Ψηφιακή Υπογραφή

Building Studio


Η Civiltech ανέπτυξε το Building Sign, ένα καινοτόμο εργαλείο λογισμικού κατασκευασμένο ειδικά για μηχανικούς, που αναλαμβάνει την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και διανυσματικών αρχείων.

Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις τόσο του ΦΕΚ 2216/B’/14-6-2018 για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων στο e-Κτηματολόγιο, όσο και του ΦΕΚ 3136/Β΄/31-7-2018 για την ηλεκτρονική υποβολή των αδειών στο e-Άδειες.

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

Η εφαρμογή Building Sign έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται πολλές ψηφιακές υπογραφές (tokens USB) ταυτόχρονα  και να υπογράφει μαζικά τα έγγραφα που επιλέγετε.

Η εφαρμογή παρέχει απεριόριστη ευελιξία τόσο για τη θέση της ψηφιακής υπογραφής, όσο και τη μορφή της. Συγκεκριμένα μπορείτε να τοποθετήσετε την υπογραφή σε μια από τις προκαθορισμένες θέσεις του προγράμματος ή σε μια συγκεκριμένη θέση που θα επιλέξετε, να υπογράψετε με ελληνικό ή λατινικό όνομα και με τους τίτλους που θα επιλέξετε.

Μια ενδιαφέρουσα πρόνοια της εφαρμογής Building Sign για το μηχανικό είναι η δυνατότητα παράλληλα με την ψηφιακή υπογραφή να «σφραγίζει» τα έγγραφα και τα σχέδια σας με την σφραγίδα μηχανικού (δηλαδή εισάγονται ταυτόχρονα σφραγίδα και ψηφιακή υπογραφή). Η σφραγίδα του μηχανικού κατασκευάζεται αυτόματα από το πρόγραμμα, με το τρόπο που εσείς επιθυμείτε!

Ψηφιακή υπογραφή διανυσματικών αρχείων

Η εφαρμογή Building Sign αναλαμβάνει τη ψηφιακή υπογραφή διανυσματικών αρχείων dxf «με ένα κλικ», αυτοματοποιώντας πλήρως τις προβλεπόμενες διαδικασίες ηλεκτρονικών υποβολών στο e-Κτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, κατασκευάζει αυτόματα το hashcode αρχείο του επιλεγμένου .dxf, υπογράφει τα αρχεία .pdf και τέλος παράγει το .zip αρχείο έτοιμο για υποβολή στο e-Κτηματολόγιο.

Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται τα σφάλματα που δημιουργούνται από επαναλαμβανόμενες λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εφαρμογή τοπογραφικού διαγράμματος θέλετε για να παράγετε το διανυσματικό σχέδιο με τα απαραίτητα layers.

Δυνατότητες

Κοινές λειτουργίες

 • Αυτόματη διαχείριση πολλών συσκευών USB token ταυτόχρονα.
 • Δυνατότητα χρήσης πολλών ψηφιακών υπογραφών στο ίδιο έγγραφο.
 • Δυνατότητα υπογραφής με εικόνα της επιλογής σας (πχ σκαναρισμένη υπογραφή).
 • Δυνατότητα χρήσης σφραγίδας μηχανικού. Η σφραγίδα διαστάσεων 8 x 3 φτιάχνεται αυτόματα από το πρόγραμμα!
 • Ευελιξία στην επιλογή θέσης της ψηφιακής υπογραφής και της σφραγίδας.
 • Αποθήκευση όλων των αρχείων στα έγγραφα μελέτης με πληροφορίες για την ψηφιακή υπογραφή.

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

 • Αυτόματη υπογραφή αρχείων τύπου .pdf.
 • Δυνατότητα επιλογής token ανά αρχείο με έλεγχο ορθότητας.
 • Μαζική υπογραφή αρχείων ανά ψηφιακή υπογραφή/token.
 • Έλεγχος ψηφιακών υπογραφών που υπάρχουν στο έγγραφο.
 • Έλεγχος εγκυρότητας ψηφιακών υπογραφών.
 • Μαζική εξαγωγή αρχείων.

Ψηφιακή υπογραφή διανυσματικών αρχείων

 • Γρήγορη ή αναλυτική διαχείριση υπογραφής διανυσματικών αρχείων τύπου .dxf.
 • Αυτόματη δημιουργία hashcode αρχείου και .zip file προς υποβολή στο e-Κτηματολόγιο.
 • Εξαγωγή αρχείων προς υποβολή.
 • Προβολή αρχείου τύπου .dxf με σκοπό την εύκολη προ-επισκόπηση των layers.
 • Γρήγορη ή αναλυτική διαχείριση υπογραφής διανυσματικών αρχείων τύπου .dxf.
  Αυτόματη δημιουργία hashcode αρχείου και zip file προς υποβολή στο e-κτηματολόγιο.
  Αυτόματη διαχείριση πολλών συσκευών USB token ταυτόχρονα.
  Δυνατότητα επιλογής token ανά αρχείο με έλεγχο ορθότητας.
  Δυνατότητα χρήσης πολλών ψηφιακών υπογραφών στο ίδιο έγγραφο.
  Αποθήκευση όλων των αρχείων στα έγγραφα μελέτης με πληροφορίες για την ψηφιακή υπογραφή.
  Εξαγωγή αρχείων προς υποβολή.
  Προβολή αρχείου τύπου .dxf μέσα από την εφαρμογή με προ-επισκόπηση των layers.
  Υποβολή αρχείων στο e-κτηματολόγιο μέσα από την εφαρμογή με έτοιμα link.
  Συνεργάζεται με όλα τα προγράμματα της ελληνικής αγοράς που παράγουν .dxf σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές.