Αμοιβές Building

Αμοιβές μηχανικών και φορολογικά αδείας


Η εφαρμογή Αμοιβές Building αποτελεί εδώ και 25 χρόνια τη δημοφιλέστερη λύση για τον υπολογισμό των αμοιβών μηχανικών και των φορολογικών της οικοδομικής άδειας.

Υπολογίζονται οι νόμιμες αμοιβές μηχανικών για οποιοδήποτε περίπτωση και παράγεται ένα ενιαίο αρχείο .xml προς υποβολή στο σύστημα Αμοιβές Ιδιωτικών Έργων του Τ.Ε.Ε.

Επιπρόσθετα, καλύπτονται όλες οι σύγχρονες απαιτήσεις για την υποβολή των φορολογικών αδείας στο e-Άδειες και των τεχνικών στοιχείων του έργου στο e-ΕΦΚΑ, καθώς παρέχεται:

Δυνατότητες

Αμοιβές μηχανικών

Φορολογικά Αδείας

Έντυπα

Διασυνδέσεις