Επιλεγμένες παρουσιάσεις

Έκδοση οικοδομικής άδειας

Αίτηση για χορήγηση οικοδομικής άδειας προσθήκης
Αμοιβές, Απόβλητα & e-Building Άδειες 

Αίτηση για χορήγηση οικοδομικής άδειας προσθήκης
Αμοιβές, Απόβλητα & e-Building Άδειες 

Διασύνδεση συστημάτων Αμοιβών ΤΕΕ και e-Άδειες
e-Building Άδειες 

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
e-Μικρή Κλίμακα, Απόβλητα & e-Building Άδειες 

Έκδοση βεβαίωσης άρθρου 30

Αίτηση για βεβαίωση του άρθρου 30 ν.4495
e-Building Άδειες 

Ψηφιακή υπογραφή

Ψηφιακή υπογραφή και σφραγίδα εγγράφων .pdf
Building Sign

Ψηφιακή υπογραφή διανυσματικών αρχείων
Building Sign

e-Κτηματολόγιο

Αντιστοίχιση layers και υποβολή
Building Κτηματολόγιο

Έλεγχοι και υποβολή
Building Κτηματολόγιο

Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών

Λήψη στοιχείων από Τ.Ε.Ε. και σύνταξη δικαιολογητικών
e-Αυθαίρετα 

Αποστολή στοιχείων στο Τ.Ε.Ε.
e-Αυθαίρετα

Ενεργειακή επιθεώρηση

Ενεργειακή επιθεώρηση διώροφης οικοδομής με κεκλιμένη στέγη
Energy Certificate CAD

Σχεδίαση ενεργειακού κελύφους
Energy Building / Certificate CAD

Πρόγραμμα Εξοικονομώ

Παράδειγμα μονοκατοικίας
Energy Νέο Εξοικονομώ

Προετοιμασία αίτησης
Energy Certificate, Νέο Εξοικονομώ, & e-Μικρή Κλίμακα