Παθητική πυροπροστασία Π.Δ. 41/18

Σύνταξη μελέτης


Η εφαρμογή Building Παθητική Πυροπροστασία Π.Δ. 41/18 αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τo ΦΕΚ 80Α /07-05-2018.

Η εφαρμογή Building Παθητική Πυροπροστασία Π.Δ. 41/18 καλύπτει τις ακόλουθες χρήσεις: 

Δυνατότητες