Βάση Έργων: ΕΚΚΟ Plus

Η εφαρμογή ΕΚΚΟ Plus αναλαμβάνει τη σύνταξη της δήλωσης εργασιών για την ηλεκτροδότηση της οικοδομής.

Η εφαρμογή ΕΚΚΟ Plus, μπορεί να παρακολουθήσει και να διαχειριστεί κάθε είδος τελικού πίνακα. Η διαχείριση προμηθευτών, υπεργολάβων, και τιμολογίων εκτελείται από τη Βάση Έργων.

Με την κυκλοφορία της εφαρμογής ΕΚΚΟ Plus, έχετε πλέον τη δυνατότητα να συντάσσετε με ευκολία τις δηλώσεις για την ηλεκτροδότηση (αντί να παραπέμπετε το θέμα στον λογιστή).

Χαρακτηριστικά

 • Ιδιοκτήτες, Ιδιοκτησίες
 • Κατανομή κόστους ανά ιδιοκτησία
 • Αρχικοί πίνακες
 • Προσωρινοί πίνακες
 • Τελικοί πίνακες
 • Επιμέρους πίνακες αυτοτελών ιδιοκτησιών
 • Κατανομές δαπανών ανά είδος δαπάνης
 • Δήλωση εργασιών
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση έργων, προμηθευτών, υπεργολάβων, παραστατικών κλπ

Άλλες δυνατότητες

 • Συνολικός έλεγχος εξέλιξης δαπανών έργου
 • Σύνδεση με Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων
 • Περιλαμβάνει τα έντυπα που προβλέπονται απ’ τη νομοθεσία
 • Βοήθεια, τεκμηρίωση, νομοθεσία
 • Ενημερώσεις Internet, κοινότητα συζητήσεων
 • Αξιοπιστία και ασφάλεια δεδομένων SQL Server
 • Ανάπτυξη με τη τεχνολογία Civilteam .net Application Framework
 • Η εφαρμογή ΕΚΚΟ Plus λειτουργεί σε multi-user περιβάλλον και περιλαμβάνει μια έκδοση του Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) που διανέμεται δωρεάν με το πρόγραμμα. Η βάση δεδομένων μπορεί να εγκατασταθεί, είτε στον ίδιο υπολογιστή με το πρόγραμμα ή σε ένα ξεχωριστό διακομιστή, για χρήση σε περιβάλλον πολλών χρηστών.