Building 2020

Η Civiltech ανταποκρίνεται στις ψηφιακές προκλήσεις, εμπλουτίζοντας συνεχώς τις εφαρμογές της με νέα χαρακτηριστικά. 

H οικογένεια Building 2020 παράγει το σύνολο των απαιτούμενων έγγραφων και υποβάλλει την αίτηση στο e-Άδειες, τόσο για την έκδοση οικοδομικής άδειας, όσο και για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Επιπλέον, όλες οι εφαρμογές της οικογένειας Building έχουν αναβαθμιστεί, ώστε τα στοιχεία του φακέλου του έργου και οι κωδικοί των εγγράφων να συμβαδίζουν με το e-Άδειες.  

Επιπρόσθετα, στο Building 2020 έχουν προστεθεί νέες δυνατότητες, όπως η υποβολή της αίτησης στο e-Άδειες, η παραγωγή Σ.Δ.Α. για κάθε τύπο πράξης και αίτησης, ο ακριβής γεωχωρικός εντοπισμός του ακινήτου κ.ά.

Τι είναι νέο

Η οικογένεια Building 2020 περιλαμβάνει τις νέες εφαρμογές e-Μικρή Κλίμακαe-Building και Building Κτηματολόγιο

Η εφαρμογή e-Μικρή Κλίμακα εφαρμόζει πλήρως το Ν.4685/20 και την Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174. Περιλαμβάνει τις νέες εργασίες, τα νέα ειδικά δικαιολογητικά και συνδέεται με το Building Απόβλητα για την παραγωγή του Σ.Δ.Α. 

Η εφαρμογή e-Building ανακτά τις απαραίτητες πληροφορίες από τις εφαρμογές Αμοιβές Building και e- Μικρή Κλίμακα, εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους και αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. 

Η εφαρμογή Building Κτηματολόγιο τροποποιεί κατάλληλα και υπογράφει ψηφιακά τα τοπογραφικά σας σχέδια, ώστε αυτά να πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές που έχουν οριστεί από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο». 

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

BUILDING

Building και e-Άδειες

Building Permission

Αμοιβές και φορολογικά

Η εφαρμογή Αμοιβές Building αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για τον υπολογισμό αμοιβών και φορολογικών αδείας! Επιπρόσθετα, παράγει το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων προς υποβολή στο e-Άδειες. 

Η εφαρμογή Αμοιβές Building προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του e-Άδειες, κατηγοριοποιώντας τα έγγραφα με βάση την κωδικοποίηση του Τ.Ε.Ε. 

Επιπλέον, σε συνεργασία με την εφαρμογή Building Απόβλητα παράγεται αυτόματα το Σ.Δ.Α. και υπολογίζεται το ύψος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής. 

Σήμερα, με τη βοήθεια της εφαρμογής e-Building, όλες οι πληροφορίες - μηχανικοί, κύριοι έργου, έγγραφα κυριότητας, στοιχεία υφιστάμενου, γεωχωρικός εντοπισμός, χρήσεις κτηρίου, στοιχεία δόμησης, μελέτες και επιβλέψεις - μεταφέρονται στο e-Άδειες με ένα « κλικ»!

e-Μικρή Κλίμακα

e-Μικρή Κλίμακα

Η εφαρμογή e-Μικρή Κλίμακα, αναλαμβάνει την εφαρμογή του άρθρου 89 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92Α/07-05-2020) και της Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 (ΦΕΚ 1843Β/13-05-2020), ενώ είναι πλήρως συμβατή με το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. 

Η εφαρμογή e-Μικρή Κλίμακα αναλαμβάνει τη διαχείριση των απαιτούμενων εγγράφων προς υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. Περιλαμβάνει εκατοντάδες πρότυπες τεχνικές εκθέσεις, βεβαιώσεις & δηλώσεις μηχανικού, αιτήσεις προς υπηρεσίες, κατηγοριοποιημένες ανά εργασία με βάση την κωδικοποίηση ελέγχων & εγγράφων του e-Άδειες.  

Σήμερα, με τη βοήθεια της εφαρμογής e-Building, όλες οι πληροφορίες - μηχανικοί, κύριοι έργου, έγγραφα κυριότητας, στοιχεία υφιστάμενου, γεωχωρικός εντοπισμός, χρήσεις κτηρίου, στοιχεία δόμησης, επιμέρους περιπτώσεις ελέγχων, εγκρίσεις φορέων - μεταφέρονται στο e-Άδειες με ένα «κλικ»!

e-Building

e-Building

Η νέα εφαρμογή e-Building αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες. Εκτελεί τους απαραίτητους ελέγχους ανά τύπο πράξης & παράγει αυτόματα το αρχείο τύπου .xml προς υποβολή στο e-Άδειες, αντικαθιστώντας την πληκτρολόγηση των στοιχείων. 

Συνεργάζεται άριστα με τις εφαρμογές Αμοιβές Building και e- Μικρή Κλίμακα, αναγνωρίζοντας τα στοιχεία του φακέλου του έργου, τις εργασίες, τον τύπο της αίτησης & της πράξης, παράγοντας το αρχείο .xml με ένα « κλικ»!

Επιπλέον, παρέχει μία σειρά από καινοτόμες δυνατότητες, όπως την εισαγωγή των συντεταγμένων του γεωτεμαχίου από οποιοδήποτε αρχείο .dwg/.dxf που υποστηρίζει layers & την  εισαγωγή των στοιχείων του διαγράμματος κάλυψης και των χρήσεων από την κτηριολογική διάρθρωση των χώρων.

Building και Απόβλητα

Building και Απόβλητα

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παράγει το σύνολο των παραδοτέων για το σύστημα e-Άδειες σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδιωτικών και δημοσίων έργων. 

Η εφαρμογή Building Απόβλητα παρέχει μια απλοποιημένη μεθοδολογία για την ποσοτική εκτίμηση της συνολικής ποσότητας αποβλήτων - κατά περίπτωση - και προσεγγιστική ποιοτική ανάλυση τους ανά συστατικό, καθώς και εκτίμηση του κόστους των τελών διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Ο πίνακας στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ) συμπληρώνεται αυτόματα, με δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων. Τα στοιχεία μπορούν να αντληθούν αυτόματα από την εφαρμογή Αμοιβές Βuilding

Building Sign

Building Sign

Η ψηφιακή υπογραφή των εγγράφων (μελέτες και σχέδια) αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος e-Άδειες, καθώς διασφαλίζει τόσο την ακεραιότητα του περιεχομένου του εγγράφου, όσο και την αυθεντικότητα της υπογραφής του μηχανικού. 

Το σύστημα του e-Άδειες απαιτεί ένα συγκεκριμένο τρόπο υποβολής των εγγράφων προκειμένου να μπορεί το ίδιο - στη συνέχεια - να υπογράφει τα εγκεκριμένα έγγραφα ψηφιακά. Η εφαρμογή Building Sign εφαρμόζει όλες τις προδιαγραφές προκειμένου τα έντυπα που υποβάλλετε να μην απορρίπτονται.

Η εφαρμογή Building Sign είναι η πρώτη στο είδος της εξειδικευμένη εφαρμογή που καλύπτει όλες τις ανάγκες του μηχανικού για το e-Άδειες. Χιλιάδες έγγραφα και σχέδια έχουν ήδη υπογραφεί ψηφιακά με τους καινοτόμους αυτοματισμούς της εφαρμογής Building Sign:

  • Αυτόματη ή γραφική επιλογή θέσης υπογραφής και σφραγίδας.
  • Κατασκευή και χρήση αυτόματη σφραγίδας μηχανικού.
  • Διαχείριση πολλών token συγχρόνως. Βιβλιοθήκη ψηφιακών υπογραφών.
  • Αυτόματη αναγνώριση οποιουδήποτε μεγέθους χαρτιού (ανεξάρτητα από την περιστροφή ή το crop που χρησιμοποιείται).
  • Αυτόματη υπογραφή πολλών εγγράφων συγχρόνως.
  • Αυτόματη υπογραφή σειράς σχεδίων (1, 10, 100, 900 σχέδια…) με τυποποιημένη πινακίδα, ανεξαρτήτως του μεγέθους του χαρτιού. 
  • Επανάληψη ψηφιακής υπογραφής με τα ίδια χαρακτηριστικά σε περίπτωση αλλαγής πρωτοτύπου.
  • Ιστορικό υπογραφών, έλεγχος υπογραφών που υπάρχουν στο έγγραφο.

Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού

Η εφαρμογή Building Sign λειτουργεί με όλα τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Εάν δεν έχετε αποκτήσει ακόμη ψηφιακό πιστοποιητικό, η Civiltech παρέχει τη μοναδική ολοκληρωμένη λύση για την ψηφιακή υπογραφή μηχανικού: συσκευή SafeNet eToken 5110, έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού και ανάρτησή του στο Τ.Ε.Ε., εξειδικευμένο λογισμικό ψηφιακής υπογραφής και σφραγίδας. 

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.