Αμοιβές Building

Building Studio


Η εφαρμογή Αμοιβές Building αποτελεί την πλέον σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση της ελληνικής αγοράς για τον υπολογισμό των νόμιμων αμοιβών μηχανικών και των φορολογικών της αδείας. 

H εφαρμογή Αμοιβές Building εφαρμόζει πλήρως όλες τις διατάξεις που αναγράφονται στο νόμο 4495/2017 και στην εγκύκλιο με ΑΡ. ΠΡ. οικ. 226 / 10-02-2017. Συγκεκριμένα, περιέχει: 

Η εφαρμογή Αμοιβές Building συνδέεται με τις υπόλοιπες εφαρμογές της οικογένειας Building (Αυθαίρετη Δόμηση, Διάγραμμα Δόμησης, Τοπογραφικό διάγραμμα, Energy Certificate) για τον υπολογισμό των νόμιμων αμοιβών και τη σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Χαρακτηριστικά

Γενικά

Αμοιβές μηχανικών

Φορολογικά Αδείας

Έντυπα Έγκρισης - Άδειας Δόμησης

Κείμενα

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη