Κατανομή χιλιοστών συνιδιοκτησίας

Σύνταξη πίνακα


Η εφαρμογή Building Κατανομή χιλιοστών αναλαμβάνει τη συμπλήρωση του πίνακα ποσοστών ιδιοκτησιών. 

Η εφαρμογή συνοδεύεται από πλήθος δυνατοτήτων που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τον υπολογισμό των χιλιοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου.

Δυνατότητες

 •  Αυτόματο υπολογισμό κατανομής χιλιοστών συνιδιοκτησίας με βάση:
  • Την επιφάνεια της ιδιοκτησίας.
  • Τον όγκο της ιδιοκτησίας.
  • Την αντικειμενική αξία της ιδιοκτησίας.
 • Πλήθος στηλών για κάλυψη οποιασδήποτε απαίτησης (ποσοστό οικοπέδου, επιφάνεια ιδιοκτησίας, κοινόχρηστοι χώροι, όγκος, ψήφοι, ποσ. ανελκυστήρα, ποσ. θέρμανσης κλπ).
 • Κατανομή χιλιοστών για πολυόροφες ιδιοκτησίες (μεζονέτες).
 • Κατανομή χιλιοστών με βάση την αντικειμενική αξία (για ιδιοκτησίες και παρακολουθήματα).
 • Διαχείριση παρακολουθημάτων (χωρίς χιλιοστά).
 • Δυνατότητα επέμβασης στα αποτελέσματα (δέσμευση τιμών).

Διασυνδέσεις

 • Σύνδεση με την εφαρμογή Building Axies Pro με σκοπό την αναγνώριση των συντελεστών αντικειμενικών αξιών.