Κατανομή χιλιοστών συνιδιοκτησίας

Building Studio


Η εφαρμογή Building Κατανομή χιλιοστών αναλαμβάνει τη συμπλήρωση του πίνακα ποσοστών ιδιοκτησιών. Η εφαρμογή συνοδεύεται από πλήθος δυνατοτήτων που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τον υπολογισμό των χιλιοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου.

Επιπλέον, η εφαρμογή Building Κατανομή χιλιοστών μπορεί να καλύψει με επάρκεια όλες τις ειδικές περιπτώσεις κατανομής όπως, διαχείριση πολλών κτηρίων, διαχείριση ιδιοκτησιών σε πολλούς ορόφους (π.χ. μεζονέτες), κατανομή με βάση τον όγκο, την επιφάνεια, την αντικειμενική αξία, ειδικές δεσμεύσεις κ.ά.

Δυνατότητες

 •  Αυτόματο υπολογισμό κατανομής χιλιοστών συνιδιοκτησίας με βάση:
  • Την επιφάνεια της ιδιοκτησίας.
  • Τον όγκο της ιδιοκτησίας.
  • Την αντικειμενική αξία της ιδιοκτησίας.
 • Πλήθος στηλών για κάλυψη οποιασδήποτε απαίτησης (ποσοστό οικοπέδου, επιφάνεια ιδιοκτησίας, κοινόχρηστοι χώροι, όγκος, ψήφοι, ποσ. ανελκυστήρα, ποσ. θέρμανσης κλπ).
 • Κατανομή χιλιοστών για πολυόροφες ιδιοκτησίες (μεζονέτες).
 • Κατανομή χιλιοστών με βάση την αντικειμενική αξία (για ιδιοκτησίες και παρακολουθήματα).
 • Διαχείριση παρακολουθημάτων (χωρίς χιλιοστά).
 • Δυνατότητα επέμβασης στα αποτελέσματα (δέσμευση τιμών).
 • Εισαγωγή ιδιοκτησιών με πίνακες.
 • Εκτυπώσεις
  • Εκτύπωση σε πολλά μεγέθη χαρτιού (Α4, Α3, Α1, Α0) ή σε plotter
  • Δυνατότητα επιλογής των στηλών που θα τυπωθούν.

Διασυνδέσεις

 • Σύνδεση με την εφαρμογή Building Axies Pro με σκοπό την αναγνώριση των συντελεστών αντικειμενικών αξιών.