Κατάσταση Συμφωνητικών

Building Studio


Παρακολουθήστε μια ζωντανή παρουσίαση της εφαρμογής Building Συμφωνητικά εδώ.
Για να δείτε πώς προετοιμάζετε τις μελέτες σας με την εφαρμογή Αμοιβές Building 2015 - ώστε να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες εισαγωγής της εφαρμογής  Building Συμφωνητικά - κάντε κλικ εδώ.

Η εφαρμογή Building Συμφωνητικά αναλαμβάνει τη διαχείριση ιδιωτικών συμφωνητικών και την υποβολή τους στο TAXISnet των τριμηνιαίων καταστάσεων συμφωνητικών της παραγράφου 16 άρθρου 8 ν.1882/90. Η υποβολή της κατάστασης γίνεται είτε με φόρμα (αυτόματη υποβολή χωρίς πληκτρολόγηση), είτε με υποβολή αρχείου xml.

Με την εφαρμογή Building Συμφωνητικά  καλύπτονται συνολικά όλες οι ανάγκες διαχείρισης (σύνταξη, υποβολή) των επιτηδευματιών μηχανικών (φυσικών και νομικών προσώπων) που καταρτίζουν συμφωνητικά με συμβαλλόμενο επιτηδευματία ή τρίτο και για οποιαδήποτε συναλλαγή για την οποία δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία υποβολής.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι συμβάσεις μηχανικών για εκπόνηση μελετών, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, ενεργειακών επιθεωρήσεων, διενέργειας πραγματογνωμοσυνών, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας και επιβλέψεις έργων (ενώ δεν υπάγονται τα συμφωνητικά εργολάβων). Διευκρινίζεται επίσης ότι στο σύστημα του TAXISnet υποβάλλεται η κατάσταση συμφωνητικών με στοιχεία της σύμβασης, ενώ τα στελέχη των συμφωνητικών υποβάλλονται στο σύστημα αμοιβών του Τ.Ε.Ε.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η υποβολή των συμφωνητικών γίνεται ανά τρίμηνο με ηλεκτρονικό τρόπο.

Η εφαρμογή Building Συμφωνητικά λειτουργεί αυτόνομα, δε χρειάζεται επομένως άλλη εφαρμογή της οικογένειας Building. Ωστόσο οι κάτοχοι των εφαρμογών Αμοιβές Building, Αυθαίρετη Δόμηση και Energy Certificate μπορούν να δημιουργήσουν αυτόματα τον κατάλογο των συμφωνητικών και να διαχειριστούν τις καταστάσεις συμφωνητικών που πρέπει να υποβάλουν.

Πλεονεκτήματα

Δυνατότητες

Διαχείριση καταλόγου συμφωνητικών

Κατάσταση συμφωνητικών

Αυτόματη υποβολή

Άλλες δυνατότητες 

Εκτυπώσεις/Αναφορές

Τεκμηρίωση - Βοήθεια - Υποστήριξη