Η εφαρμογή B-maps της εταιρείας B-logica είναι πρόγραμμα υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Με το
B-maps
επιτυγχάνεται η εύρεση των συντελεστών οποιουδήποτε ακινήτου υπόκειται σε αντικειμενικό προσδιορισμό, ο αυτόματος υπολογισμός της Αντικειμενικής Αξίας του καθώς επίσης και η εκτύπωση όλων των αντίστοιχων επίσημων Φύλλων (Εντύπων) Υπολογισμού χωρίς την χρήση των χαρτών και βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο B-maps είναι ενσωματωμένοι δυναμικοί ψηφιακοί χάρτες όλων των Δήμων της Ελλάδας εντός Αντικειμενικού συστήματος με χρήση της τεχνολογίας Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS). Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται από πλέον των 2.000 Συμβολαιογράφων όλης της χώρας (σε σύνολο 3.000 περίπου), αλλά και από πολλούς μηχανικούς, κατασκευαστές και λογιστές που προμηθεύονται το πρόγραμμα από την Civiltech.

Χαρακτηριστικά

 • Ταχύτατη εύρεση ζητούμενου τετραγώνου και των αντίστοιχων συντελεστών μέσω χαρτών ή μέσω λίστας δρόμων / αριθμού οικοδομικών τετραγώνων ή με συνδυασμό τους.
  • Άμεσος υπολογισμός της Αντικειμενικής Αξίας οποιουδήποτε ακινήτου :
  • Αντικειμενικές Αξίες Εντός (Φύλλα Υπολογισμού Ε1-Ε5)
  • Αντικειμενικές Αξίες Μικτό Σύστημα (Φύλλα Υπολογισμού Κ1-Κ9)
  • Αντικειμενικές Αξίες ΑΑ-ΓΗΣ με την εισαγωγή των χαρακτηριστικών του ακινήτου.
 • Αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων των ιδιοκτητών (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) καθώς και των αντίστοιχων φύλλων υπολογισμού.
 • Πλήρης, επίσημη εκτύπωση των φύλλων υπολογισμού σε απλό χαρτί Α4.
 • Συμπλήρωση, αποθήκευση και επίσημη εκτύπωση του εντύπου του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ).
 • Χρήση της Διοικητικής διαίρεσης της Ελλάδας βάσει Καποδίστρια και αντιστοίχιση των τριών συστημάτων αντικειμενικής αξίας σε αυτή.
 • Ενημερωμένοι και γεωαναφερόμενοι χάρτες βάσει ΕΓΣΑ 87. Την παραπάνω γεωαναφορά ακολουθούν το λεκανοπέδιο Αττικής, η Θεσσαλονίκη καθώς και πρωτεύουσες Νομών, δίνοντας την δυνατότητα προβολής όλων των χαρτών του ΥΟ σε σύνδεση μεταξύ τους δημιουργώντας έτσι ένα ενιαίο χάρτη (puzzle).
 • Αντικειμενικό σύστημα:
  • Περιλαμβάνονται όλοι οι δρόμοι και τα οικοδομικά τετράγωνα των Ακινήτων της Ελλάδας που υπόκεινται σε Αντικειμενικό Προσδιορισμό καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές: ΤΑ-Τιμή Ζώνης, ΣΕ-Συντελεστής Εμπορικότητας, ΣΑΟ- Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου, ΤΟ- Τιμή Οικοπέδου, ΣΟ- Συντελεστής Οικοπέδου.
  • Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τον Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), καθώς και τον Συντελεστή Οικοπέδου (ΣΟ), ειδικών περιπτώσεων (D1 D2,..) όπως για παράδειγμα οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων ή προϋφιστάμενων των 1923.
 •  Μικτό Σύστημα:
  • Περιλαμβάνει τους συντελεστές των ακινήτων όλων των περιοχών της Ελλάδας εκτός Αντικειμενικού Προσδιορισμού καθώς και τις τιμές αφετηρίας όλων των κτηρίων ειδικών περιπτώσεων.
 • ΑΑ-ΓΗΣ:
  • Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ), Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ), Αρχική Τιμή Οικοπέδου

Δυνατότητες

 • Νέος γρήγορος τρόπος αναζήτησης Δήμων, Οικισμών, περιοχών δρόμων, για οποιαδήποτε από τα τρία συστήματα αντικειμενικών ΑΠΑΑ, Μικτό, ΑΑ-Γης.
 • Εξαγωγή ΦΥ, ευρετηρίων και καρτελών σε html, excel, Pdf με δυνατότητα χρήσης ψηφιακής υπογραφής, κρυπτογράφησης επίπεδα προσβασιμότητας στα εξαγόμενα έγγραφα (read, modify, delete, print, κλπ).
 • Χρήση φίλτρων σε όλα τα ευρετήρια.
  Έτσι ο χρήστης μπορεί π.χ. με μια κίνηση να προβάλει τα ΦΥ του ιδιοκτήτη για δεδομένο έτος.
 • Αποθήκευση των φίλτρων για μετέπειτα εύκολη χρήση τους.
 • Αυτόματος μαζικός Επαναϋπολογισμός των των Φ.Υ.
 • Αρίθμηση οδών για μεγάλους Δήμους.
 • Πληθυσμός ανά τοπικό διαμέρισμα βάσει Καποδίστρια (ΕΤΑΚ).
 • Δυνατότητα πρόσβασης από πολλούς υπολογιστές με μία άδεια χρήσης.
 • Δικαιώματα χρήσης ανά χρήστη.
 • Αυτόματη αναβάθμιση μέσω Internet.
 • Εκτυπώσει Α4 και Α3.

Σε γενικές γραμμές με τη χρήση του προγράμματος B-maps, αποδεδειγμένα στη πράξη, επιτυγχάνετε:

 • Μείωση κατά ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον του χρόνου εύρεσης των συντελεστών, υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας και εκτύπωσης του αντίστοιχου εντύπου.
 • Μείωση των πιθανών λαθών είτε κατά την επιλογή των συντελεστών είτε κατά τον υπολογισμό της αξίας.
 • Απόσβεση της αγοράς, αν χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικό σκοπό, σε ένα με τρεις μήνες το πολύ (ανάλογα με τον αριθμό των ακινήτων).
 • Εξοικονόμηση χρόνου από την αγορά προτυπωμένων εντύπων αφού οι εκτυπώσεις των φύλλων υπολογισμού σε χαρτί Α4 είναι δεκτές από τις εφορίες.

Το B-maps κυκλοφορεί σε 3 εκδόσεις:

 • B-maps Office
 • B-maps Professional
 • B-maps Enterprise