Αναβάθμιση συστήματος δηλώσεων αυθαιρέτων

Από τη Δευτέρα 13/09/2021 το σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων του Τ.Ε.Ε. λειτουργεί σε νέο, αναβαθμισμένο περιβάλλον. Οι λειτουργίες του νέου συστήματος είναι πανομοιότυπες με τις προ-υπάρχουσες, αλλά οι διαδικασίες αυτόματης υποβολής και λήψης στοιχείων έχουν αλλάξει ριζικά λόγω του νέου περιβάλλοντος.  

Συνεχίζοντας την 10ετή επιτυχημένη πορεία στον τομέα της αυθαίρετης δόμησης, η Civiltech ανακοινώνει την άμεση κυκλοφορία της νέας εφαρμογής e-Αυθαίρετα, η οποία είναι πλήρως συμβατή με το αναβαθμισμένο περιβάλλον εργασίας. 

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να απολαμβάνετε άμεσα τις δυνατότητες της αυτόματης υποβολής και λήψης στοιχείων στα ηλεκτρονικά συστήματα του Τ.Ε.Ε.!

Παράλληλα, έγινε ενημέρωση της εφαρμογής με τα υποστηριζόμενα έγγραφα προς υποβολή στο Τ.Ε.Ε., αλλά και με τον υπολογισμό των προστίμων σε ειδικές περιπτώσεις. 

Νέα εφαρμογή: e-Αυθαίρετα

Η Civiltech διαθέτει ολοκληρωμένη τεχνογνωσία στον τομέα της αυθαίρετης δόμησης, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις λογισμικού από το 2010 έως σήμερα.

Η εφαρμογή e-Αυθαίρετα συνεχίζει την παράδοση με μοναδικές δυνατότητες αποστολής & λήψης στοιχείων στο σύστημα Δηλώσεων του Τ.Ε.Ε. και διαχείρισης εγγράφων: 

Λήψη στοιχείων από το Τ.Ε.Ε. - Σύνταξη διακαιολογητικών
Αποστολή στοιχείων στο Τ.Ε.Ε. 

Επιπλέον, οι συνδρομητές της υπηρεσίας Building Axies Pro μπορούν να αναγνωρίσουν αυτόματα την τιμή ζώνης του ακινήτου και να υπολογίσουν offline το ειδικό πρόστιμο.

Σε συνεργασία με τα Αμοιβές Building, e-Διάγραμμα Κάλυψης & Τοπογραφικό Διάγραμμα, υπολογίζονται οι νόμιμες αμοιβές & παράγονται τα αντίστοιχα σχέδια προς υποβολή στο σύστημα Δηλώσεων του Τ.Ε.Ε. 

Προτάσεις για το e-Αυθαίρετα

Ακολουθήστε μας στο Facebook!

BUILDING

Building και Αυθαίρετα

e-Αυθαίρετα

e-Αυθαίρετα

Η εφαρμογή e-Αυθαίρετα αναλαμβάνει τον υπολογισμό των ειδικών προστίμων και τη σύνταξη των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.4495/17 (τεχνικές εκθέσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις κ.ά.).

Επιπλέον, υποστηρίζει πλήρως όλες τις λειτουργίες του νέου πληροφοριακού συστήματος του Τ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης υποβολής και λήψης δηλώσεων, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία χρήσης!

Η εφαρμογή e-Αυθαίρετα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα διαχείρισης του συνόλου των δικαιολογητικών προς υποβολή στο σύστημα του Τ.Ε.Ε. και δημιουργίας φακέλου αρχείων προς υποβολή.

Παράλληλα, καινοτόμες λειτουργίες διευκολύνουν τη διαχείριση φωτογραφικού υλικού και την παραγωγή του απαιτούμενου καταλόγου φωτογραφιών.

  
e-Διάγραμμα Κάλυψης Αυθαιρέτων

e-Διάγραμμα Κάλυψης Αυθαιρέτων

Η εφαρμογή e-Διάγραμμα Κάλυψης αναλαμβάνει τη σύνταξη του διαγράμματος κάλυψης για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και την έκδοση βεβαιώσεων νομιμότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για τη σχεδίαση του διαγράμματος κάλυψης ως αρχικό υπόβαθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκαναρισμένα σχέδια ή διανυσματικά αρχεία.

Η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα τις παραβάσεις που έχουν καταχωρηθεί στο e-Αυθαίρετα και παράγει πλήρες σχέδιο με τα περιγράμματα των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, το αναλυτικό υπόμνημα παραβάσεων με τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης σε μορφή πίνακα και την πινακίδα.

Τέλος, η εφαρμογή λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη άλλου σχεδιαστικού προγράμματος και περιλαμβάνει πλήρη γκάμα εργαλείων σχεδίασης.

Building Axies PRO

Building Axies PRO

Οι συνδρομητές του Building Axies Pro μπορούν να αναγνωρίσουν αυτόματα την τιμή ζώνης του ακινήτου, με σκοπό τον υπολογισμό του προστίμου αυθαίρετων κατασκευών, στο περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής e-Αυθαίρετα.

Η αναζήτηση του επιθυμητού οικοδομικού τετραγώνου ή δρόμου γίνεται είτε πάνω σε ψηφιακούς χάρτες, είτε πάνω σε λίστα δρόμων για όλους τους Δήμους και Κοινότητες εντός του Αντικειμενικού Συστήματος. 

Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης, εικονίζεται η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή στην περιφερειακή κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Building Permission

Αμοιβές Building

Η εφαρμογή Αμοιβές Building αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για τον υπολογισμό αμοιβών και φορολογικών αδείας!

Σε συνεργασία με το e-Αυθαίρετα υπολογίζει αυτόματα την αμοιβή μηχανικού για ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών και παράγει το αντίστοιχο ιδιωτικό συμφωνητικό. 

Επιπλέον, η εφαρμογή Αμοιβές Building έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του e-Άδειες, κατηγοριοποιώντας τα παραγόμενα έγγραφα με βάση την κωδικοποίηση του Τ.Ε.Ε. 

Τέλος, σε συνεργασία με το e-Building Άδειες, όλες οι πληροφορίες - μηχανικοί, κύριοι έργου, στοιχεία υφιστάμενου, γεωχωρικός εντοπισμός, χρήσεις κτηρίου, στοιχεία δόμησης, εργασίες - μεταφέρονται στο e-Άδειες με ένα « κλικ»!