Αυθαίρετη Δόμηση

Η εργαλειοθήκη του μηχανικού

Η Civiltech κατέχει την απόλυτη εξειδίκευση στον τομέα της δόμησης, έχοντας στο ενεργητικό της εφαρμογές για όλους τους νόμους αυθαιρέτων με χιλιάδες εγκαταστάσεις και με δεκάδες χιλιάδες υποβολές στα ηλεκτρονικά συστήματα του T.E.E.

Με χαρά ανακοινώνουμε την κυκλοφορία της νέας εφαρμογής Building Νέα Αυθαίρετα που εφαρμόζει τις διατάξεις του νόμου «Ν. 4495/17 - Έλεγχος και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος».

Για να προσεγγίσουμε με επιτυχία το N.4495/17, διερευνήσαμε όλες τις πιθανές συνέργειες με προγράμματα στατικής ενίσχυσης, ενεργειακής αναβάθμισης και ταυτότητας του κτηρίου, προς όφελος του μηχανικού. 

Ειδικότερα, επειδή στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων και στην ταυτότητα κτηρίου παίζει σημαντικό ρόλο ο έλεγχος της στατικής επάρκειας υφιστάμενων κτηρίων με τον ΚΑ.ΝΕΠΕ., εντάξαμε στις λύσεις μας το Fespa-R της LH Λογισμική, προσφέροντας μια μοναδική εργαλειοθήκη για την ολοκληρωμένη διαχείριση της αυθαίρετης δόμησης.

Παράλληλα, συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τη B-Logica για την εύρεση των τιμών ζώνης. 

Νέα Αυθαίρετα Ν.4495/17

Η νέα έκδοση του Building Νέα Αυθαίρετα της Civiltech αποτελεί defacto την πληρέστερη εφαρμογή για το «Ν. 4495/17 'Ελεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος».  

Στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής Νέα Αυθαίρετα έχει υλοποιηθεί κατά 100% η λειτουργία της αυτόματης υποβολής και λήψης της δήλωσης στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, που επιτρέπει το σύνολο της επεξεργασίας της δήλωσης να εκτελείται μέσα από το περιβάλλον του προγράμματος (περιλαμβανομένου του γεωγραφικού εντοπισμού).

Παράλληλα έχει υλοποιηθεί η εισαγωγή στοιχείων από μελέτες με την εφαρμογή Αυθαίρετη Δόμηση Ν.4178/13.

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

BUILDING

Building και Αυθαίρετη Δόμηση

Νέα Αυθαίρετα

Η εφαρμογή Building Nέα Αυθαίρετα αναλαμβάνει τον υπολογισμό των ειδικών προστίμων και τη σύνταξη του συνόλου των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου «Έλεγχος και προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος». 

Η εφαρμογή  Building Nέα Αυθαίρετα προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης λήψης στοιχείων από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε, ώστε να μπορέσετε να προχωρήσετε στη σύνταξη του φακέλου των δικαιολογητικών (υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις, κατάλογο φωτογραφιών, τεχνικές εκθέσεις), χωρίς νέα πληκτρολόγηση των στοιχείων και με απόλυτη ακρίβεια στη μεταφορά των δεδομένων.

Διάγραμμα Κάλυψης Αυθαιρέτων

Η εφαρμογή Διάγραμμα Κάλυψης Αυθαιρέτων της Civiltech αναλαμβάνει τη σύνταξη του διαγράμματος κάλυψης για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και την έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για τη σχεδίαση του διαγράμματος κάλυψης ως αρχικό υπόβαθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκαναρισμένα σχέδια τύπου .png, /.jpeg ή διανυσματικά αρχεία τύπου .dwg/.dxf.

Η εφαρμογή Διάγραμμα Κάλυψης Αυθαιρέτων  παράγει πλήρες σχέδιο με τα περιγράμματα των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, το αναλυτικό υπόμνημα παραβάσεων με τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης (επιφάνεια δόμησης, κάλυψη, ύψος) σε μορφή πίνακας και την πινακίδα.

Building Αξίες

Η εφαρμογή Building Axies περιλαμβάνει τον ακριβή εντοπισμό της τιμής ζώνης οποιασδήποτε ιδιοκτησίας ανήκει στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων. Ο υπολογισμός της τιμής ζώνης εκτελείται με τις επικαιροποιημένες αντικειμενικές αξίες, με δυνατότητα προβολής τόσο της τρέχουσας αντικειμενικής αξίας (2016), όσο και της προϊσχύουσας (2011).

Η αναζήτηση γίνεται λεκτικά εισάγοντας οδό, αριθμό, περιοχή και ο καθορισμός της τιμής ζώνης γίνεται με την επισήμανση επί χάρτου, του οικοδομικού τετραγώνου. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε την αντικειμενική αξία ενός ακινήτου εντός ΑΠΑΑ

Αποκτήστε τώρα με μίσθωση το Building!

FESPA R

Αποτίμηση & ενισχύσεις σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Το FespaR είναι το πρόγραμμα της LH Λογισμική για την αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτελεί ολοκληρωμένη λύση για τον έλεγχο επάρκειας και τις ενισχύσεις κτιρίων καθώς διαθέτει δύο μεθόδους ανάλυσης την ανελαστική ανάλυση Pushover και την ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας. Η διαδικασία ελέγχου είναι κλειστή και αποδίδει μετά την ολοκλήρωσή της τον σεισμικό συντελεστή επιτελεστικότητας, δηλαδή μας πληροφορεί πρακτικά σε τί σεισμό αντέχει το εξεταζόμενο δόμημα.

Το FespaR εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις του νέου, αναθεωρημένου ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2017 (ΦΕΚ 2984Β/30-08-17) που προβλέπει ότι, για ανεκτή Σ.Α.Δ. – Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων – δεν απαιτείται πειραματική εξακρίβωση της αντοχής των υλικών, δηλαδή δεν απαιτούνται πυρηνοληψίες.

Ο έλεγχος επάρκειας με ελαστική ανάλυση χρονοϊστορίας γίνεται με τη μέθοδο των συντελεστών τοπικής πλαστιμότητας m ή με τη μέθοδο του συντελεστή q. Εκτελείται αυτόματα ο έλεγχος των προϋποθέσεων εφαρμογής ελαστικής δυναμικής ανάλυσης, ώστε να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε στον έλεγχο επάρκειας, αποκλειστικά με μία απο τις δύο μεθόσους ή με συνδυασμό των δύο μεθόδων. Επιπρόσθετα και με τις δυο μεθόδους ανάλυσης ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη του την επιρροή των τοιχοπληρώσεων στην αποτίμηση, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες να μην χρειάζεται η ενίσχυση μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο οπλισμός δοκών και υποστυλωμάτων της υφιστάμενης κατασκευής εισάγεται εύκολα και γρήγορα (ράβδοι ή cm²), είτε με αυτόματη τροφοδότηση μετά από επίλυση με παλαιούς κανονισμούς (αντισεισμικός 85 – σκυροδέματος 54 & ΝΕΑΚ95 – ΝΚΩΣ95) και τροποποίση τους, είτε χειροκίνητα χρησιμοποιώντας τα ειδικά εργαλεία του προγράμματος. Βάσει αυτών των οπλισμών θα υπολογιστούν τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής.

Η διαδικασία επίλυσης είναι ταχύτατη, το FespaR παράγει τους λόγους ανεπάρκειας μελών (λ) ξεχωριστά για κάθε στάθμη επιτελεστικότητας και τους εμφανίζει στο τεύχος αποτελεσμάτων σε αναλυτικούς και σε συγκεντρωτικούς πίνακες. Επίσης, μετά την πραγματοποίηση της μη γραμμικής ανάλυσης Pushover παράγονται διαγράμματα απαίτησης-ικανότητα (ADRS) μέχρι και για 64 φορτίσεις, με ανελαστικά φάσματα απαίτησης, με διγραμμική ή τετραγραμμική καμπύλη ικανότητας. Τέλος, η στοχευόμενη μετατόπιση υπολογίζεται για πολλαπλούς στόχους επιτελεστικότητας. 

Μεταβείτε εδώ για να δείτε το video "FespaR -  Πώς βρίσκεται ο μέγιστος σεισμικός συντελεστής για μια στάθμη επιτελεστικότητας;"  δηλαδή πόσο σεισμό αντέχει το κτίριο, αλλά και πώς οι υπολογισμοί αυτοί παρουσιάζονται στο τεύχος αποτελεσμάτων.

Μεταβείτε εδώ για να κατεβάσετε δωρεάν σε μορφή pdf το βιβλίο "FespaR – Παράδειγμα προσθήκης με ΚΑΝ.ΕΠΕ." Στο παράδειγμα αυτό γίνεται προσθήκη ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή και αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής μετά την προσθήκη, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ και τον EC 8-3. Περιγράφεται αναλυτικά όλη η διαδικασία από την επίλυση και την όπλιση του ορόφου της προσθήκης με τους ισχύοντες κανονισμούς εώς την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητα και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Δείτε μια ζωντανή παρουσίαση!