Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης

Civiltech χρησιμοποιεί τα εργαλεία που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για να σας προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης. 

Συμβόλαια συντήρησης

Με την αγορά ενός συμβολαίου συντήρησης λαμβάνετε τις Ενημερώσεις των εφαρμογών και υποστήριξη επιπέδου Professional. 

Υποστήριξη Professional

Υποστήριξη επιπέδου Professional παρέχεται στους κατόχους συμβολαίου συντήρησης και περιλαμβάνει:

  • Απεριόριστο αριθμό ηλεκτρονικών ερωτημάτων.
  • Δυνατότητα αποστολής μελετών.
  • Συμμετοχή σε προγραμματισμένα σεμινάρια.
  • Πρόσβαση σε εκτεταμένη τεκμηρίωση (οδηγοί χρήσης, βίντεο, ερωτο-απαντήσεις), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα κάθε εφαρμογής της οικογένειας Building. 
  • Πρόσβαση στο ιστολόγιο της Civiltech.
  • Πρόσβαση στην ομάδα δόμηση του Facebook.

Υποστήριξη Premium

Με επιπλέον χρέωση παρέχονται premium υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης, στους κατόχους ενεργού συμβολαίου συντήρησης με δυνατότητα απεριόριστης ανανέωσης σε ετήσια βάση. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον αριθμό των premium περιστατικών που διαθέτετε εδώ.