Αμοιβές Δημοσίων Έργων


Οι Αμοιβές Δημοσίων Έργων υλοποιούν τις διατάξεις που καθιερώνει ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Ν.3316/2005). 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρεσίες και μελετητές που δημοπρατούν δημόσια κτηριακά έργα.

Γενικές Διατάξεις

 • Αμοιβές μελετών ανά κατηγορία μελέτης/έργου.
 • Αμοιβές μηχανικών ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.
 • Αμοιβή γενικού μελετητή.
 • Αμοιβές σύνταξης μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ.
 • Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης.
 • Βιβλιοθήκη επιστημόνων/μελετητών.

Μελέτες κτηριακών έργων (Τεύχος Ζ)

 • Διαχείριση ενιαίου κτηρίου - Συγκροτήματος κτηρίων
 • Αυτόματη διαχείριση πολλαπλών χρήσεων κτηρίων
 • Νέο κτήριο - Επεκτάσεις - Μεταρρυθμίσεις
 • Στάδια μελέτης - Παράλειψη σταδίου μελέτης - Ειδικές περιπτώσεις
 • Διαχείριση προμελετών (πλήθος προμελετών 3 έως 5 κλπ)
 • Αποτύπωση υφιστάμενης κατασκευής
 • Πολλαπλή εφαρμογή μελέτης
 • Όμοια κτήρια
 • Αμοιβές αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Αμοιβές στατικών μελετών
 • Αμοιβές Η/Μ μελετών
 • Λοιπές μελέτες
 • Προσδιορισμός μελετητών/επιβλεπόντων (με ποσοστό συμμετοχής)

Άλλες δυνατότητες

 • Βιβλιοθήκες όλων των συντελεστών του προγράμματος.
 • Παραπομπές στα σχετικά εδάφια του κανονισμού.
 • Ολοκληρωμένη γεννήτρια αναφορών για άψογες και πλήρεις εκτυπώσεις.
 • Ευέλικτη διαχείριση εντύπων/αναφορών.