Κτηματολόγιο

Τοπογραφικά διαγράμματα

Επιλογές αγοράς ...

Η εφαρμογή Building Κτηματολόγιο καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στο e-Κτηματολόγιο, ανεξάρτητα από το σχεδιαστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε!

Ειδικότερα, αναλαμβάνει τη δημιουργία των απαιτούμενων επιπέδων (layers), την εκτέλεση των απαιτούμενων ελέγχων και την ψηφιακή υπογραφή των αρχείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο εγκεκριμένο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων». 

Η εφαρμογή Building Κτηματολόγιο αποτελείται από τρία (3) υποσυστήματα: 

Τοπογραφικό : Μπορούμε να σχεδιάσουμε εξ' αρχής το τοπογραφικό μας διάγραμμα ή να το τροποποιήσουμε. Αναλυτικές πληροφορίες, αναφορικά με τους τρόπους σχεδίασης, μπορείτε να βρείτε εδώ. 

Κτηματολόγιο: Εκτελούνται όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι ορθότητας ανά επίπεδο πληροφορίας (layer) και ανά τύπο διαγράμματος, ώστε να παραχθεί ένα αρχείο που είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κτηματολογίου. Μπορούμε να εισάγουμε ένα αρχείο τύπου .dwg/.dxf που έχουμε δημιουργήσει με το τοπογραφικό πρόγραμμα της επιλογής μας ή να χρησιμοποιήσουμε αυτό που σχεδιάσαμε στο υποσύστημα Τοπογραφικό.

Ψηφιακή υπογραφή: Αναγνωρίζονται αυτόματα τα αρχεία  που έχουν παραχθεί στο υποσύστημα Κτηματολόγιο και παράγεται το .dxf hashcode. Στη συνέχεια, μπορούμε να υπογράψουμε ψηφιακά τα απαιτούμενα αρχεία μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής. Τέλος, δημιουργείται αυτόματα το αρχείο.dxf/.zip, έτοιμο προς υποβολή στο σύστημα e-Κτηματολόγιο

Και τα 3 υποσυστήματα φιλοξενούνται στο ίδιο εκτελέσιμο αρχείο! Επομένως, δεν χρειάζεται να αλλάζουμε προγράμματα για να εκτελέσουμε ένα πλήρη κύκλο σχεδίασης, ελέγχου, μετατροπής και υποβολής αρχείων!  

Δυνατότητες 

 • Αυτόματη αναγνώριση των επιπέδων (layers) που δημιουργούνται από το δικό σας σχεδιαστικό πρόγραμμα.
 • Δημιουργία και αποθήκευση πολλαπλών προφίλ (π.χ. ανά εφαρμογή, χρήστη ) για ταχύτατες αντικαταστάσεις των ονομάτων των layers με αυτές που προβλέπονται από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
 • Εάν σας εξυπηρετεί, «μεταφράζει» τα δικά σας layers σε layers κτηματολογίου, φιλτράροντας τις αποδεκτές οντότητες, χωρίς εσείς να αλλάξετε την ονοματοθεσία που έχετε μάθει να χρησιμοποιείτε (ή σας επιβάλλει το σχεδιαστικό σας πρόγραμμα), εκτελώντας στη συνέχεια τους αναγκαίους ελέγχους!
 • Αυτόματο κλείσιμο LWPOLYLINE, εφόσον απαιτείται.
 • Αυτόματη μετατροπή POLYLINE σε LWPOLYLINE.
 • Αυτόματη μετατροπή ΜΤΕΧΤ σε TEXT.
 • Λεπτομερής έλεγχος των επιμέρους layers.
 • Συμμόρφωση ονομάτων επιπέδων και χρωμάτων.
 • Φιλτράρισμα οντοτήτων που δεν είναι συμβατές.
 • Έλεγχος εάν τα κείμενα βρίσκονται εντός πολυγώνου, εφόσον απαιτείται.
 • Έλεγχος πληρότητας επιπέδων ανάλογα με το τύπο του διαγράμματος.
 • Αυτόματη προ-επισκόπηση του αρχικού αρχείου και του αρχείου προς υποβολή, αντιπαραβάλλοντας το αρχικό σχέδιο με το διαμορφωμένο σχέδιο που θα υποβληθεί τελικά με τις πληροφορίες επιπέδων.
 • Live ενημέρωση υποβάθρου χωρίς να χάνεται η παραμετροποίηση που έχετε κάνει (επιλογή layers, κλείσιμο polylines, έλεγχοι).

Διασυνδέσεις 

Ενδεικτικός κατάλογος σχεδιαστικών εφαρμογών όπου έχουν ελεγχθεί (ο κατάλογος εμπλουτίζεται καθημερινά):

 • ARCHLine.XP
 • ArchiCAD
 • AutoCAD
 • CADware
 • GstarCAD
 • IntelliCAD
 • Pythagoras
 • Revit
 • SketchUp
 • SierraSoft
 • Οποιοδήποτε άλλη εφαρμογή εξάγει σε αρχεία dxf/dwg.

Είναι προφανές ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε παράλληλα, περισσότερα από ένα σχεδιαστικά προγράμματα και να μην περιορίζεστε σε μια κάθετη λύση!