Τοπογραφικό

Building Studio


H εφαρμογή Building Τοπογραφικό Διάγραμμα αναλαμβάνει τη σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) και τις προδιαγραφές του Υ.Π.ΕΝ.

Περιλαμβάνει το περίγραμμα του προς πραγματοποίηση έργου, μονοσήμαντα ορισμένο, με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου, πλήρη φωτογραφική αποτύπωση, υψομετρική αποτύπωση, δηλώσεις ιδιοκτητών και μηχανικού κ.ο.κ., έτοιμο για κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

Η εφαρμογή Building Τοπογραφικό Διάγραμμα είναι εντελώς αυτόνομη και ΔΕΝ προϋποθέτει την αγορά άλλου σχεδιαστικού. Εάν υπάρχουν σχέδια ή συντεταγμένες σημείων που έχουν παραχθεί από άλλες εφαρμογές, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να επιταχυνθεί η εισαγωγή των δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες καταγράφονται σε σωστά δομημένα επίπεδα (layers) με τελικό σκοπό την πληρότητα και την τέλεια εμφάνιση του τελικού σχεδίου.

Δυνατότητες

Οικόπεδο

 • Αποτύπωση οικοπέδου με 3 τρόπους:
  •  Αποτύπωση πλευρών με εξ αρχής σχεδίαση ή με επισήμανση περιγραμμάτων επί υπαρχόντων τοπογραφικών σχεδίων (xref)
  • Με χρήση βοηθητικών σημείων (εισαγωγή)
  • Με εισαγωγή από αρχείο (πλευρές οικοπέδου)
 • Αποτύπωση ορίων με αναγραφή συντετ/νων και υψομέτρων των κορυφών του, με διαστάσεις στις πλευρές του και το εμβαδόν του
 • Σχεδίαση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών
 • Ενσωμάτωση αποσπάσματος ρυμοτομικού σχεδίου ή οδοιπορικού σκαριφήματος
 • Εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ)
 • Δυνατότητα μετατροπής από/σε τοπικό σύστημα.
 • Σχεδίαση κάτοψης του υπό ανέγερση ή υπαρχόντων κτισμάτων με τις διαστάσεις των πλευρών του και τις αποστάσεις αυτού από τα όρια του οικοπέδου
 • Μοναδιαία αρίθμηση κορυφών οικοπέδου και κτισμάτων (υφιστάμενων και μελλοντικών)
 • Πίνακας συν/νων των κορυφών οικοπέδου και κτισμάτων αυτών σε ΕΓΣΑ ’87 και διαστάσεις ορίων οικοπέδου και κτισμάτων
 • Πλήρη υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου. Απόδοση υψομέτρων στις κορυφές του οικοπέδου. Ισοϋψείς
 • Απεικόνιση θεσμικών γραμμών (οικοδομικών – ρυμοτομικών, αιγιαλού – παραλίας, απαλλοτρίωσης κ.λ.π.)
 • Φωτογραφική απεικόνιση του ακινήτου με ενδείξεις για τη θέση λήψης των φωτογραφιών

Όμορα οικόπεδα

 • Αποτύπωση των ορίων και κτισμάτων των ομόρων οικοπέδων.
 • Αναφορά περί αρτιότητας τους και αναγραφή στοιχείων των ομόρων ιδιοκτητών.
 • Όμορα κτίσματα Οικοδομικά τετράγωνα
 • Αποτύπωση όλων των πλευρών του ΟΤ και των απέναντι του
 • Ονομασία, χαρακτηρισμός και πλάτος οδών που περιβάλουν το ΟΤ.

Σκαριφήματα

 • Απόσπασμα του ισχύοντος εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με απεικόνιση της θέσης του οικοπέδου
 • Οδοιπορικό σκαρίφημα της θέσης του οικοπέδου με απεικόνιση χαρακτηριστικών –αναγνωρίσιμων σημείων ή απεικόνιση της θέσης του ακινήτου επί αποσπάσματος δορυφορικής εικόνας

Υπόμνημα - Δηλώσεις

 • Δηλώσεις ιδιοκτητών.
 • Δηλώσεις μηχανικού
  • Αρτιότητα του οικοπέδου (κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση ή σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.1337/83) 
  • Θέση του οικοπέδου (εντός σχεδίου / οικισμού) 
  • Αν το οικόπεδο εμπίπτει ή όχι στις διατάξεις του ν. 1337/1983 
  • Αν το οικόπεδο εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου 
  • Αν εντός του οικοπέδου και κατά μήκος του προσώπου του υπάρχουν δέντρα 
  • Ιστορικό εγκρίσεων για υπάρχοντα κτίσματα.
 • Περιγραφικά στοιχεία του γεωτεμαχίου και των υφιστάμενων κτισμάτων, όπως:
  • Εμβαδόν του γεωτεμαχίου και όλων των υφιστάμενων κτισμάτων
  • Σύστημα συν/νων (ΕΓΣΑ ’87) και η μέθοδος εξάρτησης από αυτό
  • Στοιχεία και μέθοδος εφαρμογής ρυμοτομίας (ρυμοτομικές – οικοδομικές γραμμές, Υψομετρική μελέτη οδού)
  • Στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κλπ)
  • Τυχόν στοιχεία εφαρμογής ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς,
  • Οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά.
  • Τυχόν στοιχεία πράξεων εφαρμογής ή αναλογισμού και τακτοποίησης
  • ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου, στη περίπτωση που αυτό εμπίπτει σε περιοχή λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου
 • Προβλεπόμενη βεβαίωση υψομέτρου της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
 • Αυτόματη σύνταξη του υπομνήματος.

Τελικό σχέδιο

 • Αυτόματη διάταξη οικοπέδου, πίνακα συντεταγμένων, σκαριφημάτων, φωτογραφικής αποτύπωσης και πινακίδας.
 • Βελτιστοποίηση διάταξης για οικονομία χαρτιού, αλλά και ορθή διάταξη έπειτα από το δίπλωμα (πολλαπλάσια Α4).
 • Δυνατότητα επέμβασης στη τελική διάταξη των τμημάτων του σχεδίου.
 • Δυνατότητα αλλαγής μεγέθους χαρτιού σε κάθε στιγμή.
 • Υποστήριξη εκτύπωσης σε πολλά φύλλα, με αυτόματη αρίθμηση πινακίδων.

Εργαλεία σχεδίασης

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση xrefs σχεδίων (dwg, dxf, εικόνων κ.ά.).
 • Layers, πένες σχεδιάσης, αυτόματη διαχείριση μεγεθών γραμματοσειράς.
 • Πλήρης γκάμα εργαλείων σχεδίασης: Pan, zoom, snap, ortho κλπ

Άλλες δυνατότητες

 • Αυτόματη διάταξη στοιχείων στο χαρτί
 • Δυνατότητα ON/OFF σε οποιοδήποτε στοιχείο του τελικού σχεδίου
 • Αυτόματη διαχείριση μεγέθους χαρτιού
 • Αυτόματη διαχείριση κλίμακας
 • Δυνατότητα ενσωμάτωσης έτοιμου τοπογραφικού
 • Εξαγωγή σε dwg και dxf
 • Παραγωγή αρχείου pdf, έγχρωμου ή ασπρόμαυρου
 • Δυνατότητα εκτύπωσης
 • Σχεδιαστικά εργαλεία

Συμβατότητα με τις προδιαγραφές του Υ.Π.ΕΝ.

Η εφαρμογή είναι πλήρως συμβατή με τις προδιαγραφές του Υ.Π.ΕΝ. καθώς περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή συντεταγμένων με οδηγό από αρχείο οιασδήποτε γραμμογράφησης
 • Πλήρη διαχείριση οικοπέδων και κτισμάτων, με αυτόματη αρίθμηση κορυφών, επιλογή τρόπου αρίθμησης, έναρξης αρίθμησης κ.λ.π.
 • Αυτόματη απόδοση υψομετρικών καμπυλών (Ισοϋψείς)
 • Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών
 • Στοιχεία υφιστάμενων κτισμάτων (οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις κ.λ.π.)
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση υπομνημάτων για δηλώσεις μηχανικού, ιδιοκτήτη, βεβαίωση υψομέτρου και λοιπών περιγραφικών στοιχείων.