Η εταιρεία

Η Civiltech Α.Ε. είναι μια εταιρεία πληροφορικής ειδικευμένη στη διάθεση καινοτόμου λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης για τους έλληνες μηχανικούς.

Τα στελέχη της Civiltech διαθέτουν μακροχρόνια παρουσία στο τομέα του τεχνικού λογισμικού, ενώ το ενεργό πελατολόγιο της εταιρείας υπερβαίνει τους 15.000 μηχανικούς, υπηρεσίες και κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

Η έδρα της Civiltech βρίσκεται στην Αθήνα.

Δραστηριότητες

Η Civiltech δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς τεχνικού λογισμικού διαθέτοντας εφαρμογές για την έκδοση οικοδομικών αδειών, εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ μελετών, σύνταξη ενεργειακών μελετών, όπως επίσης και λύσεις για την οικονομική διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, εφαρμογές GIS κλπ.

Η δεσπόζουσα θέση της Civiltech στην αγορά των μηχανικών στηρίζεται στην εμπειρία, την τεχνογνωσία και στην καινοτομία των εξειδικευμένων προϊόντων - λύσεων και υπηρεσιών που διαθέτει, αλλά και στην στρατηγική επιλογή των συνεργασιών της με άλλες εταιρίες με τις οποίες συμπράττει.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Civiltech χρησιμοποιούνται από χιλιάδες έλληνες μηχανικούς, υπηρεσίες και τεχνικές εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε όλη την Ελλάδα.

Συμμετοχές

H CivilTech είναι μέλος στους παρακάτω συνδέσμους πληροφορικής, υποστηρίζοντας ενεργά τους σκοπούς τους:

  • Σ.Ε.Τ.Ε.Λ. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνικού Ελληνικού Λογισμικού www.setel.gr.
  • Σ.Ε.Π.Ε. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας www.sepe.gr.

             

Πιστοποίηση

Η Civiltech εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 στους τομείς διάθεσης προϊόντων τεχνικού λογισμικού και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Οικονομικές καταστάσεις

Ισολογισμοί