Η δράση για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες έχει ανασταλεί με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου.

Αναμένονται διευκρινήσεις για την ακριβή διαδικασία με την οποία θα γίνει η πληρωμή των ωφελουμέμων και άλλα συναφή θέματα για τους δικαιούχους για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τύπου Β.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να πληροφορηθείτε για την κατάσταση της αίτησή σας μέχρι 22 Απριλίου 2020 17:00.

Αποτελέσματα