Αμοιβές Building

Building Studio


Η εφαρμογή Αμοιβές Building αποτελεί την πλέον σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση της ελληνικής αγοράς για τον υπολογισμό των νόμιμων αμοιβών μηχανικών και των φορολογικών της αδείας. 

H εφαρμογή Αμοιβές Building υπολογίζει τις νόμιμες αμοιβές και τα φορολογικά αδείας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 (ΦΕΚ 56Β, 25-1-2012) και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ.129/2019.

Επιπλέον, παράγει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων προς υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες, ταξινομημένα ανά κωδικό εγγράφου, ώστε να διευκολύνεται το ανέβασμα τους στο σύστημα. 

Χαρακτηριστικά

Αμοιβές μηχανικών

Φορολογικά Αδείας

Κείμενα

Νέες δυνατότητες

  • Νέα κωδικοποίηση των εγγράφων σε πλήρη αντιστοιχία με το e-Άδειες.
  • Σύνδεση με την εφαρμογή e-Building Άδειες για την αυτόματη υποβολή της αίτησης στο e-Άδειες.
  • Σύνδεση με την εφαρμογή Building Απόβλητα για την παραγωγή του Σ.Δ.Α.

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη