Γνωσιακή Βάση

Καλώς ήρθατε! Δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να κάνετε είσοδο στο σύστημα.
Επιλογές
Προβολή
Μετάβαση στη τελευταία δημοσίευση Μετάβαση στην πρώτη μη αναγνωσμένη
Νάντια Λιάκου  
#1 Απεσταλμένο : Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 4:23:39 μμ(UTC)
Νάντια Λιάκου

Κατάταξη: Διαχειριστής

Δημοσιεύσεις: 408
Ελλάδα

Καταργήθηκαν από την 1η-1-2014 όλες οι διατάξεις για τον προσδιορισμό του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών (Ε.Κ.Κ.Ο.), οι οποίες ίσχυαν για τα φυσικά πρόσωπα που αναθέτουν την κατασκευή των σπιτιών τους σε εργολάβους οικοδομών. Έτσι στο εξής, οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης των οικοδομών που κατασκευάζονται από εργολάβους για λογαριασμό ιδιωτών δεν χρειάζεται να περνούν πλέον από την Εφορία.

Το σύστημα προσδιορισμού ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών θα ισχύει πλέον μόνο για όσες κατοικίες κατασκευάζονται με αυτεπιστασία.

Οι διατάξεις που καταργήθηκαν προέβλεπαν τον αντικειμενικό προσδιορισμό του ελάχιστου συνολικού κόστους κατασκευής κάθε οικοδομής και της συμμετοχής των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος κατασκευής. Προέβλεπαν επίσης την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των στοιχείων για το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής και τη συμμετοχή των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος, προκειμένου να εγκριθεί η ηλεκτροδότηση της οικοδομής.

Ειδικότερα, για τον αντικειμενικό προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής κάθε οικοδομής και των ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών λαμβάνονταν υπόψη:

- οι τιμές εκκίνησης κόστους κατά τετραγωνικό μέτρο, οι οποίες είχαν καθοριστεί από το υπουργείο Οικονομικών και αναπροσαρμόζονταν με βάση τη μεταβολή του δείκτη κόστους κατασκευής κτιρίων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
- οι συντελεστές αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης, για τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ανεγειρόμενου κτίσματος, όπως μέγεθος, ποιότητα, αριθμός όψεων και
- οι πίνακες των ελάχιστων ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών στο συνολικό κόστος.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλεπόταν και εφαρμοζόταν μέχρι 31-12-2013, μετά το πέρας των κατασκευαστικών εργασιών, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, για να συνδέσει το ακίνητό του με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, ήταν υποχρεωμένος να υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τελικό πίνακα με τα ποσά του κόστους των επί μέρους εργασιών, τα πλήρη στοιχεία των εργολάβων, υπεργολάβων και προμηθευτών, το συνολικό αριθμό των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων και τη συνολική αξία τους. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εξέδιδε βεβαίωση ότι υποβλήθηκε ο τελικός πίνακας και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όφειλε, στη συνέχεια, να προσκομίσει τη βεβαίωση αυτή για την τελική ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

Τροφοδοσία Rss 
Χρήστες που διαβάζουν αυτό το θέμα τώρα
Επισκέπτης
Μεταπήδηση στη Συζήτηση:  
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέα θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε θέματα σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφοφορίες σε αυτή τη συζήτηση.
Δεν μπορείτε να ψηφίσετε σε αυτή τη συζήτηση.

Ειδοποίηση

Icon
Error