Building 2019

Η Civiltech με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνει την κυκλοφορία της έκδοσης Building 2019

Το Building 2019 περιλαμβάνει ΟΛΕΣ τις εφαρμογές που είναι απαραίτητες για την έκδοση οικοδομικών αδειών με το e-Άδειες.

Η έκδοση Building 2019 σηματοδοτεί την αρχή της τρίτης γενιάς εφαρμογών της Civiltech, σε μια πορεία που ξεκινάει με το Civil και την Πόλη για Windows, συνεχίζεται με την οικογένεια εφαρμογών Building και έρχεται σήμερα να καλύψει με καινοτόμο λογισμικό τις σύνθετες ανάγκες της ψηφιακής εποχής

Το Building 2019 είναι μόνο η αρχή. Σας υποσχόμαστε ότι η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο συναρπαστική!

Τι είναι νέο

Η έκδοση Building 2019 περιλαμβάνει 4 νέες εφαρμογές ειδικά σχεδιασμένες για το e-Άδειες: την Πυροπροστασία ΠΔ 41/18, την Μικρή Κλίμακα Ν.4495, την εφαρμογή Building Απόβλητα για την παραγωγή του ΣΔΑ και την εφαρμογή Building Sign 2019 για τη ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων που υποβάλλετε.

Παρουσίαση video Building Sign 2019 
Παρουσίαση Video Μικρή Κλίμακα 4495/17 
Παρουσίαση video Νέα Πυροπροστασία
Παρουσίαση video Building Απόβλητα

Επιπλέον, όλες οι εφαρμογές (Αμοιβές Building, ΣΑΥ-ΦΑΥ, Energy Building) προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις του e-Άδειες, ακολουθώντας αυστηρά την κωδικοποίηση ελέγχων/εγγράφων του ηλεκτρονικού συστήματος. Εκατοντάδες έγγραφα και χιλιάδες έλεγχοι έχουν ενσωματωθεί, αναπαράγοντας το ψηφιακό αποτύπωμα της δουλειάς σας, έτσι ώστε να είναι πλήρως συμβατό με το σύστημα e-Άδειες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

BUILDING

Building και e-Άδειες

Building Permission

Αμοιβές και φορολογικά

Η εφαρμογή Αμοιβές Building προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του e-Άδειες. Τα έντυπα κατηγοριοποιήθηκαν με βάση την κωδικοποίηση του ΤΕΕ, ενώ προστέθηκαν δυνατότητες για τα νέα έγγραφα που υποβάλλονται στο σύστημα.

Για τους προσεκτικούς χρήστες των προγραμμάτων μας, είναι προφανής η ομοιότητα της εφαρμογής Αμοιβές Building με το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ. Η Civiltech καθιέρωσε πρώτη - τόσο στα προγράματα της, όσο και στα έντυπα αδείας - τη διάκριση των χώρων σε νομίμως υφιστάμενους - ρυθμισμένους - προς νομιμοποίηση, για τις ανάγκες της οικοδομικής άδειας. Η ίδια κατηγοριοποίηση ακριβώς χρησιμοποιείται πλέον και στο σύστημα του ΤΕΕ.

Μικρή Κλίμακα

Μικρή Κλίμακα N.4495

Κανείς δεν γνωρίζει τις εργασίες μικρής κλίμακας καλύτερα από τη Civiltech. Και η διαδικασία έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας θα αποτελεί στο εξής το ψωμί του μηχανικού!

Η εφαρμογή Building Μικρή Κλίμακα διαχειρίζεται όλες τις περιπτώσεις του 4495/17, επιλέγοντας κάθε φορά τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ανά εργασία. Υπάρχει ειδική διαχείριση για τη βεβαίωση μηχανικού, τη δήλωση συναίνεσης, τον κατάλογο φωτογραφιών, τον προϋπολογισμό του έργου, τη σύνταξη τεχνικής περιγραφής, τη σύνταξη των εντύπων ασφάλειας και ικριωμάτων κά. Η εφαρμογή περιλαμβάνει εκατοντάδες πρότυπες αιτήσεις, έντυπα και δικαιολογητικά, κατηγοριοποιημένα με βάση την οργάνωση εγγράφων του συστήματος e-Άδειες

Νέα Πυροπροστασία ΠΔ 41/18

Νέα Πυροπροστασία ΠΔ 41/18

Μια από τις σημαντικότερες προσθήκες στην έκδοση Building 2019 είναι η εφαρμογή Νέα Πυροπροστασία ΠΔ 41/18, που υλοποιεί στο σύνολό της ολόκληρη τη φιλοσοφία των νέων διατάξεων. Αντιμετωπίζονται όλες οι χρήσεις του κανονισμού (κύριες, συμπληρωματικές, διαχωρισμένες), αλλά και οι νέες απαιτήσεις δομικής πυροπροστασίας, ενώ παράγεται ένα πληρέστατο τεύχος μελέτης.

Με τη βοήθεια της εφαρμογής Νέα Πυροπροστασία ΠΔ 41/18, η εκπόνηση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας υπό το πρίσμα των γεγονότων του περασμένου καλοκαιριού, αλλά και τις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει το e-Άδειες, δεν είναι πλέον μια μηχανική συμπλήρωση ενός «ακόμη εντύπου», αλλά μια ολοκληρωμένη μελέτη μηχανικού.

Building και Απόβλητα

Building και Απόβλητα

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παράγει το σύνολο των παραδοτέων για το σύστημα e-Άδειες σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων. 

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παρέχει μια απλοποιημένη μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση της συνολικής ποσότητας αποβλήτων - κατά περίπτωση - και προσεγγιστική ποιοτική ανάλυση τους ανά συστατικό, καθώς και εκτίμηση του κόστους των τελών διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) συμπληρώνεται αυτόματα, με δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. Τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν αυτόματα από την εφαρμογή Αμοιβές Βuilding

Αποκτήστε τώρα με μίσθωση το Building!

Building Sign

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων και σχεδίων

Η ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων (μελέτες και σχέδια) αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος e-Άδειες, καθώς διασφαλίζει τόσο την ακεραιότητα του περιεχομένου του εγγράφου, όσο και την αυθεντικότητα της υπογραφής του μηχανικού. 

Το σύστημα του e-Άδειες απαιτεί ένα συγκεκριμένο τρόπο υποβολής των εγγράφων προκειμένου να μπορεί το ίδιο - στη συνέχεια - να υπογράφει τα εγκεκριμένα έγγραφα ψηφιακά. Η εφαρμογή Building Sign εφαρμόζει όλες τις προδιαγραφές προκειμένου τα έντυπα που υποβάλλετε να μην απορρίπτονται.

Η εφαρμογή Building Sign είναι η πρώτη στο είδος της εξειδικευμένη εφαρμογή που καλύπτει όλες τις ανάγκες του μηχανικού για το e-Άδειες. Χιλιάδες έγγραφα και σχέδια έχουν ήδη υπογραφεί ψηφιακά με τους καινοτόμους αυτοματισμούς της εφαρμογής Building Sign:

  • Αυτόματη ή γραφική επιλογή θέσης υπογραφής και σφραγίδας.
  • Κατασκευή και χρήση αυτόματη σφραγίδας μηχανικού.
  • Διαχείριση πολλών token συγχρόνως. Βιβλιοθήκη ψηφιακών υπογραφών.
  • Αυτόματη αναγνώριση οποιουδήποτε μεγέθους χαρτιού (ανεξάρτητα από την περιστροφή ή το crop που χρησιμοποιείται).
  • Αυτόματη υπογραφή πολλών εγγράφων συγχρόνως.
  • Αυτόματη υπογραφή σειράς σχεδίων (1, 10, 100, 900 σχέδια…) με τυποποιημένη πινακίδα, ανεξαρτήτως του μεγέθους του χαρτιού. 
  • Επανάληψη ψηφιακής υπογραφής με τα ίδια χαρακτηριστικά σε περίπτωση αλλαγής πρωτοτύπου.
  • Ιστορικό υπογραφών, έλεγχος υπογραφών που υπάρχουν στο έγγραφο.
  • Παραγωγή τοπογραφικών για το σύστημα e-Κτηματολόγιο με ένα «κλικ».

Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

Η εφαρμογή Building Sign λειτουργεί με όλα τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Εάν δεν έχετε αποκτήσει ακόμη ψηφιακό πιστοποιητικό, η Civiltech παρέχει τη μοναδική ολοκληρωμένη λύση για την ψηφιακή υπογραφή μηχανικού: συσκευή SafeNet eToken 5110, έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού και ανάρτησή του στο Τ.Ε.Ε., εξειδικευμένο λογισμικό ψηφιακής υπογραφής και σφραγίδας. 

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.