Ευκαιρίες εργασίας

Πρακτική άσκηση για φοιτητές στη Civiltech 


Εάν είστε τελειόφοιτος σχολής πληροφορικής ή ηλεκτρολόγων με ομαδικό πνεύμα και καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, στείλτε μας το βιογραφικό σας στη διεύθυνση jobs@civiltech.gr.

Ημερομηνία ανακοίνωσης: 21 Αυγούστου 2018