Παθητική πυροπροστασία Π.Δ. 41/18

Building Studio


Η εφαρμογή Building Παθητική Πυροπροστασία Π.Δ. 41/18 αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 80Α /07-05-2018, καλύπτοντας τις ακόλουθες χρήσεις: 

Δυνατότητες

Έντυπο