Διάγραμμα Δόμησης

Building Studio


H εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης αναλαμβάνει τη σύνταξη του διαγράμματος δόμησης, σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) και τις προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.Κ.Α.

Περιλαμβάνει το οικόπεδο, τα περιγράμματα όλων των επιπέδων και των χώρων του κτηρίου, σχηματικές τομές και αναλυτικό υπόμνημα. Εκτελεί όλους τους αναγκαίους ελέγχους και παράγει σχέδια, έτοιμα προς υποβολή στο e-Άδειες.

Η εφαρμογή Building Διάγραμμα Δόμησης είναι εντελώς αυτόνομη και ΔΕΝ προϋποθέτει την αγορά άλλου σχεδιαστικού. Μπορείτε να εισάγετε τα σχέδια που έχουν παραχθεί από άλλες σχεδιαστικές εφαρμογές, σε μορφή .dxf ή .dwg, προκειμένου να επιταχυνθεί η εισαγωγή των δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες καταγράφονται σε σωστά δομημένα επίπεδα (layers) με τελικό σκοπό την πληρότητα και την τέλεια εμφάνιση του τελικού σχεδίου.

Δυνατότητες

Τοπογραφικό διάγραμμα

 • Οικόπεδο με διαστάσεις και εμβαδόν.
 • Οικοδομικά τετράγωνα, όμορα οικόπεδα, δρόμοι.
 • Οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές.
 • Παραγωγή πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις.

Διάγραμμα Δόμησης

 • Αποτύπωση περιγραμμάτων με πλήρη σχεδίαση ή με επισήμανση περιγραμμάτων επί υπαρχόντων σχεδίων.
 • Εισαγωγή περιγραμμάτων όλων των επιπέδων του κτηρίου, με τις διαστάσεις τους, τη θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου.
 • Περιγράμματα επιφανειών και υπολογισμός εμβαδών για όλους τους χώρους του κτηρίου.
 • Αυτόματες εμβαδομετρήσεις με δυνατότητα ιχνηλάτησης των εκτελουμένων πράξεων.
 • Διαχείριση νέων ή υφισταμένων χώρων.
 • Κατηγορίες χώρων: χώροι κύριας χρήσης, ημι-υπαίθριοι, υπόγειοι, στην pilotis, στο δώμα, κοινόχρηστοι, εξώστες, δώμα, κεκλιμένη στέγη.
 • Ειδικοί υπολογισμοί για στοιχεία βιοκλιματικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Σχηματική Τομή

 • Αυτόματη παραγωγή σχηματικής τομής από περιγράμματα επιπέδων ή με τη βοήθεια πινάκων.
 • Εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων φυσικού και οριστικά διαμορφωμένου εδάφους.
 • Εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων για τον έλεγχο το πραγματοποιούμενου ύψους του κτίσματος και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. 
 • Αυτόματη παραγωγή ιδεατού στερεού, λαμβάνοντας υπόψη οικοδομικές/ρυμοτομικές γραμμές από το  τοπογραφικό διάγραμμα.

Κάλυψη

 • Αυτόματη παραγωγή περιγραμμάτων κάλυψης από περιγράμματα επιπέδων.
 • Διόρθωση περιγραμμάτων κάλυψης.

Ακάλυπτος χώρος

 • Υψομετρικά σημεία.
 • Περιγραφή χώρων φύτευσης.
 • Εισαγωγή δέντρων. Πλήρης κατάλογος δέντρων με είδος, πλήθος κλπ.
 • Εισαγωγή ασκεπών πισινών, πέργκολας κλπ κατασκευών στον ακάλυπτο.
 • Προσδιορισμός χώρων στάθμευσης.

Υπόμνημα

 • Αυτόματη συμπλήρωση του υπομνήματος.
 • Χρήση έτοιμων προτύπων για καλύτερο αποτέλεσμα (π.χ. για νέα οικοδομή, προσθήκη σε υφιστάμενο κλπ), με δυνατότητα παραμετροποίησης σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Τελικό σχέδιο

 • Διάγραμμα κάλυψης, δεντροφύτευσης & περιβάλλοντος χώρου
 • Περιγράμματα κατόψεων με πλήρη στοιχεία
  • Περιγράμματα και διαστάσεις επιφανειών του κτηρίου
  • Τεκμηρίωση της εμβαδομέτρησης
  • Χρήσεις και θέσεις στάθμευσης
 • Σχηματικές τομές
 • Σχηματικές όψεις
 • Σχηματική τομή όδευσης ΑΜΕΑ
 • Συντεταγμένες οικοπέδου και κτισμάτων κατά ΕΓΣΑ
 • Αναλυτικό υπόμνημα υπολογισμών
 • Πινακίδα
 • Αυτόματη διάταξη χώρων και επιπέδων με δυνατότητα επέμβασης. 
 • Βελτιστοποίηση διάταξης και αλλαγής μεγέθους χαρτιού σε κάθε στιγμή.
 • Υποστήριξη εκτύπωσης σε πολλά φύλλα, με αυτόματη αρίθμηση πινακίδων.

Έλεγχοι

 • Έλεγχος αρτιότητας οικοπέδου-προσώπου.
 • Έλεγχος ημι-υπαιθρίων και εξωστών.
 • Έλεγχος δόμησης.
 • Έλεγχος κάλυψης.
 • Έλεγχος ιδεατού στερεού και μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους.
 • Έλεγχος πλαγίων και οπίσθιων αποστάσεων.
 • Έλεγχος συντ. όγκου και όγκου ΔΕΗ.
 • Έλεγχος αναγκών σε θέσεις στάθμευσης.
 • Έλεγχος φύτευσης.
 • Έλεγχοι κλιμακοστασίων (pilotis, ορόφων, μονοκατοικιών).
 • Έλεγχος ελεύθερου χώρου pilotis.
 • Έλεγχοι αίθριων, έρκερ, θερμομόνωσης, σοφίτας, εσοχών κλπ.
 • Έλεγχοι χαμηλού κτηρίου.

Εργαλεία σχεδίασης

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση xrefs σχεδίων (dwg, dxf, εικόνων κ.ά.).
 • Layers, πένες σχεδιάσης, αυτόματη διαχείριση μεγεθών γραμματοσειράς.
 • Πλήρης γκάμα εργαλείων σχεδίασης.
 • Pan, zoom, snap, ortho κλπ.

Συμβατότητα με τις προδιαγραφές του Υ.Π.ΕΝ.

Η εφαρμογή είναι πλήρως συμβατή με τις προδιαγραφές του Υ.Π.ΕΝ. καθώς περιλαμβάνει:

 • Διάγραμμα κάλυψης, δεντροφύτευσης & περιβάλλοντος χώρου.
 • Διαχείριση σχηματικών όψεων (αρχείο .dwg ή εικόνας).
 • Διαχείριση φωτορεαλιστικής απεικόνισης (αρχείο εικόνας).
 • Συντεταγμένες οικοπέδου και κτισμάτων.
 • Δυνατότητα κατηγοριοποίησης χώρων ως υφιστάμενοι (πχ νομίμως υφιστάμενοι, νομιμοποιημένοι & προς νομιμοποίηση, τακτοποιημένοι).
 • Δυνατότητα προσάρτησης των στοιχείων νομιμότητας στους υφιστάμενους χώρους.
 • Κάθε χώρος – νέος ή υφιστάμενος – μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως προς το είδος έργου, προκειμένου να υπολογίζονται αυτόματα εισφορές και κρατήσεις.

Διασυνδέσεις 

 • Σύνδεση με την εφαρμογή Αμοιβές Building για τον υπολογισμών νόμιμων αμοιβών και φορολογικών αδείας.