Ψηφιακή Υπογραφή

Building Studio


Η Civiltech ανέπτυξε το Building Sign, ένα καινοτόμο εργαλείο λογισμικού κατασκευασμένο ειδικά για μηχανικούς, που αναλαμβάνει την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και διανυσματικών αρχείων.

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής λαμβάνει υπόψη τόσο την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2216/B’/14-6-2018, με την οποία ενεργοποιείται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο, όσο και την υπουργική απόφαση «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών», στην οποία ορίζεται ότι μηχανικός θα πρέπει να έχει τη δική του ψηφιακή υπογραφή προκειμένου να χρησιμοποιεί το σύστημα e-Άδειες.

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

Η εφαρμογή Building Sign έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πολλές ψηφιακές υπογραφές (tokens USB) ταυτόχρονα  και να υπογράφει μαζικά τα έγγραφα που επιλέγετε. Επιπλέον υποστηρίζει αυτόματα την υπογραφή ενός εγγράφου από ομάδα μηχανικών.

Η εφαρμογή παρέχει απεριόριστη ευελιξία τόσο για τη θέση της ψηφιακής υπογραφής, όσο και τη μορφή της. Συγκεκριμένα μπορείτε να τοποθετήσετε την υπογραφή σε μια από τις προκαθορισμένες θέσεις του προγράμματος ή σε μια συγκεκριμένη θέση που θα επιλέξετε, να υπογράψετε με ελληνικό ή λατινικό όνομα και με τους τίτλους που θα επιλέξετε.

Μια ενδιαφέρουσα πρόνοια της εφαρμογής Building Sign για το μηχανικό είναι η δυνατότητα παράλληλα με την ψηφιακή υπογραφή να «σφραγίζει» τα έγγραφα και τα σχέδια σας με την σφραγίδα μηχανικού (δηλαδή εισάγονται ταυτόχρονα σφραγίδα και ψηφιακή υπογραφή). Η σφραγίδα του μηχανικού κατασκευάζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, με το τρόπο που εσείς επιθυμείτε!

Επιπλέον το πρόγραμμα αναγνωρίζει αυτόματα και ελέγχει όλες τις ψηφιακές υπογραφές που υπάρχουν σε ένα ή περισσότερα αρχεία, παρέχοντας απαράμιλλη εποπτεία και παραγωγικότητα.

Ψηφιακή υπογραφή διανυσματικών αρχείων

Η εφαρμογή Building Sign αναλαμβάνει τη ψηφιακή υπογραφή διανυσματικών αρχείων dxf «με ένα κλικ», αυτοματοποιώντας πλήρως τις προβλεπόμενες διαδικασίες ηλεκτρονικών υποβολών στο Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα κατασκευάζει αυτόματα το hashcode αρχείο του επιλεγμένου .dxf υπογράφοντας έγκυρα τα αρχεία .pdf και παράγει το .zip αρχείο έτοιμο για υποβολή στο Κτηματολόγιο.

Με αυτό το τρόπο αποφεύγονται τα σφάλματα που δημιουργούνται από επαναλαμβανόμενες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εφαρμογή τοπογραφικού διαγράμματος θέλετε για να παράγετε το διανυσματικό σχέδιο με τα απαραίτητα layers.

Χαρακτηριστικά

Κοινές λειτουργίες

 • Αυτόματη υπογραφή αρχείων τύπου .pdf.
 • Αυτόματη διαχείριση πολλών συσκευών USB token ταυτόχρονα.
 • Δυνατότητα χρήσης πολλών ψηφιακών υπογραφών στο ίδιο έγγραφο.
 • Δυνατότητα υπογραφής με εικόνα της επιλογής σας (πχ σκαναρισμένη υπογραφή).
 • Δυνατότητα χρήσης σφραγίδας μηχανικού. Η σφραγίδα διαστάσεων 8 x 3 φτιάχνεται αυτόματα από το πρόγραμμα!
 • Ευελιξία στην επιλογή θέσης της ψηφιακής υπογραφής και της σφραγίδας (επάνω αριστερά, επάνω μέση, επάνω δεξιά, κάτω αριστερά, κάτω μέση, κάτω δεξιά) ή σε μια απόλυτη θέση που θα επιλέξετε σε περίπτωση που έχετε τυποποιημένη πινακίδα. 
 • Επιλογή της θέσης που θα εμφανίζεται η ψηφιακή υπογραφή σε σχέση με τη σφραγίδα (αριστερά, δεξία, επάνω, κάτω).
 • Αποθήκευση όλων των αρχείων στα έγγραφα μελέτης με πληροφορίες για την ψηφιακή υπογραφή.
 • Εξαγωγή αρχείων για υποβολή.

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

 • Δυνατότητα επιλογής token ανά αρχείο με έλεγχο ορθότητας.
 • Μαζική υπογραφή αρχείων ανά ψηφιακή υπογραφή/token.
 • Έλεγχος ψηφιακών υπογραφών που υπάρχουν στο έγγραφο.
 • Έλεγχος εγκυρότητας ψηφιακών υπογραφών.
 • Μαζική εξαγωγή αρχείων.

Ψηφιακή υπογραφή διανυσματικών αρχείων

 • Γρήγορη ή αναλυτική διαχείριση υπογραφής διανυσματικών αρχείων τύπου .dxf.
 • Αυτόματη δημιουργία hashcode αρχείου και .zip file προς υποβολή στο e-κτηματολόγιο.
 • Αποθήκευση όλων των αρχείων στα έγγραφα μελέτης με πληροφορίες για την ψηφιακή υπογραφή.
 • Εξαγωγή αρχείων προς υποβολή.
 • Προβολή αρχείου τύπου .dxf μέσα από την εφαρμογή με προ-επισκόπηση των layers.
 • Υποβολή αρχείων στο e-κτηματολόγιο μέσα από την εφαρμογή με έτοιμα link.
 • Συνεργάζεται με όλα τα προγράμματα της ελληνικής αγοράς που παράγουν .dxf σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές.
 • Γρήγορη ή αναλυτική διαχείριση υπογραφής διανυσματικών αρχείων τύπου .dxf.
  Αυτόματη δημιουργία hashcode αρχείου και zip file προς υποβολή στο e-κτηματολόγιο.
  Αυτόματη διαχείριση πολλών συσκευών USB token ταυτόχρονα.
  Δυνατότητα επιλογής token ανά αρχείο με έλεγχο ορθότητας.
  Δυνατότητα χρήσης πολλών ψηφιακών υπογραφών στο ίδιο έγγραφο.
  Αποθήκευση όλων των αρχείων στα έγγραφα μελέτης με πληροφορίες για την ψηφιακή υπογραφή.
  Εξαγωγή αρχείων προς υποβολή.
  Προβολή αρχείου τύπου .dxf μέσα από την εφαρμογή με προ-επισκόπηση των layers.
  Υποβολή αρχείων στο e-κτηματολόγιο μέσα από την εφαρμογή με έτοιμα link.
  Συνεργάζεται με όλα τα προγράμματα της ελληνικής αγοράς που παράγουν .dxf σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές.

Βιβλιοθήκη

 • Βιβλιοθήκη ψηφιακών υπογραφών. Κάθε μηχανικός έχει τις δικές του προτιμήσεις που αφορούν την ψηφιακή υπογραφή και την ηλεκτρονική σφραγίδα του. Οι επιλογές μπορούν να χρησιμοποιούνται από κοινού σε όλες τις εφαρμογές της οικογένειας Building που υποστηρίζουν ψηφιακή υπογραφή.

Παρατηρήσεις

 • Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Building Sign πρέπει να έχετε προμηθευτεί και να έχετε ρυθμίσει σωστά μια συσκευή token για ψηφιακή υπογραφή.
 • Για να μπει η ψηφιακή υπογραφή απαιτείται σύνδεση με το διαδίκτυο, προκειμένου να γίνει σωστά η χρονοσήμανση της υπογραφής.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα της επιλογής σας για να συντάξετε το τοπογραφικό σας διάγραμμα, αρκεί να παράγει τα απαιτούμενα layers.
 • Μπορείτε αν θέλετε να προμηθευτείτε τη συσκευή token από τη Civiltech, με ή χωρίς υποστήριξη εγκατάστασης.