Διάγραμμα Δόμησης

Σχεδιαστική εφαρμογή


H εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης αναλαμβάνει τη σύνταξη του διαγράμματος δόμησης, σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) και τις προδιαγραφές του ΥΠ.ΕΝ.

Η εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης είναι εντελώς αυτόνομη και ΔΕΝ προϋποθέτει την αγορά άλλου σχεδιαστικού. Μπορείτε να εισάγετε τα σχέδια που έχουν παραχθεί από άλλες σχεδιαστικές εφαρμογές, σε μορφή .dxf ή .dwg, προκειμένου να επιταχυνθεί η εισαγωγή των δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες καταγράφονται σε σωστά δομημένα επίπεδα (layers) με τελικό σκοπό την πληρότητα και την τέλεια εμφάνιση του τελικού σχεδίου.

Δυνατότητες

Τοπογραφικό διάγραμμα

 • Οικόπεδο με διαστάσεις και εμβαδόν.
 • Οικοδομικά τετράγωνα, όμορα οικόπεδα, δρόμοι.
 • Οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές.
 • Παραγωγή πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις.

Διάγραμμα Δόμησης

 • Αποτύπωση περιγραμμάτων με πλήρη σχεδίαση ή με επισήμανση περιγραμμάτων επί υπαρχόντων σχεδίων.
 • Εισαγωγή περιγραμμάτων όλων των επιπέδων του κτηρίου, με τις διαστάσεις τους, τη θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου.
 • Περιγράμματα επιφανειών και υπολογισμός εμβαδών για όλους τους χώρους του κτηρίου.
 • Αυτόματες εμβαδομετρήσεις με δυνατότητα ιχνηλάτησης των εκτελουμένων πράξεων.
 • Διαχείριση νέων ή υφισταμένων χώρων.
 • Κατηγορίες χώρων: χώροι κύριας χρήσης, ημι-υπαίθριοι, υπόγειοι, στην pilotis, στο δώμα, κοινόχρηστοι, εξώστες, δώμα, κεκλιμένη στέγη.
 • Ειδικοί υπολογισμοί για στοιχεία βιοκλιματικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Σχηματική Τομή

 • Αυτόματη παραγωγή σχηματικής τομής από περιγράμματα επιπέδων ή με τη βοήθεια πινάκων.
 • Εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οριστικά διαμορφωμένου εδάφους.
 • Εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων για τον έλεγχο το πραγματοποιούμενου ύψους του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. 
 • Αυτόματη παραγωγή ιδεατού στερεού, λαμβάνοντας υπόψη οικοδομικές/ρυμοτομικές γραμμές από το  τοπογραφικό διάγραμμα.

Κάλυψη

 • Αυτόματη παραγωγή περιγραμμάτων κάλυψης από περιγράμματα επιπέδων.
 • Διόρθωση περιγραμμάτων κάλυψης.

Ακάλυπτος χώρος

 • Υψομετρικά σημεία.
 • Περιγραφή χώρων φύτευσης.
 • Εισαγωγή δέντρων. Πλήρης κατάλογος δέντρων με είδος, πλήθος κλπ.
 • Εισαγωγή ασκεπών πισινών, πέργκολας κλπ κατασκευών στον ακάλυπτο.
 • Προσδιορισμός χώρων στάθμευσης.

Υπόμνημα

 • Αυτόματη συμπλήρωση του υπομνήματος.
 • Χρήση έτοιμων προτύπων για καλύτερο αποτέλεσμα (π.χ. για νέα οικοδομή, προσθήκη σε υφιστάμενο κλπ), με δυνατότητα παραμετροποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Τελικό σχέδιο

 • Διάγραμμα κάλυψης, δεντροφύτευσης & περιβάλλοντος χώρου
 • Περιγράμματα κατόψεων με πλήρη στοιχεία
  • Περιγράμματα και διαστάσεις επιφανειών του κτηρίου
  • Τεκμηρίωση της εμβαδομέτρησης
  • Χρήσεις και θέσεις στάθμευσης
 • Σχηματικές τομές
 • Σχηματικές όψεις
 • Σχηματική τομή όδευσης ΑΜΕΑ
 • Συντεταγμένες οικοπέδου και κτισμάτων κατά ΕΓΣΑ
 • Αναλυτικό υπόμνημα υπολογισμών
 • Πινακίδα
 • Αυτόματη διάταξη χώρων και επιπέδων με δυνατότητα επέμβασης. 
 • Βελτιστοποίηση διάταξης και αλλαγής μεγέθους χαρτιού σε κάθε στιγμή.
 • Υποστήριξη εκτύπωσης σε πολλά φύλλα, με αυτόματη αρίθμηση πινακίδων.

Έλεγχοι

 • Έλεγχος αρτιότητας οικοπέδου-προσώπου.
 • Έλεγχος ημι-υπαιθρίων και εξωστών.
 • Έλεγχος δόμησης.
 • Έλεγχος κάλυψης.
 • Έλεγχος ιδεατού στερεού και μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους.
 • Έλεγχος πλαγίων και οπίσθιων αποστάσεων.
 • Έλεγχος συντ. όγκου και όγκου ΔΕΗ.
 • Έλεγχος αναγκών σε θέσεις στάθμευσης.
 • Έλεγχος φύτευσης.
 • Έλεγχοι κλιμακοστασίων (pilotis, ορόφων, μονοκατοικιών).
 • Έλεγχος ελεύθερου χώρου pilotis.
 • Έλεγχοι αίθριων, έρκερ, θερμομόνωσης, σοφίτας, εσοχών κλπ.
 • Έλεγχοι χαμηλού κτηρίου.

Εργαλεία σχεδίασης

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση xrefs σχεδίων (dwg, dxf, εικόνων κ.ά.).
 • Layers, πένες σχεδιάσης, αυτόματη διαχείριση μεγεθών γραμματοσειράς.
 • Πλήρης γκάμα εργαλείων σχεδίασης.
 • Pan, zoom, snap, ortho κλπ.

Συμβατότητα με τις προδιαγραφές του Υ.Π.ΕΝ.

Η εφαρμογή είναι πλήρως συμβατή με τις προδιαγραφές του Υ.Π.ΕΝ. καθώς περιλαμβάνει:

 • Διάγραμμα κάλυψης, δεντροφύτευσης & περιβάλλοντος χώρου.
 • Διαχείριση σχηματικών όψεων (αρχείο .dwg ή εικόνας).
 • Διαχείριση φωτορεαλιστικής απεικόνισης (αρχείο εικόνας).
 • Συντεταγμένες οικοπέδου και κτισμάτων.
 • Δυνατότητα κατηγοριοποίησης χώρων ως υφιστάμενοι (πχ νομίμως υφιστάμενοι, νομιμοποιημένοι & προς νομιμοποίηση, τακτοποιημένοι).
 • Δυνατότητα προσάρτησης των στοιχείων νομιμότητας στους υφιστάμενους χώρους.
 • Κάθε χώρος – νέος ή υφιστάμενος – μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως προς το είδος έργου, προκειμένου να υπολογίζονται αυτόματα εισφορές και κρατήσεις.

Διασυνδέσεις 

 • Σύνδεση με την εφαρμογή Αμοιβές Building για τον υπολογισμών νόμιμων αμοιβών και φορολογικών αδείας.