Κατανομή χιλιοστών συνιδιοκτησίας

Building Studio


Η εφαρμογή Building Κατανομή χιλιοστών αναλαμβάνει τη συμπλήρωση του πίνακα ποσοστών ιδιοκτησιών. Η εφαρμογή συνοδεύεται από πλήθος δυνατοτήτων που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τον υπολογισμό των χιλιοστών συνιδιοκτησίας και κοινοχρήστων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου.

Επιπλέον, η εφαρμογή Building Κατανομή χιλιοστών μπορεί να καλύψει με επάρκεια όλες τις ειδικές περιπτώσεις κατανομής όπως, διαχείριση πολλών κτηρίων, διαχείριση ιδιοκτησιών σε πολλούς ορόφους (π.χ. μεζονέτες), κατανομή με βάση τον όγκο, την επιφάνεια, την αντικειμενική αξία, ειδικές δεσμεύσεις κ.ά.

Στον τομέα των εκτυπώσεων υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των στηλών που θα εκτυπωθούν, υποστήριξη για μεγέθη σελίδας Α4 και Α3, παραγωγή αρχείου σε μορφή DXF με πινακίδα και εξαγωγή στο EXCEL.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα γραφικής 3D απεικόνισης του κτηρίου με τις ιδιοκτησίες και τα παρακολουθήματα τους, αυτόματες εμβαδομετρήσεις με βάση τα περιγράμματα των ιδιοκτησιών.

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων

Η εφαρμογή Building Κατανομή χιλιοστών υπολογίζει τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων, με μόνη προϋπόθεση να γνωρίζετε την τιμή ζώνης και τους συντελεστές ΣΕ, ΤΟ, ΣΟ, ΣΑΟ και Κ. Οι υπολογισμοί των αντικειμενικών αξιών των επιμέρους ιδιοκτησιών εκτελούνται αυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη και την αξία των παρακολουθημάτων τους. Έχοντας υπολογίσει τις αξίες, η κατανομή μπορεί να γίνει – εφόσον το επιθυμείτε- αναλογικά με την υπολογισμένη αντικειμενική αξία. Η δυνατότητα αυτή είναι σημαντική για κατασκευαστές, προκειμένου να ομαλοποιηθεί το προϋπολογιστικό κόστος οικοδομών σε κτήρια πολλών ορόφων.

Χαρακτηριστικά

  •  Αυτόματο υπολογισμό κατανομής χιλιοστών συνιδιοκτησίας με βάση:
   • Την επιφάνεια της ιδιοκτησίας
   • Τον όγκο της ιδιοκτησίας
   • Την αντικειμενική αξία της ιδιοκτησίας
   • Άλλες δεσμεύσεις χρήστη
  • Πλήθος στηλών για κάλυψη οποιασδήποτε απαίτησης (ποσοστό οικοπέδου, επιφάνεια ιδιοκτησίας, κοινόχρηστοι χώροι, όγκος, ψήφοι, ποσ.ανελκυστήρα, ποσ. θέρμανσης κλπ)
  • Κατανομή χιλιοστών για πολλά κτήρια με προαιρετικό «κλείδωμα» του ποσοστού που κατανέμεται σε κάθε κτήριο
  •  Κατανομή χιλιοστών για πολυόροφες ιδιοκτησίες (μεζονέτες)
  • Κατανομή χιλιοστών με βάση την αντικειμενική αξία (για ιδιοκτησίες και παρακολουθήματα)
  • Αυτόματος υπολογισμός αντικειμενικών αξιών
  • Διαχείριση παρακολουθημάτων (χωρίς χιλιοστά)
  • Δυνατότητα επέμβασης στα αποτελέσματα (δέσμευση τιμών)
  • Εισαγωγή ιδιοκτησιών με:
   • Πίνακες
   • Εισαγωγή αρχείου dxf
   • Εισαγωγή από αρχιτεκτονικά προγράμματα
   • Εισαγωγή από Building ExtrAXION
   • 3D αυτόνομη σχεδίαση του μοντέλου του κτηρίου με τις ιδιοκτησίες
  • Εκτυπώσεις
   • Εκτύπωση σε πολλά μεγέθη χαρτιού (Α4, Α3, Α1, Α0) ή σε plotter
   • Δυνατότητα επιλογής των στηλών που θα τυπωθούν
   • Εξαγωγή πίνακα σε μορφή dxf με πινακίδα
   • Εξαγωγή σε Microsoft Excel

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Βίντεο παρουσίασης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.