Πρωτοποριακές υπηρεσίες εκπαίδευσης

Μετά από δική σας απαίτηση, ξεκινάμε στις 13 Μαΐου 2024, ένα νέο κύκλο σεμιναρίων που θα περιλαμβάνει:

 • Ολοκληρωμένη παρουσίαση και επεξήγηση της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.
 • Ανάλυση των πληροφοριακών συστημάτων του Τ.Ε.Ε. 
 • Πρακτικά παραδείγματα με τις εφαρμογές Building.

Τα σεμινάρια θα γίνονται διαδικτυακά μέσω κατάλληλης πλατφόρμας που επιτρέπει τη διαδραστικότητα (chat, live ερωτήσεις κ.λπ.). 

Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό και άδεια χρήσης των εφαρμογών Building για δύο μήνες.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν με άνεση και μη χρήστες των εφαρμογών της Civiltech. 

Πατήστε εδώ για να αποκτήσετε τώρα το πακέτο σεμιναρίων Learn Building που σας ενδιαφέρει. 

Θεματολογία σεμιναρίων

Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (12 ώρες)

 • Οικοδομικές άδειες κατηγορίας 1,2,3.
 • Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
 • Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών.
 • Συμβούλια αρχιτεκτονικής.
 • Σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας.
 • Πορεία εργασίας στο σύστημα e-Άδειες. 
 • Προδιαγραφές εγγράφων προς υποβολή.

Νόμιμες αμοιβές μηχανικών (10 ώρες) 

 • Επεξήγηση ορισμών και σχετικής νομοθεσίας.
 • Μεθοδολογία υπολογισμού.
 • Πορεία εργασίας στο σύστημα Αμοιβών Τ.Ε.Ε.

Ταυτότητα κτιρίου (8 ώρες)

 • Επεξήγηση ορισμών και σχετικής νομοθεσίας.
 • Πορεία εργασίας στο σύστημα Η.Τ.Κ. του Τ.Ε.Ε.
 • Προδιαγραφές εγγράφων προς υποβολή.