Αμοιβές Building

Building Studio


Η εφαρμογή Αμοιβές Building αποτελεί την δημοφιλέστερη και πιο ολοκληρωμένη λύση της ελληνικής αγοράς για τον υπολογισμό των νόμιμων αμοιβών μηχανικών και των φορολογικών της αδείας.

Υπολογίζονται οι νόμιμες αμοιβές και τα φορολογικά αδείας, σύμφωνα με την Υ.Α. με αριθμ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 (ΦΕΚ 56Β/25-1-2012), τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ.129/2019 και την κανονιστική πράξη του ΥΠΕΝ με Α.Π.: 21533 /870/29-03-21.

Παράγεται το αρχείο τύπου .xml προς υποβολή στο σύστημα Αμοιβών του Τ.Ε.Ε. καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα προς υποβολή στο e-Άδειες, ταξινομημένα ανά κωδικό εγγράφου.

Επιπρόσθετα, καλύπτονται πλήρως οι σύγχρονες απαιτήσεις στην έκδοση οικοδομικών αδειών, αφού μέσω της διασύνδεσης με τις εφαρμογές e-Building Άδειες και e-Building Ταυτότητα, συμπληρώνονται αυτόματα στα συστήματα του Τ.Ε.Ε. τα στοιχεία του έργου (θέση, κύριοι έργου, μηχανικοί) και η ιστορικότητα του κτίσματος (πράξεις, εργασίες, χώροι, ιδιοκτησίες).

Τέλος, καλύπτονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις υποβολών τεχνικών εταιρειών και μηχανικών που είναι μέλη αυτών.

Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ για τις νέες, καινοτόμες δυνατότητες της έκδοσης 2023. 

Δυνατότητες

Αμοιβές μηχανικών

Φορολογικά Αδείας

Έντυπα

Διασυνδέσεις