ArchiCAD

To ARCHICAD λειτουργεί ως μία κεντρική βάση BIM δεδομένων, παρέχοντας έναν ευέλικτο τρόπο ταξινόμησης των στοιχείων που διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων.

Το ARCHICAD έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά, καθιστώντας το εργαλείο BIM ένα ενεργό τμήμα της διαδικασίας σχεδίασης, παρουσιάζοντας βελτιώσεις τόσο στον πυρήνα των διαδικασιών σχεδίασης όσο και στις διεπιστημονικές ροές εργασίας.

Δυνατότητες

3D Σχεδίαση Σκάλας

Αφήστε το ARCHICAD να κάνει την βαριά εργασία: Απλά, αρχίστε να σχεδιάζετε τη Σκάλα σας είτε στο 2D, είτε στο 3D. Μην ανησυχείτε για τον αριθμό των πατημάτων ή το ύψος των ριχτιών, αυτά θα υπολογίζονται αυτόματα.

Αναδιατάξτε γραφικά τα πατήματα και τεντώστε το μήκος της σκάλας και τα πλατύσκαλα με απόλυτη ελευθερία.

Οι Σκάλες είναι ιεραρχικά συστήματα που συντίθενται από μία φέρουσα δομή, καθώς και πατήματα, ρίχτια, και βαθμιδοφόρους. Αντανακλώντας αυτή την ιεραρχία, το νέο Εργαλείο Σκάλα λειτουργεί ως ένα σύστημα του οποίου τα μέρη υπόκεινται σε επί μέρους επεξεργασία αλλά και αντικαθίστανται μεμονωμένα.

Το νέο Εργαλείο Κιγκλίδωμα σας παρέχει πλήρη ελευθερία δημιουργίας διαμορφώσιμων συστημάτων κιγκλιδώματος, τα οποία συσχετίζονται με Σκάλες, Πλάκες, Τοίχους, Στέγες ή Ανάγλυφα. Δημιουργήστε ένα μοναδικό, παραμετρικό μοτίβο κιγκλιδώματος και στη συνέχεια εφαρμόστε το κατά μήκος διάφορων στοιχείων του κτηρίου με ένα απλό κλικ. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μοτίβου Κιγκλιδώματος για να προσαρμόσετε τα μοτίβα: το ARCHICAD εξασφαλίζει ότι όλες οι αλλαγές ενημερώνονται σε ολόκληρο το σύστημα κιγκλιδώματος.

Και δεν προορίζεται μόνο για τη σχεδίαση κιγκλιδώματος: χρησιμοποιήστε το Εργαλείο Κιγκλίδωμα για να τοποθετήσετε οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη σειρά στοιχείων σε μία κάτοψη τοπίου (δενδροστοιχίες, φράκτες ή σειρές στύλων φωτισμού) ή διάφορες διαδρομές (δρόμους, λεπτομέρειες γείσων στέγης ή υδρορροές).

Ανίχνευση Συγκρούσεων

Βεβαιωθείτε ότι το μοντέλο σας είναι συντονισμένο: Η ολοκληρωμένη λειτουργία Ανίχνευσης Συγκρούσεων επιτρέπει τη σύγκριση δύο ομάδων στοιχείων βάσει δικών σας συνόλων κριτηρίων, όπως τύπους στοιχείων, τιμές Ταξινόμησης, τιμές Ιδιότητας και Χαρακτηριστικά. 

Tήρηση των προτύπων: το ARCHICAD εισάγει έναν ευέλικτο τρόπο κατηγοριοποίησης στοιχείων και χώρων για καλύτερη υποστήριξη των εθνικών προτύπων (π.χ. Uniclass, OmniClass, UniFormat). Οι Ταξινομήσεις, μαζί με τις Ιδιότητές τους, μπορούν να εμφανίζονται σε οποιαδήποτε εξαγωγή, επιτρέποντας τη διανομή των BIM δεδομένων των στοιχείων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για παράδειγμα, προσθέστε τις σε Σημάνσεις και Σφραγίδες Χώρων, χρησιμοποιήστε τις ως κριτήρια αναζήτησης και δημιουργίας πινάκων, προσθέστε τις ως Πεδία σε Πίνακες Στοιχείου, ή αντιστοιχήστε τις ως IFC δεδομένα στην ανταλλαγή IFC μοντέλου.

IFC Διασυνδέσεις

Ομοιογενής ενσωμάτωση εξωτερικού περιεχομένου: Το περιεχόμενο εξωτερικού μοντέλου IFC που δημιουργήθηκε από συμβούλους μπορεί να τοποθετηθεί ως διασύνδεση σε μελέτες ARCHICAD ως προστατευμένο περιεχόμενο αναφοράς. Τέτοιες IFC διασυνδέσεις μπορούν να τοποθετηθούν όσες φορές είναι απαραίτητο. Σε μεγάλες μελέτες, χρησιμοποιήστε το Φίλτρο Μοντέλου για να περιορίσετε την απεικόνιση του IFC περιεχομένου. Αυτά τα IFC ΤΕΜΑΧΙΑ μπορούν να ενημερώνονται εύκολα, εξασφαλίζοντας την ομαλή αμφίδρομη συνεργασία με άλλους μηχανικούς.

Βέλτιστη ροή εργασίας ΑΝΟΙΚΤΟΥ (OPEN) BIM

Δημιουργικότητα χωρία όρια: Το Σύνολο Εργαλείων Rhino–Grasshopper–ARCHICAD συνδέει
τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία για κάθε φάση σχεδίασης, σε Mac και Windows. Αυτό το συντονισμένο σύνολο εργαλείων καλύπτει το χάσμα μεταξύ του σχεδιασμού των αρχικών σταδίων και της Μοντελοποίησης Πληροφοριών Δόμησης. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λύση για απρόσκοπτη αμφίδρομη μεταφορά γεωμετρίας και για να μεταφράσετε βασικά γεωμετρικά σχήματα σε πλήρη στοιχεία BIM ενώ προσθέτετε λειτουργικότητα αλγοριθμικής επεξεργασίας.

Η Ζωντανή Σύνδεση δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ Rhino/Grasshopper και ARCHICAD, για τη δημιουργία και τον χειρισμό τμήματος ή ολόκληρου του BIM μοντέλου μέσα από την οπτική διεπαφή δέσμης ενεργειών (scripting). Σχεδιαστές των οποίων η εργασία βασίζεται είτε στο Rhino/Grasshopper, είτε στο ARCHICAD μπορούν να αξιοποιήσουν τη Ζωντανή Σύνδεση προς όφελός τους. Η ζωντανή, συσχετισμένη και αμφίδρομη φύση αυτού του εργαλείου επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν ευέλικτες ροές εργασίας και να χρησιμοποιούν τη σύνδεση σε πολλαπλά σενάρια - είτε στο Apple Mac OS είτε στα Microsoft Windows.

Βελτιωμένες επιλογές Στυλ Κειμένου και Διάταξης Εμπλουτισμένου Κειμένου (RTF) διατίθενται για όλα τα σχετικά με κείμενο εργαλεία - όπως τα Εργαλεία Διαστασιολόγηση και Δείκτης (Σήμανση) – για να μπορείτε να δημιουργείτε πολύ πιο γρήγορα, επαγγελματικής εμφάνισης λεπτομερή έγγραφα και σχέδια.

Ο βελτιωμένος Έλεγχος Βάθους Τομής και Όψης και οι επιλογές επεξεργασίας, καθώς και οι εμπλουτισμένες δυνατότητες Εύρους βοηθούν τους αρχιτέκτονες να τελειοποιούν τη θέση και να προσδιορίζουν με ακρίβεια το εύρος των τομών και των όψεων.