλύπτει όλες τις φάσεις τις στατικής μελέτης από την ανάλυση & διαστασιολόγηση του φορέα μέχρι την παραγωγή αναλυτικού τεύχους μελέτης και κατασκευαστικών σχεδίων. Μετά την ολοκλήρωση όλων των υπολογισμών, δημιουργούνται αυτόματα τα σχέδια ξυλοτύπων για κάθε όροφο καθώς και λεπτομέρειες υποστυλωμάτων & αναπτύγματα οπλισμών δοκών.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορείτε να επιλέξετε το πακέτο που σας ταιριάζει FespaC, FespaM, FespaR ή οποιοδήποτε συνδυασμό τους.