Τιμοκατάλογος

Οικογένεια Building e-Άδειες Lt

 Αμοιβές, Φορολογικά Αδείας, Χρονοδιάγραμμα 290,00 €240,00 €.

Οικογένεια Building e-Άδειες

 Αμοιβές, Φορολογικά Αδείας, Χρονοδιάγραμμα, Κατανομή χιλιοστών, Συμφωνητικά, Μικρή Κλίμακα, Απόβλητα590,00 €390,00 €.

Οικογένεια Building e-Άδειες Plus

 Αμοιβές, Φορολογικά Αδείας, Χρονοδιάγραμμα, Κατανομή χιλιοστών, Συμφωνητικά, Μικρή Κλίμακα, Απόβλητα, Παθητική Πυροπροστασία, Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.790,00 €490,00 €.

Οικογένεια Building e-Άδειες Pro

 Αμοιβές, Φορολογικά Αδείας, Χρονοδιάγραμμα, Κατανομή χιλιοστών, Συμφωνητικά, Μικρή Κλίμακα, Απόβλητα, Παθητική Πυροπροστασία, Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ., Διάγραμμα Δόμησης,Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, Ενεργειακή Επιθεώρηση1.490,00 €1.090,00 €.

Υποβολή στο e-Άδειες

 e-Building200,00 €120,00 €.

Αυθαίρετη Δόμηση

 Building Νέα Αυθαίρετα + Διάγραμμα Κάλυψης N.4495240,00 €120,00 € Προσφορά...

Ενεργειακή Επιθεώρηση

 Energy Certificate v.1.31600,00 €340,00 €.

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

 Energy Building v.1.31900,00 €740,00 €.

Μελ. Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργειακή Επιθεώρηση

 Energy Building + Energy Certificate v.1.311.200,00 €840,00 €.

A.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων

 Εργατικά360,00 €240,00 €.

Οικονομική Παρακολούθηση Έργων

 Βάση Έργων1.200,00 €840,00 €.

Υποβολή στο e-Κτηματολόγιο

 Building Κτηματολόγιο200,00 €200,00 €
 Building Κτηματολόγιο + Sign280,00 €280,00 €
 Building Τοπογραφικό + Κτηματολόγιο + Sign380,00 €380,00 €

Οικογένεια Building Economy

 Αμοιβές, Φορολογικά Αδείας, Χρονοδιάγραμμα, Μικρή Κλίμακα, Απόβλητα,, e-Building240,00 €240,00 €.

Οικογένεια Building e-Smart

 Αμοιβές, Φορολογικά Αδείας, Χρονοδιάγραμμα, Κατανομή χιλιοστών, Συμφωνητικά, Μικρή Κλίμακα, Απόβλητα, Παθητική Πυροπροστασία, Ενεργειακή Επιθεώρηση, Νέα Αυθαίρετα, e-Building400,00 €400,00 €.

Οικογένεια Building e-Expert

 Αμοιβές, Φορολογικά Αδείας, Χρονοδιάγραμμα, Κατανομή χιλιοστών, Συμφωνητικά, Μικρή Κλίμακα, Απόβλητα, Παθητική Πυροπροστασία, Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ., Διάγραμμα Δόμησης, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, Ενεργειακή Επιθεώρηση, Νέα Αυθαίρετα, e-Building600,00 €600,00 €.

Συνδρομητικές Υπηρεσίες

 Building Αξίες 10.00 €84,00 €.
 Building Αξίες 20.00 €120,00 €.

Συμβόλαια Συντήρησης - Υποστήριξης 2020

 Building LT0.00 €80,00 €.
 Building Std0.00 €120,00 €.
 Building Plus0.00 €160,00 €.
 Building Pro 0.00 €300,00 €.
 Energy Certificate0.00 €160,00 €.
 Energy Building 0.00 €160,00 €.
 Building Ασφάλεια0.00 €60,00 €.
 Building Μικρή Κλίμακα0.00 €40,00 €.
 Building Απόβλητα0.00 €20,00 €.
 Building Sign0.00 €20,00 €.
 Building Νέα Αυθαίρετα0.00 €60,00 €.
 Βάση Έργων0.00 €150,00 €.
 Εργατικά0.00 €80,00 €.

Υπηρεσίες

 Ωριαία απασχόληση για εκπαίδευση0.00 €50,00 €.
 Ωριαία απασχόληση για εγκατάσταση προγραμμάτων, έλεγχο μηχανημάτων κλπ0.00 €50,00 €.

Hasp

 Κλείδωμα σε Hasp USB0.00 €90,00 €.

Γενικές παρατηρήσεις 

  • Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές δε συμπεριλαμβάνεται o Φ.Π.Α. που αναλογεί.
  • Ως μέσο προστασίας των εφαρμογών της Civiltech χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό κλείδωμα μέσω διαδικτύου χωρίς χρέωση ή συσκευή hasp USB με επιπλέον χρέωση 90 .

Τρόποι πληρωμής

  • Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους πληρωμής των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών, μεταβείτε εδώ.