Κτηματολόγιο

Building Studio


Η εφαρμογή Building Κτηματολόγιο καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στο e-Κτηματολόγιο, ανεξάρτητα από το σχεδιαστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε! Ειδικότερα αναλαμβάνει τη δημιουργία των επιπέδων (layers), την εκτέλεση των απαιτούμενων ελέγχων και την ψηφιακή υπογραφή των αρχείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο εγκεκριμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων». 

Η εφαρμογή Building Κτηματολόγιο έρχεται να καλύψει αποτελεσματικά ένα κενό της ελληνικής αγοράς με τρόπο οριστικό, αφού είναι το μοναδικό εργαλείο που συνεργάζεται με όλα τα σύγχρονα προγράμματα – αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά ή γενικής σχεδίασης -  απλοποιώντας τον κύκλο σύνταξης και αναθεώρησης του αρχικού διαγράμματος, την παραγωγή τελικού αρχείου .dxf, την υπογραφή και δημιουργία αρχείου .dxf/.zip, την επαναϋποβολή και επανέλεγχό του - μια διαδικασία που σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να επαναληφθεί πολλές φορές μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, συνεργάζεται με την εφαρμογή Building Τοπογραφικό για να σχεδιάσετε από την αρχή το τοπογραφικό σας διάγραμμα χρησιμοποιώντας το λογισμικό της Civiltech, εάν το επιθυμείτε. 

Χαρακτηριστικά

Το υποσύστημα Κτηματολόγιο:

 • Αναγνωρίζει (εισάγει) αρχεία από οποιαδήποτε σχεδιαστική εφαρμογή και έχει τη δυνατότητα να εξάγει αρχεία .dxf/.dwg έκδοσης (μέχρι AutoCAD 2018).
 • Έχει τη δυνατότητα να «αυτοδιορθώνεται» για πολλές μικρές ασυμβατότητες που αφορούν απαιτούμενες οντότητες.
 • Εκτελεί όλους τους αναγκαίους ελέγχους ορθότητας ανά επίπεδο πληροφορίας (layer), και έλεγχο πληρότητας ανά τύπο διαγράμματος.
 • Παρέχει τη δυνατότητα να προβάλετε το πριν και το μετά, αντιπαραβάλλοντας το αρχικό σχέδιο με το διαμορφωμένο σχέδιο που θα υποβληθεί τελικά με τις πληροφορίες επιπέδων.
 • Εάν σας εξυπηρετεί, «μεταφράζει» τα δικά σας layers σε layers κτηματολογίου, φιλτράροντας τις αποδεκτές οντότητες, χωρίς εσείς να αλλάξετε την ονοματοθεσία που έχετε μάθει να χρησιμοποιείτε (ή σας επιβάλλει το σχεδιαστικό σας πρόγραμμα), εκτελώντας στη συνέχεια τους αναγκαίους ελέγχους!

Το υποσύστημα Ψηφιακή υπογραφή δημιουργεί και υπογράφει αυτόματα το .dxf hashcode και δημιουργεί το αρχείο.dxf/.zip, έτοιμο προς υποβολή.

Το υποσύστημα Τοπογραφικό παράγει πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αναγνωρίζεται αυτόματα από το υποσύστημα Κτηματολόγιο για τη διενέργεια των ελέγχων και με το υποσύστημα Ψηφιακή υπογραφή για την υπογραφή των αρχείων. 

Και τα 3 υποσυστήματα φιλοξενούνται στο ίδιο εκτελέσιμο αρχείο! Δεν χρειάζεσαι να αλλάζετε προγράμματα για να εκτελέσετε ένα πλήρη κύκλο σχεδίασης, ελέγχου, μετατροπής και υποβολής αρχείων!  

Διασυνδέσεις 

Ενδεικτικός κατάλογος σχεδιαστικών εφαρμογών όπου έχουν ελεγχθεί (ο κατάλογος εμπλουτίζεται καθημερινά):

 • ARCHLine.XP
 • ArchiCAD
 • AutoCAD
 • CADware
 • GstarCAD
 • IntelliCAD
 • Pythagoras
 • Revit
 • SketchUp
 • SierraSoft
 • Οποιοδήποτε άλλη εφαρμογή εξάγει σε αρχεία dxf/dwg.

Είναι προφανές ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε παράλληλα, περισσότερα από ένα σχεδιαστικά προγράμματα και να μην περιορίζεστε σε μια κάθετη λύση! 

Δυνατότητες και λειτουργίες

 • Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας επιπέδων κτηματολογίου από τα δικά σας.
 • Δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης πολλαπλών προφίλ (π.χ. ανά εφαρμογή, χρήστη κλπ) για ταχύτατες αντικαταστάσεις των ονομάτων των layers.
 • Συμμόρφωση ονομάτων επιπέδων και χρωμάτων.
 • Φιλτράρισμα οντοτήτων που δεν είναι συμβατές.
 • Δυνατότητα αυτόματου κλεισίματος LWPOLYLINE, εφόσον απαιτείται.
 • Αυτόματη μετατροπή POLYLINE σε LWPOLYLINE.
 • Αυτόματη μετατροπή ΜΤΕΧΤ σε TEXT.
 • Έλεγχος εάν τα κείμενα βρίσκονται εντός πολυγώνου, εφόσον απαιτείται.
 • Έλεγχος πληρότητας επιπέδων ανάλογα με το τύπο του διαγράμματος.
 • Αυτόματη προ-επισκόπηση του αρχικού αρχείου και του αρχείου προς υποβολή.
 • Λεπτομερής έλεγχος των επιμέρους layers.
 • Live ενημέρωση υποβάθρου χωρίς να χάνεται η παραμετροποίηση που έχετε κάνει (επιλογή layers, κλείσιμο polylines, έλεγχοι).

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη

 • Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης.
 • Βίντεο παρουσίασης.
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης βοήθειας.
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης.