Βάση ΈργωνΗ Βάση Έργων βοηθά την τεχνική επιχείρηση να ανταποκριθεί στις οικονομικές και λειτουργικές της υποχρεώσεις, εντοπίζοντας γρήγορα τις ευκαιρίες κέρδους.

H Βάση Έργων αποτελείται από μια σειρά προγραμμάτων-δυνατοτήτων, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν είτε αυτόνομα, ή και σε συνδυασμό ως ενιαία λύση, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Οικονομικά
 • Η οικονομική παρακολούθηση αφορά πληροφορίες για τις συμφωνίες, αγορές, πωλήσεις, πληρωμές και εισπράξεις της τεχνικής επιχείρησης. Παρακολουθούνται ταμεία, τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές κάρτες, λογαριασμοί χορηγήσεων, αξιόγραφα. Αναλυτικές πληροφορίες για τα υλικά, υπηρεσίες και δαπάνες των έργων.
 • Οι οικονομικές καταστάσεις - ανά επιχείρηση, ή έργο –παρέχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τις σχέσεις της επιχείρησης με πελάτες, προμηθευτές, συνεργεία και εργαζόμενους.
Κοστολόγηση Έργων
 • Προσδιορίζονται οι εργασίες του προϋπολογισμού στη φάση μελέτης και κατασκευής και αναλύονται ανά κατηγορία κόστους (υλικά, εργασία, υπεργολάβοι κλπ).
 • Έτοιμοι προϋπολογισμοί εργασιών απλοποιούν το γρήγορο στήσιμο των έργων. 
 • Απεικονίζεται η οικονομική εξέλιξη των μεγεθών του έργου και η χρονική πρόοδος των εργασιών.
ΦΠΑ Ακινήτων
 • Η μόνη εφαρμογή της ελληνικής αγοράς που προτείνει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία  για την αντιμετώπιση του ΦΠΑ ακινήτων των κατασκευαστικών επιχειρήσεων.
 • Καλύπτει βιβλίο κοστολογίου, προϋπολογιστικό και απολογιστικό κόστος, prorata κλπ. και παράγει όλα τα απαραίτητα έντυπα.
 • Υπολογίζει αυτόματα τις αντικειμενικές αξίες.
 Εργατικά
 • Αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο τα "στάδια" στην εξέλιξη ενός έργου:
  • Απογραφή οικοδομοτεχνικού έργου
  • Σύνταξη αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.)
  • Σύνταξη Δηλώσεων Δ.Ο.Υ. (Προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου, οριστική δήλωση (Ε7), βεβαιώσεις αποδοχών).

Η Βάση Έργων χρησιμοποιεί μια ισχυρή και εύκολη στη χρήση βάση δεδομένων, που εξασφαλίζει ένα ασφαλές πολυχρηστικό περιβάλλον εργασίας (SQL Server 2012).