Επιλεγμένες παρουσιάσεις

Αιτήσεις στο e-Άδειες

Οικοδομική άδεια προσθήκης
Αμοιβές, Απόβλητα & e-Building Άδειες 

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
e-Μικρή Κλίμακα, Απόβλητα & e-Building Άδειες 

Βεβαίωση του άρθρου 30 του ν.4495/17
e-Building Άδειες 

Δηλώσεις αυθαίρετων κτισμάτων

Υπολογισμός προστίμου
e-Αυθαίρετα

Σύνταξη δικαιολογητικών
e-Αυθαίρετα 

Μεταβιβάσεις ακινήτων με αυθαίρετα κτίσματα
e-Αυθαίρετα, e-Building Ταυτότητα

Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων

Διώροφη οικοδομή με κεκλιμένη στέγη 
Energy Certificate CAD

Πρότυπες λύσεις εξωτερικής θερμομόνωσης 
Energy Certificate CAD

Υποβολές στο e-Κτηματολόγιο

Αντιστοίχιση layers και υποβολή
Building Κτηματολόγιο

Έλεγχοι και υποβολή
Building Κτηματολόγιο

Ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα

Έγγραφα τύπου .pdf
Building Sign

Διανυσματικά αρχεία .dxf
Building Sign