Οικονομικά

Βάση Έργων

Η εφαρμογή Οικονομικά βοηθάει την κατασκευαστική επιχείρηση στην οικονομική διαχείριση τεχνικών έργων.

Η οικονομική διαχείριση αφορά πληροφορίες για τις συμφωνίες, τις αγορές, τις πωλήσεις, τις πληρωμές και τις εισπράξεις της κατασκευαστικής επιχείρησης.

Οι παραγόμενες οικονομικές καταστάσεις - ανά επιχείρηση, ή έργο – σας παρέχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τις οικονομικές σας σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους (συνεργεία) και εργαζόμενους.

Οικονομικά

 • Συναλλασσόμενοι
  • Προμηθευτές
  • Υπεργολάβοι
  • Πελάτες
  • Εργαζόμενοι
 • Είδη
  • Προϊόντα/υλικά
  • Υπηρεσίες/Εργασίες
  • Δαπάνες
 • Αγορές 
  • Αναλυτικές και συνοπτικές αγορές (αγαθών, υπηρεσιών)
  • Δαπάνες διοικητικής λειτουργίας
 • Πωλήσεις 
 • Πληρωμές
 • Εισπράξεις
 • Συμφωνίες με πελάτες και προμηθευτές / υπεργολάβους
 • Παραστατικά
  • Παραστατικά εμπορικής διαχείρισης
  • Παραστατικά εισπράξεων –πληρωμών
  • Παραστατικά εσωτερικής διακίνησης
  • Διαχείριση δελτίων αποστολής
 • Χαρτοφυλάκιο
  • Ταμεία
  • Τραπεζικοί λογαριασμοί
  • Αξιόγραφα πληρωτέα
  • Πιστωτικές κάρτες
 • Υπενθυμίσεις
  • Υποχρεώσεων
  • Απαιτήσεων
 • Καταστάσεις
  • Αγορές - πωλήσεις ανά επιχείρηση και έργο
  • Αγορές - πωλήσεις έργου ανά πελάτη, προμηθευτή, υπεργολάβο, υλικό κ.ά.
  • Κινήσεις ταμείων, τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών καρτών
  • Συγκεντρωτικά στοιχεία αγορών και πληρωμών
  • Συγκεντρωτικά στοιχεία πωλήσεων και εισπράξεων

Διασυνδέσεις

 • Σύνδεση με ΦΠΑ Ακινήτων για παρακολούθηση του ΦΠΑ οικοδομής & βιβλίου κοστολογίου.