Η εταιρεία

Η Civiltech Α.Ε. είναι μια εταιρεία πληροφορικής ειδικευμένη στην παραγωγή και προώθηση καινοτόμου λογισμικού σε μηχανικούς.

Η εταιρεία Civiltech ιδρύθηκε το 1998. Τα στελέχη της διαθέτουν μακροχρόνια παρουσία στον τομέα του τεχνικού λογισμικού, ενώ το ενεργό πελατολόγιο της εταιρείας υπερβαίνει τους 16.000 μηχανικούς, δημόσιες υπηρεσίες και τεχνικές εταιρείες σε όλη την Ελλάδα. 

Δραστηριότητες

Η Civiltech παρέχει καινοτόμες λύσεις λογισμικού στους τομείς της δόμησης και της εξοικονόμησης ενέργειας που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις. 

Επιπρόσθετα, η Civiltech παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες απόκτησης ψηφιακής υπογραφής και υποστήριξης των μηχανικών. 

Η δεσπόζουσα θέση της Civiltech στην αγορά των μηχανικών στηρίζεται στην πολύχρονη εμπειρία, στην τεχνογνωσία και στην καινοτομία των εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών που διαθέτει, αλλά και στη στρατηγική επιλογή των εταιρειών με τις οποίες συμπράττει.

Συμμετοχές

H CivilTech είναι μέλος στους παρακάτω συνδέσμους πληροφορικής, υποστηρίζοντας ενεργά τους σκοπούς τους:

  • Σ.Ε.Τ.Ε.Λ. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνικού Ελληνικού Λογισμικού www.setel.gr.
  • Σ.Ε.Π.Ε. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας www.sepe.gr.

             

Νομικές πληροφορίες

CIVILTECH - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΦΜ: 998160796 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 452 - ΤΚ 15342 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 008303801000