Post

Αλλαγές εφαρμογών - Εκδόσεις 2020

Αμοιβές Building 2020

Νέα χαρακτηριστικά:

 • Κατηγοριοποίηση των εντύπων φορολογικών αδείας και αμοιβών που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες
 • Αλλαγή στα στοιχεία του φακέλου του έργου (κύριοι έργου, στοιχεία υφιστάμενου, έγγραφα κυριότητας, Υ.ΔΟΜ.), ώστε να συμβαδίζουν με το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες
 • Νέα έντυπα (π.χ. ιδιωτικό συμφωνικό για την έκδοση αδειών με το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες).  
 • Ενσωμάτωση στη μελέτη όλων των εγγράφων που υποβάλλονται στο e-Άδειες (αντίγραφα Α.Π.Υ. κλπ), με την κατάλληλη κατηγοριοποίηση, ώστε να είναι έτοιμα για υποβολή.
 • Αυτόματος υπολογισμός ημερομισθίων Ι.Κ.Α. σε περίπτωση πολλαπλού αριθμού εφαρμογών αναλυτικών προϋπολογισμών. 

Βελτιώσεις:

 • Υπολογισμός αμοιβών σε σύνθετες περιπτώσεις αλλαγής χρήσης.
 • Υπολογισμός αμοιβών σε περίπτωση τεχνικής εταιρείας με μέλη τοπογράφους μηχανικούς.
 • Σύνδεση αμοιβών και ηλεκτρονικής υποβολής του Φ.Ε.Μ. στο taxisnet.
 • Νέα μορφοποίηση εντύπων αμοιβών και φορολογικών αδείας. 
 • Αυτόματη δημιουργία μελέτης με οδηγό. 

e-Building 2020 (Νέα εφαρμογή!)

H εφαρμογή e-Building είναι μια νέα εφαρμογή που αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. Παράγει το αρχείο τύπου .xml που αντικαθιστά την πληκτρολόγηση των στοιχείων καθώς και τις δηλώσεις ανάθεσης-ανάληψης εργασιών για το διαχειριστή και την ομάδα έργου.  

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ.

Building Κτηματολόγιο 2020 (Νέα εφαρμογή!)

H εφαρμογή Building Κτηματολόγιο είναι μια νέα αυτόνομη εφαρμογή που καλύπτει με ολοκληρωμένο τρόπο (σχεδίαση, δημιουργία layers, απαιτούμενοι έλεγχοι, ψηφιακή υπογραφή) την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στο e-Κτηματολόγιο, ανεξάρτητα από το σχεδιαστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε!

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ.

Building Διάγραμμα Δόμησης, Τοπογραφικό Διάγραμμα 2020

Οι νέες εκδόσεις Διάγραμμα Δόμησης /Τοπογραφικό 2020 περιέχουν νέο, πλήρως αναβαθμισμένο 2D σχεδιαστικό, πιο εύχρηστο και πιο γρήγορο. 

Νέα χαρακτηριστικά:

 • Αλλαγή στα στοιχεία του φακέλου του έργου (κύριοι έργου, στοιχεία υφιστάμενου, έγγραφα κυριότητας, Υ.ΔΟΜ.), ώστε να συμβαδίζουν με το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση layers χρήστη.
 • Υποστήριξη layers Κτηματολογίου (στη σχεδίαση).
 • Παραγωγή αρχείων τύπου pdf υπό κλίμακα (για εκτύπωση 1:1). 

Βελτιώσεις: 

 • Υποστήριξη για την εισαγωγή και εξαγωγή DWG αρχείων μέχρι έκδοση DWG 2018. 
 • Βελτιωμένη υποστήριξη εισαγωγής και εξαγωγής αρχείων DXF.

Building Sign 2020

Νέα χαρακτηριστικά:

 • Προέλεγχος crop σε σχέδια, ώστε να είναι πάντα ορατή η σήμανση του ΤΕΕ στο εγκεκριμένο σχέδιο.
 • Προέλεγχος κλειδώματος αρχείων.
 • Δυνατότητα περιστροφής σελίδων pdf. 
 • Δυνατότητας τοποθέτησης σφραγίδας σε έγγραφα και σχέδια σε περιστροφή. 

Βελτιώσεις:  

 • Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της εντολής LTV enabled που βρίσκεται στις βιβλιοθήκες.

Energy Building / Certificate 2020

Οι νέες εκδόσεις Energy Building / Certificate 2020 περιέχουν νέο, πλήρως αναβαθμισμένο 2D σχεδιαστικό, πιο εύχρηστο και πιο γρήγορο. 

Νέα χαρακτηριστικά:

 • Συμπλήρωση των εφαρμογών με παραδείγματα κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Συμπλήρωση των βιβλιοθηκών με νέα δομικά στοιχεία για την ταχύτερη δημιουργία σεναρίων βελτίωσης.
 • Νέους αυτοματισμούς στα η/μ συστήματα όπως π.χ. τη δυνατότητα ταυτόχρονης εισαγωγής ενός συντελεστή απόδοσης στα συστήματα θέρμανσης και ΖΝΧ. 

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις 2020

Βελτιώσεις γενικών λειτουργιών

 • Νέο εργαλείο για αυτόματη αποθήκευση μελέτης σε τακτά χρονικά διαστήματα (AutoSave). Με αυτή τη δυνατότητα μπορείτε να επαναφέρετε ένα αντίγραφο της μελέτης που δουλεύατε σε περίπτωση απότομης διακοπής λειτουργίας του προγράμματος
 • Ιστορικό μελέτης με δυνατότητα επαναφοράς παλαιότερης έκδοσης.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Η έκδοση Building 2020 θα εγκαθίσταται μόνο στα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται ενεργά από τη Microsoft, δηλαδή Windows 10 και Windows 8.1. 

Επισημαίνεται ότι από τις 14 Ιανουαρίου 2020 η Microsoft διακόπτει οριστικά την υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος Windows 7. Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε εδώ.

Εκδόσεις 32 bit / 64 bit

Οι εκδόσεις Building 2020 θα διανέμονται σε δύο διαφορετικές εκδοχές (με ξεχωριστές λήψεις - downloads) : μια εκδοχή για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows 32 bit και μια για υπολογιστές με Windows 64 bit.

Ειδικότερα οι εφαρμογές που έχουν δυνατότητα σχεδίασης 2D/3D θα υποστηρίζονται πλήρως πλέον μόνο σε 64 bit εκδοχές (Energy Building CAD 1.31, Διάγραμμα Δόμησης, Τοπογραφικό Διάγραμμα). Οι εφαρμογές αυτές θα εξακολουθούν να λειτουργούν σε 32 bit εκδόσεις σε κατάσταση συμβατότητας, ωστόσο η εκτέλεση τους (ιδιαίτερα σε απαιτητικές μελέτες) δεν θα είναι εγγυημένη.

Αφήστε το μήνυμά σας.

Διατηρήστε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Τα σχόλια σας θα δημοσιευτούν εφόσον το περιεχόμενο τους συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία και greeklish.