Ψηφιακή Υπογραφή

Building Studio


Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2216/B’/14-6-2018), από τις 16 Ιουλίου 2018 ενεργοποιείται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων για τις εμπράγματες συναλλαγές στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας.

Τα αρχεία που αποστέλλονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από το συντάκτη τους. Επομένως κάθε μηχανικός που θέλει να υποβάλει τοπογραφικά διαγράμματα, πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος ψηφιακής υπογραφής

Η παραπάνω διαδικασία είναι σήμερα χρήσιμη για την υποβολή διανυσματικών αρχείων στο Κτηματολόγιο, αλλά από 3 Σεπτεμβρίου θα χρησιμοποιείται σε όλες τις ηλεκτρονικές υποβολές π.χ. σχεδίων για την έκδοση οικοδομικών αδειών κ.ά.

Η εφαρμογή

Η νέα έκδοση του Building 2018 περιλαμβάνει την εφαρμογή Building Sign η οποία υποστηρίζει την ψηφιακή υπογραφή διανυσματικών αρχείων «με ένα κλικ», αυτοματοποιώντας πλήρως την απαιτούμενη διαδικασία υποβολής τοπογραφικών σχεδίων στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου. 

Η εφαρμογή Building Sign αναλαμβάνει να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία και να διασφαλίσει ότι σε επαναλαμβανόμενη χρήση δεν θα προκύψει κάποιο σφάλμα.

Η διαδικασία της ψηφιακής υπογραφής  με την εφαρμογή Building Sign είναι πολύ απλή.

 1. Χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εφαρμογή τοπογραφικού διαγράμματος θέλετε, για να παράγετε το απαιτούμενο σχέδιο με τα απαραίτητα layers.
 2. Στη συνέχεια, η εφαρμογή Building Sign αναλαμβάνει την ψηφιακή υπογραφή του διανυσματικού αρχείου και του συμπληρωματικού υλικού, για μηχανικούς που θα έχουν ήδη προμηθευτεί αναγνωρισμένη συσκευή usb token.
 3. Υποβάλετε τα αρχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα του Κτηματολογίου.

Χαρακτηριστικά

Ψηφιακή υπογραφή

 • Γρήγορή ή αναλυτική διαχείριση υπογραφής διαγραμμάτων
 • Αυτόματη δημιουργία hashcode αρχείου και zip file
 • Αυτόματη διαχείριση πολλών συσκευών USB Tokens ταυτόχρονα
 • Δυνατότητα επιλογής token ανά διάγραμμα με έλεγχο ορθότητας
 • Δυνατότητα χρήσης πολλών ψηφιακών υπογραφών στο ίδιο έγγραφο
 • Αποθήκευση όλων των αρχείων στα έγγραφα μελέτης με πληροφορίες για την ψηφιακή υπογραφή
 • Εξαγωγή αρχείων

Άλλες δυνατότητες

 • Προβολή αρχείου DXF μέσα στο πρόγραμμα με δυνατότητα προεπισκόπησης των layers
 • Υποβολή αρχείων στο Κτηματολόγιο μέσα από την εφαρμογή με έτοιμα link
 • Στοιχεία διαγράμματος
 • Στοιχεία γεωτεμαχίων
 • Στοιχεία αποδεικτικών υποβολής

Διασυνδέσεις

 • Η εφαρμογή Building Sign συνεργάζεται με όλα τα προγράμματα της οικογένειας Building
 • Δεν χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας άλλη εφαρμογή.
 • Συνεργάζεται με όλα τα προγράμματα που παράγουν dxf σύμφωνα με τις κείμενες προδιαγραφές (πχ. Τέκτων 18 - Κτηματολόγιο).

Παρατηρήσεις

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τοπογραφικό πρόγραμμα της επιλογής σας για να συντάξετε το τοπογραφικό διάγραμμα, αρκεί να παράγει τα απαιτούμενα layers.
 • Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Building Sign πρέπει να έχετε προμηθευτεί και παραμετροποιήσει σωστά μια συσκευή token.
 • Μπορείτε αν θέλετε να προμηθευτείτε τη συσκευή token από τη Civiltech, με ή χωρίς υποστήριξη.
 • Για να μπει η ψηφιακή υπογραφή απαιτείται σύνδεση με το διαδίκτυο, προκειμένου να γίνει σωστά η χρονοσήμανση της υπογραφής.
 • Η εφαρμογή Building Sign παρέχεται εγγυημένα για λειτουργικά συστήματα Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10.