Post

Υποβολή αρχείων xml στο σύστημα e-Άδειες Ερωτοαπαντήσεις #2

Πότε είναι χρήσιμη η ηλεκτρονική υποβολή στο e-Άδειες

Η ηλεκτρονική υποβολή με αρχείο xml έχει αυτονόητα οφέλη καθώς διασφαλίζει:

  • Ταχύτητα στην εισαγωγή των δεδομένων
  • Ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται στο σύστημα
  • Καλύτερος έλεγχο των προαιρετικών ελέγχων και λοιπών εγκρίσεων κατά περίπτωση
  • Μεθοδική εισαγωγή των στοιχείων διαγράμματος κάλυψης
  • Offline γεωχωρικό εντοπισμό

Και στις πιο απλές περιπτώσεις πράξεων (πχ έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας) υπάρχει όφελος με την ηλεκτρονική υποβολή, καθότι δεν χρειάζεται να επαναληφθεί η πληκτρολόγηση στοιχείων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στη σύνταξη του φακέλου υποβολής της αίτησης.

Σε περιπτώσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών, το όφελος πολλαπλασιάζεται, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν πολλές μελέτες και μηχανικοί. Επιπρόσθετα η συμπλήρωση των στοιχείων δόμησης είναι σημαντική, καθώς πρέπει να υπάρχει ταύτιση των στοιχείων με εκείνα του διαγράμματος κάλυψης και αντιστοιχία με τα μεγέθη που εμφανίζονται στα φορολογικά.

Πως γίνεται ο γεωγραφικός εντοπισμός;

Σε κάθε αίτηση στο σύστημα e-Άδειες πρέπει να γίνει ο εντοπισμός του ακινήτου στο χάρτη. Ο γεωγραφικός εντοπισμός είναι απαραίτητο στοιχείο για την προώθηση της αίτησης. Η διαδικασία του εντοπισμού μέχρι σήμερα γινόταν με «γραφική» επιλογή της θέσης του γεωτεμαχίου στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Κτηματολογίου. Είναι προφανές ότι η διαδικασία αυτή (που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στις δηλώσεις αυθαιρέτων) είναι αφενός μεν προσεγγιστική και μη ακριβής, αφετέρου δε χρονοβόρα.

Με τη δυνατότητα υποβολής των συντεταγμένων του γεωτεμαχίου στο e-Άδειες μέσω του αρχείου xml, η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά. Οι συντεταγμένες του οικοπέδου μπορούν πλέον να εξαχθούν αυτόματα είτε από ένα σχέδιο dwg/dxf, ή από το αρχείο xml που υποβάλλεται στο e-Κτηματολόγιο ή από ένα αρχείο συντεταγμένων.

Η εφαρμογή e-Building σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγεται τις συντεταγμένες με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, ακόμη και με copy-paste από ένα πίνακα συντεταγμένων.

Γιατί είναι σημαντικά τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης;

Στο σύστημα e-Άδειες τα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης καταγράφονται με ιδιαίτερη επιμέλεια στην ενότητα «Δόμηση/Χρήσεις/Θέσεις στάθμευσης», τα δε καταχωρημένα μεγέθη εμφανίζονται στο στέλεχος της άδειας και αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα του ακινήτου!

Είναι ενδιαφέρον ότι η καταχώρηση εξειδικεύεται περαιτέρω ανάλογα με το καθεστώς που υφίσταται ο χώρος (νομίμως υφιστάμενο, ρυθμισμένο, προς νομιμοποίηση κοκ). Επιπλέον ισχύουν ειδικοί όροι για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων σε περίπτωση κατεδάφισης, αλλαγής χρήσης κλπ

Επιπλέον σε ένα μεγάλο βαθμό τα μεγέθη δόμησης που καταγράφονται στο σύστημα χρησιμοποιούνται για τα φορολογικά της αδείας.

Η υποβολή επομένως όλων των στοιχείων με το xml σας επιτρέπεται να διαχειριστείτε με ακρίβεια ένα σημαντικό πλήθος πληροφορίας, χωρίς περιττή πληκτρολόγηση.

Η εφαρμογή e-Building σας δίνει τη δυνατότητα να «δομήσετε» τις πληροφορίες του διαγράμματος κάλυψης και να παράξετε αυτόματα τις χρήσεις.

Ποια σχέση έχει το xml που υποβάλλεται στο e-Άδειες με εκείνο των αμοιβών;

Η υποβολή του xml στο σύστημα των αμοιβών δεν περιέχει όλη την πληροφορία που χρειάζεται το e-Άδειες.

Η εφαρμογή e-Building αξιοποιεί τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στις Αμοιβές Building και τις μετατρέπει σε πληροφορίες χρήσιμες στο e-Άδειες.

Ειδικά έντυπα – Δήλωση ανάθεσης ανάληψης

Στο σύστημα e-Άδειες προβλέπονται δύο ξεχωριστά έντυπα που αντικαθιστούν το κλασσικό έντυπο δήλωσης ανάθεσης/ανάληψης.

  • Δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης διαχείρισης έργου ή/και μελέτης
  • Δηλώσεις ανάθεσης - ανάληψης επίβλεψης

Επομένως, η νέα δήλωση, για να είναι πλήρης, πρέπει αφενός να εξειδικεύει τις δηλώσεις εάν πρόκειται για μελέτη ή επίβλεψη, και αφετέρου να αναφέρεται ξεχωριστά για τον διαχειριστή της αίτησης και την ομάδα έργου.

Για να «καλύπτεται» πλήρως ο διαχειριστής η αίτηση πρέπει να αναφέρει για ποια πράξη ακριβώς γίνεται η ανάθεση (και αντίστοιχα η ανάληψη) όπως επίσης εάν η ανάθεση αφορά και πράξεις σε συνέχεια προηγούμενης.

Η εφαρμογή e-Building παράγει τη νέα δήλωση με όλα τα νέα στοιχεία που κατοχυρώνουν το ακριβές αντικείμενο της ανάθεσης. Επισημαίνεται ότι η τα παραπάνω έγγραφα δεν απαιτούνται μόνο για τις κλασσικές οικοδομικές άδειες, αλλά κατά περίπτωση, για πολλές άλλες πράξεις (πχ Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας). Αυτός είναι ο λόγος που η θέση των δηλώσεων είναι στην εφαρμογή e-Building.


Αφήστε το μήνυμά σας.

Διατηρήστε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Τα σχόλια σας θα δημοσιευτούν εφόσον το περιεχόμενο τους συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία και greeklish.