Building Απόβλητα

Building Studio


Η εφαρμογή Building Απόβλητα σας βοηθάει να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ΚΥΑ 36259/2010, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων. 

Η εφαρμογή Building Απόβλητα αντιμετωπίζει σε ξεχωριστές ενότητες τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, παρέχοντας μια απλοποιημένη μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση της συνολικής ποσότητας αποβλήτων ανά περίπτωση και προσεγγιστική ποιοτική ανάλυση τους ανά συστατικό. Παρέχεται επίσης εκτίμηση του κόστους των τελών διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) συμπληρώνεται αυτόματα, με δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. Επισημαίνεται ότι η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του εντύπου έχει σημαντικές τυπικές (για τον συντάκτη), οικονομικές (για τον ιδιοκτήτη) και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Δυνατότητες

Έντυπα

Διασυνδέσεις