Αμοιβές Building

Παρουσιάσεις - Μαθήματα

Κατάλογος μαθημάτων

Περιγραφή 
Προβολή 
Νέα οικοδομή με πισίνα
Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής νέας οικοδομής με πισίνα
Αναθεώρηση μελέτης και επίβλεψης
Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής για αναθεώρηση μελέτης και επίβλεψης.
Ρύθμιση Αυθαιρέτου
Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής για ρύθμιση αυθαιρέτου.
Προσθήκη και αποτύπωση
Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής για προσθήκη και αποτύπωση.
Aλλαγή χρήσης - Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
Παράδειγμα υπολογισμού αμοιβής για αλλαγή χρήσης και εσωτερικές διαρρυθμίσεις.