Λήψη εφαρμογών Civiltech

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τις εφαρμογές της Civiltech.

Για να μπορέσετε να λάβετε τις εκδόσεις, θα πρέπει απαραιτήτως να έχετε κάνει είσοδο στην ιστοσελίδα ως πελάτης Civiltech.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο  για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τα πακέτα εφαρμογών για τα οποία έχετε άδεια χρήσης. Αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης μπορείτε να δείτε εδώ.

Το πακέτο Building Studio περιέχει και τις νέες εφαρμογές e-Building και Building Κτηματολόγιο! Για να λειτουργήσουν οι νέες εφαρμογές απαιτείται η κατάλληλη άδεια χρήσης.

Ημ/νία 
Πακέτο 
Εφαρμογές 
Έτος 
Έκδοση 
Ονομασία 
  
xv
xv
 
15/3/2020Building StudioΑμοιβές, e-Building, Μικρή Κλίμακα, Απόβλητα, Πυροπροστασία, Building Sign, Κτηματολόγιο κλπ20209.0.7378buildingApps_2020_04.exe
15/3/2020Αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ 1.31Energy Building 1.31, Energy Certificate 1.3120203.0.7378ebuilding_131_2020_04.exe
15/3/2020Νέα Αυθαίρετα Ν.4495/17 20204.0.7378adomisib_2020_04.exe
15/3/2020Αυθαίρετη Δόμηση Ν.4178/13 20208.0.7378adomisi_2020_04.exe
15/3/2020Βάση Έργων 20204.9.7378ve_2020_03.exe
15/3/2020Δημόσια έργαΠροεκτιμώμενες αμοιβές20209.0.7378amoide_2020_03.exe
Ημ/νία 
Πακέτο 
Εφαρμογές 
Έτος 
Έκδοση 
Ονομασία 
  
xv
xv
 
15/3/2020Building StudioΑμοιβές, e-Building, Μικρή Κλίμακα, Απόβλητα, Πυροπροστασία, Building Sign, Κτηματολόγιο κλπ20209.0.7378buildingApps_2020_04.exe
15/3/2020Αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ 1.31Energy Building 1.31, Energy Certificate 1.3120203.0.7378ebuilding_131_2020_04.exe
15/3/2020Νέα Αυθαίρετα Ν.4495/17 20204.0.7378adomisib_2020_04.exe
15/3/2020Αυθαίρετη Δόμηση Ν.4178/13 20208.0.7378adomisi_2020_04.exe
15/3/2020Βάση Έργων 20204.9.7378ve_2020_03.exe
15/3/2020Δημόσια έργαΠροεκτιμώμενες αμοιβές20209.0.7378amoide_2020_03.exe

Προσοχή: Οι εκδόσεις 2020 (στήλη Έτος) αφορούν αποκλειστικά χρήστες που έχουν ενεργά συμβόλαια συντήρησης-υποστήριξης για το έτος 2020. Μην εγκαθιστάτε εκδόσεις που δεν δικαιούστε, γιατί δεν πρόκειται να λειτουργήσουν χωρίς την κατάλληλη άδεια χρήσης και η επαναφορά στην προηγούμενη έκδοση απαιτεί πλήρη απεγκατάσταση όλων των εφαρμογών της Civiltech.

Παρατήρηση: Για να λάβετε εκδόσεις παρελθόντων ετών, κάντε κλικ στην εντολή Ιστορικό εκδόσεων.

Ιστορικό εκδόσεων