Εργατικά

Βάση Έργων


Η εφαρμογή Εργατικά απευθύνεται σε κατασκευαστές, μηχανικούς και εργολάβους ιδιωτικών έργων, προσφέροντας ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.

Σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εφαρμογών, αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο τα «στάδια» στη διαδικασία εξέλιξης ενός έργου: η σύνταξη των Α.Π.Δ. και η σύνταξη των Δηλώσεων Δ.Ο.Υ. 

Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων

 • Η διαχείριση και επεξεργασία των Α.Π.Δ. γίνεται σε ένα εύχρηστο περιβάλλον.
 • Τα στοιχεία Εργοδοτών, Έργων και Εργαζομένων αντλούνται από τη Βάση Έργων.
 • Η επόμενη δήλωση παράγεται αυτόματα µε «ένα κλικ» από τα υπάρχοντα δεδομένα.
 • Παρακολούθηση των κατασκευαστικών φάσεων ιδιωτικών και δημοσίων έργων με προειδοποίηση, σε περίπτωση υπέρβασης των ημερομισθίων.
 • Εφαρμογή των ελάχιστων ημερομισθίων που γίνονται αποδεκτά για κάθε ειδικότητα.
 • Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών συλλογικής σύμβασης.
 • Υπολογισμός ανάλωσης ενσήμων (φάσεις Α+Β), έλεγχος αναλογίας τεχνικών/εργατικών ενσήμων.
 • Έκδοση των Α.Π.Δ. και δημιουργία των κατάλληλων αρχείων για αποστολή μέσω Internet.
 • Ενημέρωση τρεχουσών τιμών συντελεστών και ημερομισθίων αυτόματα από το Internet.
 • Έλεγχος ορθότητας και πληρότητας όλων των δεδομένων.

Δηλώσεις

 • Αυτόματη διαχείριση των έργων που εκτελεί μια επιχείρηση.
 • Η τροφοδότηση των δεδομένων γίνεται αυτόματα από τις ΑΠΔ ή χειροκίνητα.
 • Προσωρινές και οριστικές (Ε7) δηλώσεις Φ.Μ.Υ..
 • Συγχρονισμός με Α.Π.Δ. που έχουν υποβληθεί.