Απομακρυσμένες παρουσιάσεις - CIVILTECH WEBINAR

Κατεβάστε το αρχείο εκκίνησης στα Windows

Η δημιουργία συνόδων για την παρακολούθηση σεμιναρίων (webinars) γίνεται με την εφαρμογή GoToMeeting της Citrix.

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες GoToMeeting σε έναν υπολογιστή Windows, θα σας ζητηθεί να κατεβάσετε ένα αρχείο με τον οδηγό εγκατάστασης του προγράμματος. Εάν καταργήσετε την εγκατάσταση της εφαρμογής GoToMeeting, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία λήψης απ' την αρχή.

Λήψη του αρχείου στον Internet Explorer

Λήψη του αρχείου στο Firefox

Λήψη του αρχείου στο Chrome

Λήψη του αρχείου εγκατάστασης με τον Internet Explorer

Σημείωση: Eάν το GoToMeeting είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, και χρησιμοποιείτε έκδοση του Internet Explorer 9.0.2 ή προγενέστερη, ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά η σύνδεση με το GoToMeeting. Παρακαλώ εγκαταστήστε τον Internet Explorer 9.0.3. ή μια νεώτερη έκδοση.

1. Εκκίνηση του GoToMeeting για να συμμετάσχετε σε μια σύνοδο (webinar).

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε Internet Explorer 8 και το GoToMeeting είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, όταν δείτε το παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης ασφαλείας κάντε κλικ στην επιλογή Όχι (No), ώστε να ξεκινήσει αμέσως η σύνοδος.

Εάν επιλέξετε Ναι (Yes), θα πρέπει να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "download GoToMeeting" για να ξεκινήσετε τη διαδικασία λήψης που περιγράφεται στη συνέχεια

2. Θα ξεκινήσει η λήψη στον υπολογιστή σας ενός αρχείου με το όνομα Citrix Online Launcher.exe. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να το ανοίξετε. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να κάνετε κλικ "restart the download" για να επαναλάβετε τη διαδικασία λήψης.

3. Όταν σας ζητηθεί να ανοίξετε την εφαρμογή "Citrix Online Launcher", κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run).

4. Εάν σας ζητηθεί και πάλι να εκτελέσετε την εφαρμογή "Citrix Online Launcher", κάντε κλικ στο κουμπί Eκτέλεση (Run).

Μια προσθήκη του προγράμματος περιήγησης Intenet Explorer θα εγκατασταθεί αυτόματα στον υπολογιστή σας (plugin), το οποίο θα σας επιτρέπει να συνδέεστε ταχύτερα με μια σύνοδο.

5. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα είστε σε θέση να συμμετάσχετε σε σύνόδους του GoToMeeting πιο γρήγορα από ποτέ!

Λήψη του αρχείου εγκατάστασης για Firefox

1. Εκκίνηση του GoToMeeting για να συμμετάσχετε σε μια σύνοδο (webinar).

Σημείωση: Εαν ήδη έχετε εγκαταστήσει το GoToMeeting στον υπολογιστή σας  και δείτε ένα παράθυρο διαλόγου εκκίνησης της εφαρμογής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απομνημόνευση της επιλογής μου (Remember my choice) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή OK.

Εάν κάνετε κλικ στην εντολή Ακύρωση, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "download GoToMeeting" για να ξεκινήσετε τη διαδικασία λήψης που περιγράφεται στη συνέχεια.

Θα ξεκινήσει η λήψη στον υπολογιστή σας ενός αρχείου με το όνομα Citrix Online Launcher.exe. Εάν σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το αρχείο Citrix Online Launcher.exe, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αρχείου (Save File).

3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να το ανοίξετε. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να κάνετε κλικ "restart the download" για να επαναλάβετε τη διαδικασία λήψης.

4. Όταν σας ζητηθεί να ανοίξετε την "Citrix Online Launcher", κάντε κλικ στο κουμπί Eκτέλεση (Run).

Μια προσθήκη του προγράμματος περιήγησης Firefox θα εγκατασταθεί αυτόματα στον υπολογιστή σας (plugin), το οποίο θα σας επιτρέπει να συνδέεστε ταχύτερα με μια σύνοδο.  Σας συνιστούμε να μην απενεργοποιήσετε το plugin, γιατί θα πρέπει να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία λήψης σε κάθε σύνοδο.

5. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα είστε σε θέση να συμμετάσχετε σε σύνόδους του GoToMeeting πιο γρήγορα από ποτέ!

Λήψη του αρχείου εγκατάστασης για Chrome

1. Εκκίνηση του GoToMeeting για να συμμετάσχετε σε μια σύνοδο (webinar).

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει το GoToMeeting στον υπολογιστή σας και δείτε ένα παράθυρο διαλόγου με μια εξωτερική αίτηση πρωτόκολλου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Απομνημόνευση της επιλογής μου" ("Remember my choice") και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση εφαρμογής (Launch Application).

Εάν κάνετε κλικ στην εντολή Καμία ενέργεια (Do Nothing), θα πρέπει να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο "download GoToMeeting" για να ξεκινήσετε τη διαδικασία λήψης που περιγράφεται στη συνέχεια.

2. Θα ξεκινήσει η λήψη στον υπολογιστή σας ενός αρχείου με το όνομα Citrix Online Launcher.exe. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να το ανοίξετε. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να κάνετε κλικ "restart the download" για να επαναλάβετε τη διαδικασία λήψης.

3. Όταν σας ζητηθεί να ανοίξετε την εφαρμογή  "Citrix Online Launcher", κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run).

Μια προσθήκη του προγράμματος περιήγησης Chrome θα εγκατασταθεί αυτόματα στον υπολογιστή σας (plugin), το οποίο θα σας επιτρέπει να συνδέεστε ταχύτερα με μια σύνοδο.  Σας συνιστούμε να μην απενεργοποιήσετε το plugin, γιατί θα πρέπει να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία λήψης σε κάθε σύνοδο.

4.Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα είστε σε θέση να συμμετάσχετε σε σύνόδους του GoToMeeting πιο γρήγορα από ποτέ!