Post

Συνήθεις ερωτο-απαντήσεις για τη νέα ΑΠΕΔ

Τι είναι η νέα ΑΠΕΔ

Η νέα υποδομή της ΑΠΕΔ έρχεται να αντικαταστήσει την παλιά υποδομή (μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ) που ήταν σε χρήση μέχρι 17/1/2022 . Σε ένα περιβάλλον πιο φιλικό, εύχρηστο και ασφαλές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το ψηφιακό του πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε Η/Υ με λειτουργικό Windows ή Macintosh.

Στα πλαίσια αυτής της αναβάθμισης χρησιμοποιούνται σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας που επιβάλλουν την αλλαγή διαδικασιών, λογισμικού, αλλά και του υλικού αποθήκευσης της υπογραφής (συσκευή USB token).

Ποια μεγάλη αλλαγή φέρνει η νέα ΑΠΕΔ

Η συμμόρφωση της ΑΠΕΔ προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό eIDAS την υποχρεώνει να ανακαλέσει την ισχύ των ΟΛΩΝ των ψηφιακών πιστοποιητικών που λήγουν μετά την 30ή Απριλίου 2022.

Ειδικότερα επιβάλλονται οι εξής αλλαγές:

 • Σταδιακή ανάκληση μέχρι 30η/4/2022 όλων των πιστοποιητικών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισχύ (ανεξάρτητα από το πότε λήγουν) και έχουν εκδοθεί από την παλιά ΑΠΕΔ (ΕΡΜΗΣ)
 • Υποχρεωτική χρήση συσκευών token νέας γενιάς (τύπου 940), με ταυτόχρονη απόσυρση όλων των συσκευών usb token που ήταν συμβατές με την παλιά ΑΠΕΔ (τύπου 840)

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όποιος είχε εκδώσει ψηφιακή υπογραφή με τον παλιό ΕΡΜΗ, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκδώσει νέο πιστοποιητικό, που θα το αποθηκεύσει σε μια συσκευή νέας γενιάς.

Προσοχή! Η ανάκληση των πιστοποιητικών γίνεται σταδιακά από την ΑΠΕΔ, ώστε μέχρι την 30ή Απριλίου να έχουν ανακληθεί και αντικατασταθεί όλα τα παλιά πιστοποιητικά.

Υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα σε αυτή τη διαδικασία

Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται με την νέα ΑΠΕΔ θα είναι τριετούς διάρκειας.

Πώς θα γίνει η ανάκληση πιστοποιητικών που λήγουν ΠΡΙΝ την 30η/4/2022

Οι ψηφιακές υπογραφές οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2022 και λήγουν μέχρι την 30η /4/2022 θα λήξουν χωρίς να γίνει ενέργεια από τον χρήστη αυτόματα βάσει της ημερομηνίας λήξης τους.

Πώς θα γίνει η ανάκληση πιστοποιητικών που λήγουν ΜΕΤΑ την 30η/4/2022

Εάν τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά σας λήγουν μετά την 30η/4/2022 τότε θα λάβετε ενημέρωση μέσω προσωποποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από την ΑΠΕΔ ότι μέχρι κάποια ημερομηνία θα πρέπει να ανακαλέσετε το ψηφιακό πιστοποιητικό σας. Ο χρόνος που θα έχετε για την ανάκληση του πιστοποιητικού σας θα είναι τουλάχιστον 15 ημέρες.

Αν δεν ενεργήσετε εσείς, τότε η Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) θα προβεί σε ανάκληση. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει από 20 Ιανουαρίου 2022 και θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι τις 30/4 για όλα τα ψηφιακά πιστοποιητικά της παλαιάς ΑΠΕΔ.

Πως ακυρώνω παλιό πιστοποιητικό που είχε εκδοθεί στο σύστημα ΕΡΜΗΣ

Σε περίπτωση που υπάρχει ενεργό πιστοποιητικό από την παλιά υποδομή της ΑΠΕΔ (εκδόθηκε δηλαδή πριν τις 17/1/2022), ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να ακυρώσει το παλιό από www.ermis.gov.gr -> σύνδεση -> Πίνακας Ελέγχου -> Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών, εφόσον γνωρίζει τον οκταψήφιο κωδικό έκδοσης/ ανάκλησης που είχε δημιουργηθεί κατά την έκδοση του παλιού πιστοποιητικού. Εναλλακτικά, θα πρέπει να συμπληρώσει μία Αίτηση Ανάκλησης του παλιού Ψηφιακού Πιστοποιητικού και να μεταβεί σε ένα ΚΕΠ.

Ποια είναι τα βήματα έκδοσης ψηφιακής υπογραφής στη νέα ΑΠΕΔ

Τα βήματα περιγράφονται αναλυτικά εδώΠεριληπτικά, τα βήματα είναι τα εξής:

 1. Προμήθεια ΕΔΔΥ
 2. Υπεύθυνη δήλωση στην Πύλη gov.gr
 3. Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής της ΑΠΕΔ
 4. Μετάβαση σε εντεταλμένο ΚΕΠ
 5. Εγκατάσταση των απαραίτητων προγραμμάτων
 6. Έκδοση ψηφιακής υπογραφής

Πώς προμηθεύομαι ΕΔΔΥ (token)

Για την έκδοση Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής απαιτείται η προμήθεια Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ). Η ΕΔΔΥ είναι μία ειδική συσκευή, σε μορφή usb token, που χρησιμοποιείται μόνο για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής.

ΕΔΔΥ συμβατές με ΑΠΕΔ είναι αποκλειστικά οι παρακάτω:

 1. Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940)
 2. Oberthur/ IDEMIA/ TokenME EVO

Η προμήθεια της ΕΔΔΥ γίνεται από τον χρήστη και με έξοδα που επιβαρύνουν τον ίδιο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε ΕΔΔΥ συμβατή με το νέο σύστημα τύπου Safenet 5110cc/ Gemalto/ Thales (MD 940) από τη Civiltech εδώ. Επιπρόσθετα, παρέχονται υπηρεσίες έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.

Ποια στοιχεία θα μου ζητηθούν για την ΥΔ και την ηλεκτρονική αίτηση

Πρακτικά η διαδικασία ολοκληρώνεται με χρήση των κωδικών του taxis. Θα σας ζητηθεί ο αριθμός της ταυτότητας με την οποία θα γίνει η ταυτοποίησή σας. Ο αριθμός του κινητού σα θα πρέπει να είναι δηλωμένος στο σύστημα.

Τι ισχύει για τα ΚΕΠ

Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού, αναφέρεται ως απλουστευμένη, ωστόσο σε κάθε περίπτωση απαιτείται η μετάβαση στο ΚΕΠ για ταυτοποίηση. Σε ορισμένα τουλάχιστον ΚΕΠ δεν γίνονται αποδεκτές οι εξουσιοδοτήσεις, απαιτείται δηλαδή φυσική παρουσία.

Πώς γίνεται η έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

Η έκδοση μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, στον υπολογιστή του, εφόσον ολοκληρώσει τις διαδικασίες εγκατάστασης προγραμμάτων και drivers, με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη προμηθευτεί συμβατό token με την νέα υποδομή.

Εναλλακτικά μπορεί να εκδώσει το πιστοποιητικό από τη νέα υποδομή με την υποστήριξη της Civiltech με διαδικασίες απομακρυσμένης υποστήριξης. Η επιλογή με υποστήριξη προτείνεται σε όλους όσους δεν έχουν το χρόνο ή την κατάλληλη εξοικείωση με αυτές τις διαδικασίες.

Τι συμβαίνει με το παλιό/υπάρχον token

Τα token της γενιάς 840 ήταν τα μόνα συμβατά με την παλιά υποδομή της ΑΠΕΔ μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ. Εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι την λήξη των τρεχόντων πιστοποιητικών ή μέχρι να γίνει η ανάκληση αυτών των πιστοποιητικών, σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/4/2022. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθότι οι νέες προδιαγραφές επιτρέπουν την έκδοση ψηφιακής υπογραφής μόνο τη χρήση συσκευών της κατηγορίας 940.

Εγγύηση καλής λειτουργίας συσκευής

 • Η συσκευή USB token που διανέmει η Civiltech έχει χρόνο εγγύησης 3 έτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
 • Η υποστήριξη (drivers κλπ.) παρέχεται ηλεκτρονικά για 1+2 έτη.

Γιατί να εμπιστευτείτε την Civiltech

Η Civiltech έχει αποδεδειγμένα την μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με τη διαχείριση ψηφιακών υπογραφών για μηχανικούς. Χιλιάδες μηχανικοί, εταιρείες και φορείς του δημοσίου εμπιστεύονται τη Civiltech για την έκδοση ψηφιακής υπογραφής.

Μερικά από τα οφέλη είναι:

 • Εξατομικευμένη σελίδα με τους κατάλληλους οδηγούς/drivers και οδηγίες χρήσης.
 • Δέσμευση για λογαριασμό σας μιας συσκευή συμβατή με τη νέα ΑΠΕΔ. Με αυτό το τρόπο είστε σίγουροι ότι η συσκευή θα ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ μόλις λάβετε τους κωδικούς από την ΑΠΕΔ.
 • Ανάρτηση νέων πιστοποιητικών στο ΤΕΕ.

Αφήστε το μήνυμά σας.

Διατηρήστε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Τα σχόλια σας θα δημοσιευτούν εφόσον το περιεχόμενο τους συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης. Μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία και greeklish.