Απομακρυσμένη τεχνική βοήθεια

LIVE SUPPORT

Εάν ο εκπρόσωπός μας έχει ξεκινήσει τη σύνοδο, κάντε κλικ στην εντολή Σύνοδοι GoToAssist και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Σύνοδοι GoToAssist

Η Civiltech παρέχει υπηρεσίες εξ αποστάσεως τεχνικής υποστήριξης, αρκεί να υπάρχει μια σύνδεση Internet. Με αυτό το τρόπο, το τεχνικό τμήμα της Civiltech είναι σε θέση να σας βοηθήσει να επιλύσετε αποτελεσματικά οποιοδήποτε πρόβλημα αφορά την εγκατάσταση και καλή λειτουργία των προγραμμάτων της.

Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας:

 • Η υπηρεσία είναι απόλυτα ασφαλής.
 • Μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία σε οποιαδήποτε στιγμή.
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε επίδειξη της χρήσης ενός προγράμματος στην οθόνη του υπολογιστή σας από τον εκπρόσωπό μας.
 • Η υπηρεσία λειτουργεί χωρίς να απαιτείται κάποια αλλαγή στο σύστημά σας (firewall κλπ).

Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια σύνοδο απομακρυσμένης υποστήριξης με τους εξής τρόπους:

 • Να χρησιμοποιήσετε τη σχετική πρόσκληση που σας έστειλε το τεχνικό τμήμα της Civiltech με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email)
 • Να συνδεθείτε από μια ιστοσελίδα.
 • Να συνδεθείτε από τον υπολογιστή σας με την εφαρμογή GoToAssist Customer.
 • Να συνδεθείτε από τη προσωπική σας ιστοσελίδα στο e-Civiltech.

Συνδεθείτε έπειτα από πρόσκληση του τεχνικού τμήματος

Εάν λάβατε από το τεχνικό τμήμα της Civiltech μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα σύνδεσμο για να συμμετάσχετε σε μια απομακρυσμένη τεχνικής υποστήριξης μπορείτε εύκολα να συνδεθείτε με ένα κλικ.

Για να συνδεθείτε σε μια σύνοδο απομακρυσμένης υποστήριξης μαπό ένα σύνδεσμο:

 1. Εντοπίστε στο μήνυμα τον σύνδεσμο που σας έστειλε το τεχνικό τμήμα και κάντε κλικ για να εκκινήσετε τη σύνοδο.
 2. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συμμετάσχετε στη σύνοδο. Επισημαίνεται ότι σε αυτή τη περίπτωση ο εκπρόσωπός μας θα έχει πρόσβαση και έλεγχο στον υπολογιστή σας. Δώστε Ναι (Yes) για να συνεχίσετε, Όχι για να διακόψετε (No).
 3. Θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας το εργαλείο ελέγχου της εφαρμογής GoToAssist από το οποίο μπορείτε να διακόψετε τη προβολή της οθόνη σας, να συζητήσετε με τον τεχνικό, να μεταφέρετε αρχεία και να διακόψετε τη σύνοδο.  Ένα εικονίδιο της εφαρμογής GoToAssist θα εμφανιστεί στην περιοχή ειδοποιήσεων, όπου με δεξί κλικ έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετες δυνατότητες.

Συνδεθείτε από μια ιστοσελίδα

Ο εκπρόσωπός μας θα σας υποδείξει να μεταφερθείτε σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Θα χρειαστείτε ένα κλειδί εισόδου το οποίο θα το λάβετε (προφορικά κλπ).

Για να συνδεθείτε από μια ιστοσελίδα:

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.fastsupport.com.
 2. Εισάγετε το όνομά σας και τον κωδικό που σας κοινοποίησε ο εκπρόσωπός μας.
 3. Κάντε κλικ στην εντολή Έναρξη συνόδου υποστήριξης (Start Support Session) για να ξεκινήσετε τη σύνοδο.
 4. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συμμετάσχετε στη σύνοδο. Επισημαίνεται ότι σε αυτή τη περίπτωση ο εκπρόσωπός μας θα έχει πρόσβαση και έλεγχο στον υπολογιστή σας.
  Επιλέξτε Ναι (Yes) για να συνεχίσετε, Όχι για να διακόψετε (No).
 5. Θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας το εργαλείο ελέγχου της εφαρμογής GoToAssist από το οποίο μπορείτε να διακόψετε την προβολή της οθόνη σας, να συζητήσετε με τον τεχνικό, να μεταφέρετε αρχεία και να διακόψετε τη σύνοδο.

Συνδεθείτε από τον υπολογιστή σας με την εφαρμογή GoToAssist Customer

Εάν έχετε ήδη εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας την εφαρμογή GoToAssist Customer από μια προηγούμενη σύνοδο, μπορείτε να ξεκινήσετε μια σύνοδο κατ'ευθείαν από την εφαρμογή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχετε διαθέσιμο το κλειδί εισόδου που σας κοινοποίησε ο εκπρόσωπός μας.

Παρατήρηση: Θα πρέπει να έχετε προεγκατεστημένο το GoToAssist Customer στον υπολογιστή σας.

Για να συνδεθείτε από τον υπολογιστή σας με την εφαρμογή GoToAssist Customer

 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής GoToAssist Customer που βρίσκεται στην περιοχή ειδοποιήσεων και επιλέξτε Σύνδεση (Join a session)

  Παρατήρηση: Εάν το εικονίδιο δεν εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων, αναζητήστε την εφαρμογή στον υπολογιστή σας και καλέστε την.
 2. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου. Εισάγετε το όνομά σας και τον κωδικό που σας κοινοποίησε ο εκπρόσωπός μας και κάντε κλικ στην εντολή OK για να ξεκινήσετε τη σύνοδο.
 3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να συμμετάσχετε στη σύνοδο. Επισημαίνεται ότι σε αυτή τη περίπτωση ο εκπρόσωπός μας θα έχει πρόσβαση και έλεγχο στον υπολογιστή σας.
  Επιλέξτε Ναι (Yes) για να συνεχίσετε, Όχι για να διακόψετε (No)..
 4. Θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας το εργαλείο ελέγχου της εφαρμογής GoToAssist από το οποίο μπορείτε να διακόψετε την προβολή της οθόνη σας, να συζητήσετε με τον τεχνικό, να μεταφέρετε αρχεία και να διακόψετε τη σύνοδο.

Να συνδεθείτε από τη προσωπική σας ιστοσελίδα στο e-Civiltech

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια σύνοδο, ή να δείτε ένα ιστορικό προηγούμενων συνόδων μεταβαίνοντας στην περιοχή e-Civiltech.

Για να ξεκινήσετε μια νέα σύνοδο από την προσωπική σας ιστοσελίδα:

 1. Συνεννοηθείτε πρώτα με τον εκπρόσωπό μας για να προγραμματήσετε μια νέα σύνοδο.
 2. Επισκεφθείτε την αρχική σελίδα e-Civiltech. Εφόσον ο εκπρόσωπός μας έχει ξεκινήσει τη σύνοδο, κάντε κλικ στον σύνδεσμο και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να δείτε ένα ιστορικό των προηγούμενων συνόδων:

 1. Συνδεθείτε στην περιοχή συνδρομητών e-Civiltech.
 2. Μεταβείτε στη διεύθυνση  Σύνοδοι GoToAssist.