Η εταιρεία

Η Civiltech Α.Ε. είναι μια εταιρεία πληροφορικής ειδικευμένη στη διάθεση καινοτόμου λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και εκπαίδευσης σε μηχανικούς.

Τα στελέχη της Civiltech διαθέτουν μακροχρόνια παρουσία στο τομέα του τεχνικού λογισμικού, ενώ το ενεργό πελατολόγιο της εταιρείας υπερβαίνει τους 15.000 μηχανικούς, υπηρεσίες και τεχνικές εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε όλη την Ελλάδα. 

Η έδρα της Civiltech βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής. 

Δραστηριότητες

Η Civiltech παρέχει καινοτόμες λύσεις λογισμικού στους τομείς της δόμησης και της εξοικονόμησης ενέργειας που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις. 

Επιπρόσθετα, η Civiltech παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες απόκτησης ψηφιακής υπογραφής και υποστήριξης των μηχανικών. 

Η δεσπόζουσα θέση της Civiltech στην αγορά των μηχανικών στηρίζεται στην πολύχρονη εμπειρία, στην τεχνογνωσία και στην καινοτομία των εξειδικευμένων προϊόντων - λύσεων και υπηρεσιών που διαθέτει, αλλά και στη στρατηγική επιλογή των εταιρειών με τις οποίες συμπράττει.

Συμμετοχές

H CivilTech είναι μέλος στους παρακάτω συνδέσμους πληροφορικής, υποστηρίζοντας ενεργά τους σκοπούς τους:

  • Σ.Ε.Τ.Ε.Λ. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνικού Ελληνικού Λογισμικού www.setel.gr.
  • Σ.Ε.Π.Ε. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας www.sepe.gr.