Διάγραμμα Δόμησης

Building Studio


H εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης αναλαμβάνει τη σύνταξη του διαγράμματος δόμησης, σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) και τις προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.Κ.Α. Επιπλέον, συνδέεται με την εφαρμογή Αμοιβές Building για τον υπολογισμό των νόμιμων αμοιβών μηχανικών και τη σύνταξη των εντύπων έγκρισης/άδειας δόμησης. 

Περιλαμβάνει το οικόπεδο, τα περιγράμματα όλων των επιπέδων του κτηρίου, αναλυτικά όλους τους χώρους, σχηματικές τομές, αναλυτικό υπόμνημα, ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής κ.ο.κ., εκτελώντας όλους τους αναγκαίους ελέγχους και υπολογισμούς σύμφωνα με τον ΝΟΚ, έτοιμο για κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

Η εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης είναι εντελώς αυτόνομη και ΔΕΝ προϋποθέτει την αγορά άλλου σχεδιαστικού. Μπορείτε να εργάζεστε είτε ανεξάρτητα, ή/και παράλληλα με το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα της επιλογής σας (AutoCAD, ArchiCAD, Revit κ.ά.). Εάν υπάρχουν σχέδια που έχουν παραχθεί από άλλες εφαρμογές, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να επιταχυνθεί η εισαγωγή των δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες καταγράφονται σε σωστά δομημένα επίπεδα (layers) με τελικό σκοπό την πληρότητα και την τέλεια εμφάνιση του τελικού σχεδίου.

Η εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης περιλαμβάνει το υποσύστημα Τοπογραφικό Διάγραμμα που αναλαμβάνει τη σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος, σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), τις απαιτήσεις του Ν.4495/2017 και τις προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.Κ.Α.

Συμβατότητα με τις προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.Κ.Α.

Η εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης είναι πλήρως συμβατή με τις προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.Κ.Α. και περιλαμβάνει:

 • Διάγραμμα κάλυψης, δεντροφύτευσης & περιβάλλοντος χώρου (νέο)
 • Διαχείριση σχηματικών όψεων (dwg, αρχείο εικόνας)
 • Διαχείριση φωτορεαλιστικής απεικόνισης (αρχείο εικόνας)
 • Συντεταγμένες οικοπέδου και κτισμάτων
 • Σχεδιαγράμματα επιπέδων με στοιχεία για τα παλαιά κτίσματα, (αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα)
 • Στην περιγραφή των χώρων υπάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισμού των ως υφιστάμενων και ένταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία (πχ Νομίμως υφιστάμενοι, Νομιμοποιημένοι & Προς νομιμοποίηση, Τακτοποιημένοι, Αυθαίρετοι).
 • Στους υφιστάμενους χώρους προσαρτώνται τα στοιχεία νομιμότητας ή μη (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ)
 • Κάθε χώρος – νέος ή υφιστάμενος – μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως προς το είδος έργου, προκειμένου να υπολογίζονται αυτόματα εισφορές και κρατήσεις.
 • Προσαρμόστηκαν όλες οι καρτέλες ελέγχου πραγματοποιούμενων και επιτρεπόμενων μεγεθών και αποτελεσμάτων ώστε να αποτυπώνονται - με βάση τις παραπάνω διακρίσεις -νέοι και υφιστάμενοι χώροι.
 • Διαστασιολόγηση υπό γωνία
 • Προσαρμοσμένες διαστάσεις

Χαρακτηριστικά

Όροι δόμησης

 • Αρτιότητα – οικοδομησιμότητα, δόμηση, κάλυψη, χρήσεις γης, επιτρεπόμενα ύψη.

Τοπογραφικό διάγραμμα

 • Οικόπεδο με διαστάσεις και εμβαδόν.
 • Οικοδομικά τετράγωνα, όμορα οικόπεδα, δρόμοι.
 • Οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές.
 • Παραγωγή πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις.

Διάγραμμα Δόμησης

 • Αποτύπωση περιγραμμάτων με πλήρη σχεδίαση ή με επισήμανση περιγραμμάτων επί υπαρχόντων σχεδίων (xref).
 • Εισαγωγή περιγραμμάτων όλων των επιπέδων του κτηρίου, με τις διαστάσεις τους, τη θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου, τις προεξοχές, τους ημιυπαίθριους, τα αίθρια κ.ο.κ..
 • Περιγράμματα επιφανειών και υπολογισμός εμβαδών για όλους τους χώρους του κτηρίου.
 • Αυτόματες εμβαδομετρήσεις με δυνατότητα ιχνηλάτησης των εκτελουμένων πράξεων.
 • Διαχείριση νέων ή υφισταμένων χώρων.
 • Κατηγορίες χώρων:
  • Χώροι κύριας χρήσης
  • Ημιυπαίθριοι χώροι
  • Χώροι στο υπόγειο
  • Χώροι στην pilotis
  • Χώροι στο δώμα
  • Κοινόχρηστοι χώροι
  • Εξώστες
  • Άλλοι χώροι (έρκερ, πατάρια, σοφίτες, αίθρια κλπ)
  • Διαχείριση στεγών
  • Δώμα
  • Κεκλιμένη στέγη
  • Φυτεμένο δώμα
  • Φυτεμένη στέγη
 • Ειδικοί υπολογισμοί για στοιχεία βιοκλιματικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού: αίθρια, διπλά κελύφη, μονώσεις, στοιχεία εξυπηρέτησης παθητικού δροσισμού, σκίασης, φυσικού αερισμού, φυσικά υλικά δόμησης, φυτεμένα δώματα, επιφάνειες θερμομόνωσης και παθητικών ηλιακών και Φ/Β συστημάτων.

Σχηματική Τομή

 • Δυνατότητα αυτόματης παραγωγής σχηματικής τομής από περιγράμματα επιπέδων ή με τη βοήθεια πινάκων.
 • Δυνατότητα παραγωγής πολλών σχηματικών τομών εφόσον απαιτείται.
 • Δυνατότητα επεξεργασίας σχηματικής τομής σε πίνακα.
 • Εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οριστικά διαμορφωμένου εδάφους.
 • Εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων για τον έλεγχο το πραγματοποιούμενου ύψους του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προσαυξήσεις για στέγες, φυτεμένα δώματα και φυτεμένες στέγες.
 • Αυτόματη παραγωγή Ιδεατού στερεού λαμβάνοντας υπόψη οικοδομικές/ρυμοτομικές γραμμές από τοπογραφικό. Δυνατότητα επέμβασης.

Κάλυψη

 • Αυτόματη παραγωγή περιγραμμάτων κάλυψης από περιγράμματα επιπέδων.
 • Δυνατότητα διόρθωσης περιγραμμάτων κάλυψης.

Ακάλυπτος χώρος

 • Υψομετρικά σημεία.
 • Περιγραφή χώρων φύτευσης.
 • Εισαγωγή δέντρων. Πλήρης κατάλογος δέντρων με είδος, πλήθος κλπ.
 • Εισαγωγή ασκεπών πισινών, πέργκολας κλπ κατασκευών στον ακάλυπτο.
 • Προσδιορισμός χώρων στάθμευσης.

Υπόμνημα

 • Αυτόματη συμπλήρωση του υπομνήματος.
 • Χρήση έτοιμων προτύπων για καλύτερο αποτέλεσμα (π.χ. για νέα οικοδομή, προσθήκη σε υφιστάμενο κλπ), με δυνατότητα παραμετροποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Τελικό σχέδιο

 • Το τελικό σχέδιο του διαγράμματος δόμησης περιλαμβάνει τα εξής τμήματα
  • Διάγραμμα κάλυψης, δεντροφύτευσης & περιβάλλοντος χώρου
  • Περιγράμματα κατόψεων με πλήρη στοιχεία
   • Περιγράμματα και διαστάσεις επιφανειών
   • Τεκμηρίωση της εμβαδομέτρησης
   • Χρήσεις και θέσεις στάθμευσης
   • Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα υφιστάμενα κτίσματα οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα
  • Σχηματικές τομές
  • Σχηματικές όψεις
  • Σχηματική τομή όδευσης ΑΜΕΑ
  • Φωτορεαλιστικής απεικόνιση
  • Συντεταγμένες οικοπέδου και κτισμάτων κατά ΕΓΣΑ
  • Αναλυτικό υπόμνημα υπολογισμών
  • Πίνακας εγκρίσεων και αδειών δόμησης
  • Πινακίδα
 • Αυτόματη διάταξη (περιγραμμάτων ανά επίπεδο (ορόφων), σχηματικών τομών και όψεων υπομνημάτων και πινακίδας).
 • Βελτιστοποίηση διάταξης για οικονομία χαρτιού, αλλά και ορθή διάταξη έπειτα από το δίπλωμα (πολλαπλάσια Α4).
 • Δυνατότητα επέμβασης στη τελική διάταξη των τμημάτων του σχεδίου.
 • Δυνατότητα αλλαγής μεγέθους χαρτιού σε κάθε στιγμή.
 • Υποστήριξη εκτύπωσης σε πολλά φύλλα, με αυτόματη αρίθμηση πινακίδων.

Έλεγχοι

 • Έλεγχος αρτιότητας οικοπέδου-προσώπου.
 • Έλεγχος ημιυπαιθρίων και εξωστών.
 • Έλεγχος δόμησης.
 • Έλεγχος κάλυψης.
 • Έλεγχος ιδεατού στερεού και μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους.
 • Έλεγχος πλαγίων και οπισθίων αποστάσεων.
 • Έλεγχος συντ. όγκου και όγκου ΔΕΗ.
 • Έλεγχος αναγκών σε θέσεις στάθμευσης.
 • Έλεγχος φύτευσης.
 • Έλεγχοι φυτεμένων δωμάτων/στεγών.
 • Έλεγχοι κλιμακοστασίων (pilotis, ορόφων, μονοκατοικιών).
 • Έλεγχος ελεύθερου χώρου pilotis.
 • Έλεγχοι αίθριων, έρκερ, θερμομόνωσης, σοφίτας, εσοχών κλπ.
 • Έλεγχοι χαμηλού κτηρίου.

Εργαλεία σχεδίασης

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση xrefs σχεδίων (dwg, dxf, εικόνων κ.ά.).
 • Layers, πένες σχεδιάσης, αυτόματη διαχείριση μεγεθών γραμματοσειράς.
 • Πλήρης γκάμα εργαλείων σχεδίασης.
 • Pan, zoom, snap, ortho κλπ.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Βίντεο παρουσίασης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.