Building Enterprise

Το Building Enterprise είναι μια σουίτα που περιλαμβάνει εξειδικευμένο λογισμικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες και απευθύνεται σε μελετητικές εταιρείες που εκτελούν σύνθετα τεχνικά έργα.

Στα έργα αυτά συχνά συνυπάρχουν δεκάδες μελέτες και εκατοντάδες ή και χιλιάδες σχέδια, που υπογράφονται από μελετητές και εξωτερικούς συνεργάτες, δημιουργώντας την ανάγκη για μια ιδιαίτερη διαχείριση και συντονισμό.

H Civiltech, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που κατέχει στον τομέα της έκδοσης οικοδομικών αδειών, παρέχει με το Building Enterprise προσωποποιημένες υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε project ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους του αναδόχου και τις απαιτήσεις σε χρόνους υποβολής. 

Εργαλεία διαχείρισης

Αυτό που διαφοροποιεί τα μεγάλα projects από τα μικρότερα, είναι ο τεράστιος όγκος πληροφοριών και πόρων.

Προκειμένου να είναι ελεγχόμενη η διαχείριση της πληροφορίας, αλλά και να διευκολυνθεί ο έλεγχός από τις αρμόδιες αρχές, απαιτούνται εξειδικευμένα εργαλεία.

Με την σουίτα Building Enterprise έχετε στη διάθεσή σας:

 • Εξειδικευμένο και προσωποποιημένο λογισμικό διαχείρισης έργων, προσαρμοσμένο στην κουλτούρα κάθε μελετητικής εταιρείας.
 • Εξειδικευμένες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.
 • Δυνατότητα εξατομικευμένης εκπαίδευσης στελεχών στη χρήση νέων συστημάτων και στην πολεοδομική νομοθεσία.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η Civiltech συνεργάζεται με επιτυχία με τις μεγαλύτερες εταιρείες project management και τα μεγαλύτερα μελετητικά γραφεία στην υλοποίηση σύνθετων τεχνικών έργων. Η ειδίκευση (expertise) αφορά τις διαδικασίες ορθής υποβολής στοιχείων, μελετών και αρχείων στα συστήματα του Τ.Ε.Ε.

Σε κάθε περίπτωση υπογράφονται συμφωνητικά εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας για μη δημοσιοποίηση πληροφοριών ενώ τηρείται απαρέγκλιτα ο GDPR.

Δυνατότητες λογισμικού

 • Διαχείριση αρχείων και μελετών με εξειδικευμένο λογισμικό. 
  • Οργάνωση αρχείων μελετών ανά είδος/κατηγορία/συγκρότημα/κτήριο κ.ο.κ.
  • Αναθεωρήσεις (revisioning) αρχείων.
  • Πολλαπλές δυνατότητες αποθήκευσης αρχείων (τοπικά, cloud).
  • Ψηφιακή υπογραφή αρχείων και σχεδίων.
 • Ηλεκτρονικές υποβολές με εξειδικευμένο λογισμικό.
  • Προετοιμασία αίτησης e-Άδειες
   • Διαχείριση στοιχείων διαγράμματος κάλυψης.
   • Διαχείριση μελετητών/εταιρειών.
   • Έλεγχος ψηφιακών υπογραφών αρχείων και σχεδίων.
   • Προετοιμασία και ομαδική υποβολή αρχείων στο e-Άδειες.
   • Λήψη θεωρημένων αρχείων από e-Άδειες.
  • Προετοιμασία ταυτότητας κτιρίου
   • Προετοιμασία και υποβολή αρχείων στο σύστημα ταυτότητας κτιρίου.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ειδικές μελέτες.
 • Διαμεσολάβηση όταν απαιτείται με τις αρμόδιες υπηρεσίες.