Building Απόβλητα

Building Studio


Η εφαρμογή Building Απόβλητα σας βοηθάει να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ΚΥΑ 36259/2010, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων. 

Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων είναι υποχρεωτική σε κάθε κατασκευή που παράγονται οικοδομικά απόβλητα («μπάζα») και ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) υποβάλλεται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. Επίσης, ο νόμος περί «δομημένου περιβάλλοντος» έχει ειδική αναφορά στην υποχρέωση διαχείρισης αποβλήτων, ενώ οι δηλωμένες ποσότητες ελέγχονται από τον ελεγκτή δόμησης.

Η εφαρμογή Building Απόβλητα αντιμετωπίζει σε ξεχωριστές ενότητες τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, παρέχοντας μια απλοποιημένη μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση της συνολικής ποσότητας αποβλήτων ανά περίπτωση και προσεγγιστική ποιοτική ανάλυση τους ανά συστατικό. Παρέχεται επίσης εκτίμηση του κόστους των τελών διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) συμπληρώνεται αυτόματα, με δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. Επισημαίνεται ότι η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου έχει σημαντικές τυπικές (για τον συντάκτη), οικονομικές (για τον ιδιοκτήτη) και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Τέλος, η εφαρμογή Building Απόβλητα διασυνδέεται με την εφαρμογή Building Αμοιβές για την αυτόματη μεταφορά των επιφανειών κατασκευών και κατεδαφίσεων, τον υπολογισμό των ποσοτήτων αποβλήτων, τη συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου ΣΔΑ και τον προσδιορισμό του ύψους της εγγυητικής επιστολής επί του προϋπολογισμού του έργου.

Η εφαρμογή Building Απόβλητα λειτουργεί αυτόνομα, δε χρειάζεται επομένως άλλη εφαρμογή της οικογένειας Building. Ωστόσο οι κάτοχοι των εφαρμογών Αμοιβές Building, μπορούν να δημιουργήσουν αυτόματα το έντυπο ΣΔΑ που πρέπει να υποβάλουν.

Πλεονεκτήματα

Δυνατότητες

Έντυπα

Διασυνδέσεις

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη