Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους

Building Studio


Η Civiltech ανακοινώνει την άμεση κυκλοφορία της νέας εφαρμογής Energy Εξοικονομώ - Ανακαινίζω που σας βοηθά να συντάξετε γρήγορα την πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης για τις ανάγκες του προγράμματος «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους».

Η εφαρμογή είναι σύμφωνη με το Φ.Ε.Κ. 3131/Β/11-05-2023 και περιλαμβάνει βιβλιοθήκη παρεμβάσεων & δαπανών, αυτοματοποιημένους ελέγχους ενεργειακού στόχου & επιλέξιμου προϋπολογισμού, βαθμολόγηση της πρότασής σας και δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού προσαρτήματος ενεργειακής επιθεώρησης προς υποβολή στο σύστημα buildingcert.gr.

Δυνατότητες

Ανάκτηση και αξιοποίηση στοιχείων από το αρχείο .xml του Α’ Π.Ε.Α.

 • Αυτόματη αναγνώριση της θέσης του έργου και των ιδιοκτητών.
 • Αυτόματη αναγνώριση των ενεργειακών στοιχείων.
 • Προσομοίωση της Β’ ενεργειακής επιθεώρησης (περίπτωση Α/Θ κλπ.).
 • Αυτόματη αναγνώριση των δομικών στοιχείων και συσχέτιση αυτών με τις παρεμβάσεις.

Σύνταξη πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης

 • Άρθρα παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν την πλήρη περιγραφή της παρέμβασης με παραμετρικά ενεργειακά και τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών και η/μ συστημάτων. 
 • Αυτόματη παραγωγή προμετρήσεων και προϋπολογισμού έργου.
 • Αυτόματη εφαρμογή ανωτάτων ορίων δαπανών για εναλλακτικά τιμολόγια (π.χ. ταμιευτήρας αποθήκευσης).
 • Αυτόματη εφαρμογή ορίων επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων.
 • Αυτόματη εφαρμογή ορίων λοιπών δαπανών.
 • Αυτόματη εφαρμογή ορίων δαπανών ανακαίνισης.

Αποτελέσματα

Aπεικονίζονται τεκμηριωμένα σε μια ενιαία καρτέλα, όπου προσδιορίζονται αναλυτικά:

 • Το ποσοστό επιχορήγησης με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.
 • Ο προσδιορισμός του ενεργειακού στόχου.
 • Η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ενεργειακής αναβάθμισης.
 • Η ανώτατη επιλέξιμη τιμή δαπανών ανακαίνισης.
 • Το επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών (αμοιβές κλπ).
 • Το τελικό επιλέξιμο κόστος, το ποσό επιχορήγησης και τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια.

Κριτήρια και μόρια 

 • Αυτόματη αναγνώριση του ανηγμένου κόστους και της ενεργειακής κλάσης από το Α' Π.Ε.Α.
 • Δυνατότητα επιλογής του μέγιστου και ελάχιστου συντελεστή βαθμοημερών.  
 • Αυτόματη αναγνώριση του εισοδήματος από τα στοιχεία των ιδιοκτητών. 
 • Αυτόματος υπολογισμός της βαθμολόγησης της πρότασης σας.

Βιβλιοθήκες

 • Βιβλιοθήκη παρεμβάσεων και δαπανών. 
 • Βιβλιοθήκη προσώπων.

Διασυνδέσεις