Το Tekton είναι το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα της LH Λογισμική.

Δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση, τοπογραφία, παραμετρικές βιβλιοθήκες, περιήγηση, στερεό πραγματικού χρόνου σε ΟpenGL, φωτορεαλισμός ray trace, περιήγηση και ταινίες Avi με ήχο, προμετρήσεις, ενεργειακή μελέτη ΚΕΝΑΚ: όλα τα παραπάνω αποτελούν δυνατότητες του Tekton.

Ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορείτε να επιλέξετε το πακέτο που σας ταιριάζει, Tekton Pro, Tekton 3D Design, Tekton Light.