Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης

Η Civiltech παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών υποστήριξης, ώστε να μπορείτε να εκμεταλλεύεστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες των εφαρμογών που έχετε στην κατοχή σας.

Συμβόλαια συντήρησης

Με την αγορά ενός συμβολαίου συντήρησης για το τρέχον έτος λαμβάνετε τις Ενημερώσεις των εφαρμογών ως τις 31/12 του τρέχοντος έτους και υποστήριξη επιπέδου Professional. Με επιπλέον χρέωση παρέχονται Premium υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης, με δυνατότητα απεριόριστης ανανέωσης σε ετήσια βάση.

Υποστήριξη Professional

Υποστήριξη επιπέδου Professional παρέχεται στους κατόχους συμβολαίου συντήρησης και περιλαμβάνει:

Υποστήριξη Premium

Με επιπλέον χρέωση παρέχονται premium υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης, στους κατόχους ενεργού συμβολαίου συντήρησης με δυνατότητα απεριόριστης ανανέωσης σε ετήσια βάση.