Building Απόβλητα

Διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ.


Η εφαρμογή Building Απόβλητα σας βοηθάει να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ΚΥΑ 36259/2010, για τη διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) τεχνικών έργων. 

Η εφαρμογή αντιμετωπίζει σε ξεχωριστές ενότητες τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, παρέχοντας μια απλοποιημένη μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση της συνολικής ποσότητας αποβλήτων ανά περίπτωση και προσεγγιστική ποιοτική ανάλυση τους ανά συστατικό. Ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) συμπληρώνεται αυτόματα, με δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. 

Δυνατότητες

Έντυπα

Διασυνδέσεις