Κατάσταση Συμφωνητικών

Διαχείριση συμφωνητικών


Η εφαρμογή Building Συμφωνητικά αναλαμβάνει τη διαχείριση ιδιωτικών συμφωνητικών και την υποβολή τους στο TAXISnet των τριμηνιαίων καταστάσεων συμφωνητικών της παραγράφου 16 άρθρου 8 ν.1882/90.

Δυνατότητες

Διαχείριση καταλόγου συμφωνητικών

Κατάσταση συμφωνητικών

Αυτόματη υποβολή

Άλλες δυνατότητες